Med liten marginal sa svenskarna ja till EU i folkomröstningen den 14 november.
Minns du med Torsten Karlson.
Minns du med Torsten Karlson.
Lantbrukarparet Tord och Camilla Nilsson på Bokedal välkomnar Owe Wiktorins sparbesked. Stefan Sandström/Arkiv
Minns du med Torsten Karlson.
Weine Nilsson är rösträknare i Jacobsskolans EU-val. De flesta eleverna på Jacobsskolan röstade nej till EU medan Linnéskolans elever röstade ja. Helene Nordgren/Arkiv
Minns du med Torsten Karlson.
ÖB Owe Wiktorin meddelade stopp för markköp. Åke Ljungberg/Arkiv

Djuriskt i Qpoolen och ja till EU

JA, ropas det ut över nästan hela förstasidan under bilden av EU-flaggan i vår tidning måndagen den 14 november! Bakgrunden är förstås utgången av EU-valet i vårt land under söndagen.
Svenska folket röstade ett oväntat tydligt ja på frågan om medlemskap i Europeiska unionen (EU). Då samtliga valdistrikt var räknade på söndagskvällen hade ja-sidan segrat med 5,3 procent. 52,2 procent valde ja-sedeln, medan 46,9 röstade nej. Endast 0,9 procent röstade blankt. Från Hässleholms kommun rapporteras att det blev på tiondelsprocenten exakt som i övriga riket. – Från Osby horisont handlar huvudnyheten i stället om Lyftet, det vill säga om att den första av Jenvägens två gångbroar hade satts på plats under lördagsnatten. I tisdagsavisan sammanfattas att Osby, tillsammans med Bromölla, var de enda skånska kommunerna som röstade nej till EU.
Valresultatet kommenteras självklart av rader av kommunpolitiker men även av företrädare för näringslivet och kommunala inrättningar samt för idrotten och nykterhetsrörelsen.
Men i ett särskilt reportage talas det om beslutsvånda ända in i vallokalen, då många säkert bestämde sig först i ”båset”!
Det hade även tidigare i veckan hållits EU-val på vissa skolor i Hässleholm. Om eleverna på Jacobsskolan fått bestämma hade det blivit ett nej till EU, men om eleverna på Linnéskolan fått göra det hade det blivit ett ja.

Rubriken som talar om Nytt hopp för fiender till större övningsfält handlar förstås i vårt fall om Mjölkalånga. Enligt överbefälhavare Owe Wictorin finns det inte pengar till någon militär storövning nästa år och inte heller till ytterligare markinköp för försvaret. Redan har några fastígheter i Tyringeområdet köpts in men fler lär det nu inte bli efter ÖB.s dystra lägesrapport.
Företrädare för aktionsgruppen mot P2.s planer på nya övningsområden säger sig inte vilja ta ut någon seger i förskott, men visst är det ett beslut som går vår väg, säger Olle Carlsson. För regementet uttalar sig Bo Sigeback: – Utan de nya områdena kommer det att bli mycket svårt att för oss fullgöra våra uppgifter.
Men Bengt Andersson (S) från kommunen tror inte att Hässleholmsgarnisonens vara eller icke vara hänger på tillgången till Mjölkalångafältet.. – Många investeringar är gjorda på P2, och verksamheten bedrivs rationellt, säger han.
Lantbrukarparet Tord och Camilla Nilsson, som för tio år sedan fick lämna Södergård i Hässleholm och flytta till Bokedal i Mjölkalånga välkomnar ÖB:s sparbesked. – En flytt till och det blir slutet på min bondekarriär, säger Tord.

Persontrafiken har en fin framtid i Hässleholm, men på godssidan är det betydligt dystrare. Hässleholm är i praktiken redan nedmonterat som godsort av betydelse. Det återstår snart bara de rent lokala transporterna. Och SJ:s rationalisering fortsätter. Framöver ska antalet rangerbangårdar i landet minskas från elva till sex, och Hässleholm finns inte ens med som knutpunkt för gods i planeringen. Detta är en ganska dyster utveckling för en stad som vuxit fram på grund av och för järnvägen ända sedan 1860-talet.
Kommunens planeringschef Bo Mårtensson är pessimistisk men nämner som en ren spekulation att Hässleholm, i händelse av medlemskap i EU – detta skrevs före valet! – kanske kan ha större chans att få Riksbangård Syd än Eslöv som nämnts i sammanhanget.
Persontrafiken i Hässleholm går däremot en bra framtid till mötes. – Vi har trafik på alla fem banorna och X2000 kommer att stanna här, konstaterar Mårtensson.
Fader Gunnar startade föreningen, läser vi på Osbysidan. Det handlar här om Osby Kyrkas Arbetskrets (OKA) som fyller sextio år. Gunnar Rosendal ville på sin tid omge sig med sköna ting i templet och startade därför arbetskretsen – med kvinnor – som fortfarande syr och broderar lika flitigt som alltid. Numera går en stor del av behållningen till socialt arbete, exempelvis som hjälp till fadderbarn runt om i världen.
Vid den traditionella handarbetsauktionen i fjol drogs cirka 30.000 kronor in. Fader Gunnar engagerade från början ett antal damer i verksamheten ”för kyrkans förskönande”.
Ett av de första målen blev att bekosta mässkrudar och ett antependium till altaret. Vi får här veta att skräddare Hallqvist sydde och Bertha Flodin broderade, och resultatet blev mycket vackert, precis som Fader Gunnar ville ha det i sin kyrka.
Det har framförts en djurisk show i Qpoolen! Publiken där fick uppleva både minicirkus, agilitytävling och fårvallning, när Bodil Granberg och Söderåsens Hundungdomsklubb gästade Hässleholm. Sydamerikanska aran Dagmar kunde säga ”Goddag” och belönades av publiken med smattrande applåder. Och katten Einstein kastade sig med dödsförakt genom en brinnande ring medan kompisen Tiger vinkade till barnen.
Vidare kan nämnas att grisen ”Rosa” dansade en balett ut ”Svinsjön”. Slutligen sa kakaduan ”Hej då!” och hoppade in i sin bur.

Torsten Karlson

Dagens fråga

Skickar du julkort?

Loading ... Loading ...