Politiker besškte Farstorp bygdegŒrd fšr att prata om byns framtid. Arthur Sjšlin.

Ett liv fullt av kärlek

n Som tidigare meddelats har Arthur Sjölin, Farstorp, avlidit i en ålder av 94 år.
H
Arthur Sjölin har kanske som ingen annan det senaste halvseklet kommit att bli något av en Mister Farstorp. Överallt där det i hemorten skulle åstadkommas något fanns han med på det ena eller andra viset. Men hans krafter togs också i anspråk på många områden långt utanför den egna hemsocknen. Sjölin var diplomatisk, lågmäld och kompromissvillig.
Han var Hörjapågen som redan tidigt i 20-årsåldern kom till Troedstorp i Farstorp. Efter att ha följt med en äldre broder vid dennes gårdsköp i Troedstorp, inköpte Sjölin 1953 en egen gård bara några hundra meter bort i samma by. Dessförinnan hade han hunnit skaffa sig både en civil utbildning vid Önnestads lantmannaskola och en militär sådan vid en av plutonchefsskolorna i Skövde.
Hemma på gården röjdes ovanjordsstenar tidigt bort från åkrarna samtidigt som dessa täckdikades. Byggnaderna moderniserades. För att hinna med alla sina många offentliga uppdrag lades driften om från mjölkkor till kött- och grisproduktion.
Arthur Sjölin kom i ungdomen att engagera sig i SLU, Svenska landsbygdens ungdomsförbund, ungdomsorganisation till Centerpartiet. Där blev han ordförande först i Farstorp och sedan i Göingekretsen. I ungdomen var Arthur också sportligt intresserad. Hans favoritgren var höjdhopp, där hans personliga rekord på runt 1,70 meter, om inte minnet sviker, även med dagens mått inte skäms för sig.
Från höjdhoppet var steget inte långt till det första offentliga värvet såsom ledamot i idrottsplatsstyrelsen i Farstorp. Detta uppdrag skulle senare följas av långt flera. Det är nästan lättare att nämna de uppdrag Arthur Sjölin inte haft än alla de han åtagit sig. Inom det kommunala var han engagerad först i kommunfullmäktige i Hästveda kommun och senare från starten i Hässleholms kommun 1974 och nästan ett par decennier framåt.
Det är ingen överdrift att hävda, att Arthur Sjölin tack vare både sitt kunnande och sitt vinnande sätt uppnådde stora framgångar för hemorten under dessa år. Förmågan att sluta allianser både med partivänner från andra orter och politiker från andra partier skapade majoriteter för tidigare oanade investeringar i Farstorp. Under dessa år löstes sålunda den segdragna frågan om kommunalt vatten och avlopp i kyrkbyn, orten fick ett daghem och en ny idrottshall. Även om det var många som arbetade för de här nysatsningarna, var det Arthur Sjölin, som såg till att de drevs igenom. I Farstorps Sparbank blev Sjölin huvudman redan 1955. Han skulle senare komma att bli både styrelseledamot och ordförande i banken i nästan ett par decennier. Det man mest minns från de här åren är att banken tackade nej till alla inviter om fusioner med andra banker. Tack vare detta finns det fortfarande en bank kvar i Farstorp. Värt att minnas är också att hemmabanken inte hade några kreditförluster att tala om när andra banker gick på knäna under krisen.
Parallellt med bankengagemanget såg Arthur Sjölin till att bygdens folk blev upplysta. Han var nämligen både ordförande och vd i det kooperativa elföretaget Brittedal under åren 1983-1995. När stormarna tjöt under mörka höstnätter och strömmen ibland försvann, krävdes det såväl organisationsförmåga som diplomati att tala om för frustrerade kunder när elen kunde tänkas vara tillbaka. Det var förmågor som Sjölin besatt i överflöd.
Efter den kommunala tiden startade Arthur Sjölin en ny karriär som förtroendeman inom kyrkan. Under åren 1994-2001 var han ordförande i kyrkonämnden i Hästveda-Farstorps pastorat. Det var en tid som präglades av täta prästbyten. I hemförsamlingen var Sjölin en tid ordförande i kyrkorådet. Under två perioder på ömse sidor om millennieskiftet var Arthur Sjölin ordförande i Farstorps byalag. Pengar utverkades då från olika håll för att restaurera Hörröds kvarn och kvarndamm.
Bland övriga uppdrag kan nämnas vice i Hässleholms kommunfullmäktige, ledamotskap i kommunstyrelsen i Hässleholms kommun, polisstyrelsen i Kristianstads län, fritidsombud i Länsförsäkringar, nämndeman vid Länsrätten i Kristianstads län med mera. Trots alla de många uppdragen hade Arthur Sjölin alltid tid att lyssna på människor och ta deras problem och bekymmer med till de olika instanser, där han var verksam för att om möjligt bistå dem.
Den nu avlidne profilen från Farstorp var allround, påläst och kunnig, lugn och sansad. En förtroendeman som behöll spänsten långt upp i åren och som blev gården i Troedstorp trogen ända in i döden.
Närmast sörjande är hustrun sedan 55 år tillbaka, Ann-Marie, och döttrarna Ingela och Annette med äkta hälfter. I sorgen deltar också fyra barnbarn, övrig släkt och många vänner.