Galet att tacka nej till 200-300 nya jobb

Alliansen + Sd tackar Nej till 200-300 möjliga arbetstillfällen.
Kommunstyrelsen i Osby behandlade motionen från Socialdemokraterna om att anmäla intresse för en byggnation av fängelse i vår kommun.
Motionens syfte är att skapa 200-300 statliga, långsiktiga arbetstillfällen i Osby kommun.
Vi Socialdemokrater ser detta som en ypperlig möjlighet att utveckla vår kommun med ny verksamhet vilket skapar ny efterfrågan i våra samhällen i kommunen.
Dessutom skapar en så stor byggarbetsplats som det här blir, också ringar på vattnet. Kanske någon lokal byggare kan vara aktuell att lägga anbud eller om lokala hantverkare kan bli underentreprenörer i byggprocessen.
Kriminalvården idag har en mängd olika specialistyrken så väldigt många olika yrkeskategorier kommer att bli aktuella.

Kommunalrådet Niklas Larsson argumenterade att det ändå inte kommer att bli aktuellt så det är ingen mening att röra upp känslor hos folk.
Vi Socialdemokrater är övertygade om att människor är klokare än så. Själv har jag fått ett antal direkt positiva reaktioner och några som har varit frågande och efterfrågat mer hur vi tänkte.
Kommunalrådet argumenterade också med att det är bättre att någon annan statlig myndighet etablerar sig i Osby centrum.
Först och främst ser vi Socialdemokrater till hela Osby kommun och inta bara Osby centrum. För oss får gärna vilken statlig myndighet eller privat företag, som vill etablera sig var man tycker det är lämpligt i hela Osby kommun.

Min fråga infinner sig då till Niklas Larsson. Vilken annan statlig myndighet skull kunna erbjuda 200-300 arbetstillfällen som dessutom är beständiga på lång sikt?
SD yrkade först på bifall men med ett tillägg att en folkomröstning ska genomföras. Tillägget föll av formella skäl. Man får inte ändra i en motion men det hade varit möjligt att ta upp det som ett separat ärende. Då backade SD ur och röstade med alliansen.

Alliansen har tagit ledartröjan i Osby kommun och SD röstar instinktivt på alliansens förslag i de allra flesta fall.
Se då till att leda kommunen i en riktning där vi tar tillvara möjligheter till att skapa arbetstillfällen i vår kommun!
Frågan ska upp i kommunfullmäktige den 9/12 så än finns utrymme för eftertanke och möjlighet att göra om och göra rätt.

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...