Psykvården behöver fler verktyg

Socialdemokraterna vill se en regional skånsk hjälplinje för psykisk ohälsa. En bidragande orsak är att den nationella hjälplinjen stängs ner vid årsskiftet. Att behovet av att kunna prata om psykisk ohälsa är stort syns på att samtalen till sjukvårdsupplysningens 1177 har ökat. Socialdemokraterna påpekar att 1177 saknar specialutbildade inom psykiatri och psykologi, vilket kan göra rådgivning svårt.
Psykvården har ett generellt problem med att tillgången inte möter efterfrågan. Den som vill komma i kontakt med en terapeut via sin vårdcentral får ofta vänta länge. Långa väntetider kan leda till att symptomen förvärras.
Att kontakta någon om att man mår dåligt psykiskt kan vara besvärligt. Om det fanns en hjälplinje som det gick lätt att ringa kunde motståndet bli mindre än om alternativet är att dyka upp på vårdcentralen. Sen måste en sådan hjälplinje vara i förhållande till psykvården som 1177 är i förhållande till den vanliga vården: inte en ersättning, utan ett komplement för den som behöver svar på frågor som de inte vill besvära vårdcentral eller akutmottagning med.
Kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa uppgick till 1,1 miljarder kronor i Skåne i fjol, förutom det psykiska lidande.
Region Skånes ekonomi är ansträngd, så förmodligen prioriteras inte nya projekt. Med tanke på hur många som verkar lida av psykisk ohälsa kan det dock vara värt omkostnaden.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Tittar du på julkalendern i SVT?

Loading ... Loading ...