Dödshjälp – nej
n Dödshjälp, som Liberalerna och Sverigedemokraterna önskar utredning om, är emot kristen etik. Enligt femte budet, du ska inte mörda, står det inte i människans hand att avhända en medmänniska livet och inte heller sig själv. Bara den Allsmäktige, som råder över liv och död och som håller räkning på människors dagar, har denna rätt. Det är olyckligt när människan söker ta detta i egen hand.
Läkarförbundet säger också nej till läkarassisterat självmord och anser att aktiv dödshjälp – eutanasi inte ska tillåtas. Det strider mot läkareden att hjälpa en människa att dö. Läkarens uppgift är att ” aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta” den sjuke intill livets slut.
Ordföranden i Läkarförbundets etik- och ansvarsnämnd, Torsten Mossberg, har uttalat sig om svårigheten att bedöma hur länge dödsjuka patienter kommer att överleva. Många prognoser slår fel. Han tror också att vården kan göra mer när det gäller smärtlindring.
Öppnar man upp för läkarassisterat självmord så bli det också mot ett sluttande plan då man i fler och fler situationer tar till sådant. Här lurar också ett ekonomiskt incitament, som kan bidra i negativ riktning.
Bakgrunden till utredningsönskemålet är sekulariseringen. Dagens människor, som avvisar det kristna frälsningsbudskapet, saknar evighetshopp. Den som istället mottagit det bibliska budskapet om den korsfäste och uppståndne till vår frälsning har ett framtidshopp, som gör det lättare att utstå smärta i livets slutskede.

Dagens fråga

Tycker du om att bada bastu?

Loading ... Loading ...