Missuppfattningar om demokratin

Fil lic Göran Andersson för den 21 november ett förvirrat resonemang kring demokratin. Den mediala och politiska eliten hotar vår demokrati, menar han.
Det är en vanlig missuppfattning att det är odemokratiskt att vi har en vänsterregering när valresultatet gav högerpartierna majoriteten av antalet röster.

Det anses även som odemokratiskt när politiker genomför en politik som man menar att de inte fått väljarnas mandat att genomföra. Slutligen anses det odemokratiskt att utlova en politik som man sedan inte tänker genomföra.
Den första missuppfattningen grundar sig i att man inte tar hänsyn till att valresultaten inte är någon garant för vad som sedan ska hända.

I valen utser vi våra politiska företrädare, men efter valen har dessa företrädare även att ta hänsyn till händelseutvecklingen.
Om inget parti fått egen majoritet i valen, måste partierna börja prata med varandra.
Vem kan samarbeta med vem?
Det står då partierna helt fritt att välja eller utesluta att samarbeta med andra partier.

De övriga missuppfattningarna grundar sig i att man inte tar hänsyn till att det under en tidsperiod av fyra år fram till nästa val hinner hända otroligt mycket som ändrar förutsättningarna och villkoren för de valda politikerna, ofta sådant som man inte kunnat förutse.
Anderssons tecknar så en obehaglig nidbild av pressen. Det finns gott om diktaturer och auktoritära regimer i världen, men Sverige tillhör faktiskt inte dem.

Och givetvis bedriver SVT ”en fullständigt urspårad klimathotspropaganda”.
Andersson tar då på sedvanligt manér inte hänsyn till att hans egna publiceringar i klimatfrågan faktiskt saknar tillräckligt vetenskapligt stöd.
För Andersson utgör sociala medier ”ett demokratiskt tillskott”. Ja, med tillkomsten av internet på 90-talet skulle demokratin blomstra, trodde man. Vad fick vi?

Den som idag dristar sig till att vara seriös i debatterna blir snabbt angripen av en aggressiv mobb som alltid har rätt och som anser att man är en idiot. Auktoritära tendenser i tiden, alltså, och som tystar många röster.
Knappast ett demokratiskt tillskott.

Dagens fråga

Tycker du om att bada bastu?

Loading ... Loading ...