Teckning: Harry Forsberg, 3 år

Min teckning

Harry Forsberg i Gulastorp, Hässleholm, är tre år men redan en duktig liten konstnär.
Här har han ritat en traktor med snälla saker och bokstäver.
Vi hoppas att teckningen inte hamnat på fel håll, men tack Harry! Vi skickar dig boken Var inte rädd, lilla krabban, av Chris Haughton.