Gullan Sjöström, Hässleholm, blev 95 år gammal. PRIVAT BILD

Hon trivdes bäst i hemmets hägn

Som tidigare meddelats har Gullan Sjöström, Hässleholm avlidit i en ålder av 95 år. Närmast anhöriga är sönerna Bo och Ulf.

Gullan var hemmahörande i Hässleholm, men hade en stor del av sitt hjärta kvar i Blekinge och Karlshamn, som var hennes barndoms och ungdoms stad.

Gullan föddes i Kristianstad, men flyttade efter endast några dagar till Karlshamn, där hennes pappa fått arbete. Karlshamn var på den tiden en verklig småstadsidyll och Gullan kunde på äldre dagar med entusiasm ingående beskriva de gårdsinteriörer där hennes lekkamrater bodde.
Gullan blev tidigt engagerad i nykterhetsrörelsen och deltog med liv och lust i föreningslivet. Hon blev sekreterare och ungdomsledare på de läger rörelsen anordnade. Intresset för IOGT fanns hela livet igenom.
Eftersom Gullan klarade skolan utmärkt fick hon börja i läroverket. Detta var inte en självklarhet i ett arbetarhem på 30-talet.
I Karlshamn fanns inte då fullständigt gymnasium så Gullan fick flytta till Växjö som 16-åring för att fullfölja studierna till studentexamen, som avlades 1943.

I Växjö träffade hon Arnold. Detta blev en bekantskap som ledde till ett äktenskap som kom att vara i 70 år, till Arnolds bortgång 2016.
Redan tidigt hade Gullan gjort sitt yrkesval. Hon skulle bli småskollärare, som det hette på den tiden. Många förundrade sig över att hon inte valde att bli folkskollärare, eftersom utbildningstiderna på seminariet i Växjö var lika långa då man hade studentexamen.
Men Gullan ångrade inte sitt yrkesval. Hon trivdes bäst med småskoleklasserna och gensvaret från eleverna uteblev inte.

Gullan fick sin första ordinarie tjänst i en landsbygdsskola i Tostarp i Asarums kommun intill Karlshamn.
Här ingick en tjänstebostad, som hon fäste sig mycket vid. Arnold var folkskollärare i samma kommun.
Många vänskapsband knöts här. Elevkontakter från denna tid fanns hela livet igenom.
Efter fem år, 1953, gick flytten till Hässleholm, där lärarparet fick ordinarie tjänster. 1958 byggdes villan på Blåeldsgatan med Gullan som drivande kraft.

Åren flöt på i Hässleholm och elevkullarna avlöste varandra.
Det hände att Gullan fick doktorsavhandlingar sig tillskickade från forna elever, men det största intresset hade hon för dem som inte hade det så lätt för sig. Detta ledde till att hon vidareutbildade sig till speciallärare och de senare åren av sitt yrkesverksamma liv undervisade hon i klinik.
1965 inköptes sommarhuset i Järnavik i Blekinge skärgård, där Gullan med förkärlek tillbringade sina somrar tillsammans med familjen.
Där fick hon även utlopp för sitt trädgårdsintresse och odlade potatis och hallon i mindre skala.

Många kollegor och vänner gästade sommarhuset under årens lopp.
En del resor företogs också, gärna tillsammans med ungdomsvänner från Blekinge, men bäst trivdes Gullan i hemmets hägn. Andra fritidsintressen var handarbete och litteratur.
Hon var en mycket omtyckt lekkamrat till barnbarnen och dukade gärna upp till saftkalas med dockorna i gräset.

Gullan var en social människa och hade lätt för att umgås. Detta tog sig uttryck i att hon efter pensioneringen besökte äldre som samtalspartner.
Elevers uppskattning kände hon genom åren. Efter flytten till lägenhet 2003, fick hon nya vänner i form av husets hyresgäster. Dessa tillsammans med övriga vänner blev till stor hjälp att komma över saknaden efter Arnold.
De sista månaderna av sitt liv bodde Gullan på Högalidshemmet, där hon uppskattade samvaron.