Demonstration mot våld i nära relationer. Foto: TT

Gör om gör rätt

Polismyndigheten medger att de har nedprioriterat våld i nära relationer, trots att den officiella linjen varit att man satsat mycket resurser på det. Det enligt Michael Johansson, chef för den utredningssektion som ägnar sig åt brott i nära relationer i polisområde Syd.
Polisens medgivande lär komma som en lättnad för dem som utsatts upprepade gånger och inte upplevt att deras situation uppmärksammats av polisen eller att chansen för att gärningsmannen kan lagföras har varit tillräckligt stor.
Det finns två aspekter på detta: dels att det är provocerande att polisen varit vilseledande när det gäller allvarliga brott som förstör livet för många och inte bara drabbar den som misshandlas eller mördas, utan även barn och anhöriga. Den andra är att polisen visserligen är sen på uppriktigheten, men att det trots allt är välkommet, inte minst för att man kan gå vidare mot ett nytt tankesätt och nya metoder.
Våld i nära relationer ska för första gången prioriteras ordentligt av Stockholmspolisen i ”Initiativ Gryning”, en insats kring våld i nära relationer som för en gångs skull även fått ekonomiska resurser. Inget förmedlar att man tar en fråga på allvar som tilldelning av ekonomiska resurser. Våld i nära relationer är en känslig, komplicerad fråga eftersom det ofta sker i hemmen och omges av skam och skuld och är därför svårutrett – resurserna behövs.
Kriminalinspektör Erika Frisell, som ska arbeta med den nya enheten, säger att ensidigt fokus på gängkriminalitet bidragit till att våld i nära relationer hamnat på undantag, men att man kan använda sig av lärdomarna man fått därifrån eftersom det i båda fallen rör sig om grova våldsbrott. Tråkigt nog skulle få brytt sig om skjutningen av Karolin Hakim i Malmö om det rört sig om våld i nära relationer och inte gängkriminalitet.
Andra enheter inom Polisregion Syd följer förhoppningsvis Stockholmspolisens arbete för att se om modellen kan vara något för dem.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...