Varning för bedrägeriförsök mot äldre

Margareta i Hässleholm utsattes för en typ av bedrägeriförsök som blir allt vanligare. Hon berättar i Norra Skåne att någon som sade att han ringde från IKANO-banken sade att hon hade beviljats ett större lån. Det kan vara en sämre strategi än tidigare bedrägeriförsök: äldre är ofta uppfostrade med att det är viktigt att ”göra rätt för sig”. Att tacka ja till stora lån på lösa boliner är inget som ligger nära till hands.
Bedrägeriet går ut på att man vill få den äldre personen att lämna ut sina bankuppgifter, men påståendet om lån reste varningsflagg dels hos Margareta och dels hos en man från Sjörröd utanför Hässleholm som har blivit kontaktad av ett ”kreditinstitut” och blivit beviljad ett lån han inte sökt.
Det är jättetråkigt att folk blir utsatta för samvetslösa bedrägeriförsök. Guldkanten på den här historien är att personerna anande oråd, kanske för att det skrivits och pratats mycket om risken för bedrägerier. Det är viktigt att som Margareta berätta om att man råkat ut för detta, så andra kan varnas.
Tyvärr hamnar ansvaret på den som utsätts för den typen av bedrägeri, eftersom det anses oaktsamt om man loggar in hos sin bank och lämnar uppgifter till främmande personer, vilket gör att man kan förlora mycket pengar och inte få någon ersättning. Sjörrödsmannen slängde på luren i bedragarens öra. Det bör alla göra som är osäkra och sedan kontakta sin bank för att kontrollera så att allt stämmer.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...