Viktigt att värna kulturskolan

I flera insändare i Norra Skåne har både personal och elever vid kulturskolan framhållit den tillgång kulturskolans verksamhet är såväl för den personliga utvecklingen för de deltagande eleverna, som för kommunens kulturliv och den påverkan kulturskolan har haft på det ”svenska musikundret”.

Jag delar denna uppfattning.
Även om jag inte kan bedöma alla aspekter av kulturskolans verksamhet är min uppfattning att vi har en kulturskola i Hässleholm av god omfattning och kvalitet som bidrar till det som jag nämner ovan.
Det är riktigt att kulturskolan har beskurits på resurser under 2019, vilket är tråkigt då alla som önskar inte längre kan delta i kulturskolans verksamhet. Samtidigt kan konstateras att många andra ”frivilliga åtaganden” för kommunen har drabbats mycket hårdare av de krav på kostnadsminskningar som de ställts inför.

Även obligatoriska verksamheter kämpar med att få ihop tillgängliga resurser med de krav de har på sig genom lagstiftning och annan styrning.
Det gäller såväl i förskola och skola, som i många andra verksamheter.
Det kommer dock upp en annan fråga i de insändare som jag har läst i ämnet.

Det handlar om möjligheten att erbjuda undervisning i kulturskolans regi under ordinarie skoltid, vilket har varit en vanligt förekommande möjlighet som elever har fått nyttja genom decennierna. Insändarskribenterna uppmanar Hässleholms kommun att värna om denna ”rätt”.
Jag vill förtydliga att detta inte är en kommunal fråga. Skolverket, en av de centrala skolmyndigheterna, skrev redan för många år sedan i en vägledning: ” Det finns inget utrymme för att generellt medge att t.ex. kulturskoleaktiviteter eller andra aktiviteter som elever deltar i vid sidan av skolarbetet, som exempelvis olika idrottsaktiviteter, ska utgöra grund för ledighet för enskild angelägenhet.

En återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner kan också allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för det ämnet.”

Detta har under 2019 följts upp av att Skolinspektionen, en av de andra nationella skolmyndigheterna, som i ett beslut har förbjudit Gislaveds kommun vid ett vite om 400 000 kronor att tillåta elever att regelbundet gå ifrån ordinarie lektioner i skolan för att delta i kulturskolans undervisning.
Upphör alla möjligheter för kulturskolan att bedriva dagtidsundervisning medför det också att det uppstår större svårigheter för många elever att delta, då de i så fall behöver transport till undervisningen utanför skoltid.

Vi har i Hässleholms kommun hittills försökt att väga skolmyndigheternas krav mot elevernas önskemål om undervisning på dagtid och möjlighet att delta i verksamheten, samt personalens möjligheter att få ihop scheman för den ambulerande undervisningen.
Men för att vi på sikt ska kunna göra det måste det komma nya riktlinjer om hur skollagen ska tolkas, och det är en nationell politisk fråga.

Om inte tolkningen av skollagen ändras genom sådana politiska initiativ på nationell nivå kommer det att medföra försämrade möjligheter för elever att delta i kulturskolans undervisning under ordinarie skoltid, oavsett hur berikande undervisningen är för den enskilde eleven.

Dagens fråga

Tycker du om att bada bastu?

Loading ... Loading ...