Ingela Bryhagen leder utbildningen där SFI-elever lär sig svenska genom sång.
Ingela Bryhagen leder utbildningen där SFI-elever lär sig svenska genom sång.

Sång hjälper elever att lära sig svenska

ÖSTRA GÖINGE Att lära sig ett nytt språk är svårt. Inte minst i vuxen ålder. Ett sätt att underlätta språkinlärningen kan vara – sång.
Musikskolan har startat en SFI-kör, där sången är vägen till det svenska språket.

Musikskolan i Östra Göinge drog i gång SFI-kören på projektbasis i samarbete med kommunen i början av december.
Projektet finansieras med riktade statsbidrag och det är Ingela Bryhagen, lärare i musik och svenska, som leder kören. Hon har till sin hjälp Waleed Abo Hasan, som i Syrien arbetade som musiker på nätterna och studerade engelsk litteratur på universitetet på dagarna. Nu gör han sin arbetspraktik på Musikskolan.

När Norra Skåne stör under körens träning i SFI-lokalerna (SFI står för svenska för invandrare) i Hanaskog inleder Bryhagen med att låta gruppen värma upp kropp och röst.
Sen övas svenska språkljud ackompanjerade av slagverk.

Körens repertoar består dels av låtar ur den svenska visskatten, dels av egenskrivet material. Bryhagen uttalar orden och fraserna tydligt och sen härmar eleverna henne. Musiken adderar glädje till undervisningen, påpekar Bryhagen.
– Att skapa en lärosituation där alla känner sig trygga med varandra är därför mycket viktigt och det är där musiken kommer in. I mitt examensarbete som jag skrev hösten 2014 studerade vi vad SFI-studenter tyckte om att lära sig svenska genom att sjunga. Ett av de tydligaste resultaten som vi fick fram var att studenterna kände lust inför lärandet. De sa också att det var lätt att lära med hjälp av musik, att de kände sig mindre stressade och mer motiverade.
Bryhagen säger att musik gör det lättare att minnas orden samt lära sig hur orden ska uttalas. När eleverna har lärt sig genom att lyssna, härma och sjunga får de se orden och texterna i skrift och de pratar om vad orden betyder och vad texten handlar om.

Sverker Eriksson, rektor på musikskolan i Östra Göinge, ser kören även som ett sätt att presentera musikskolans verksamhet för nyanlända:
– En följdeffekt med det här projektet är att SFI-eleverna blir bekanta med musikskolan, vilket i förlängningen leder till att fler av körmedlemmarnas barn blir elever i musikskolan.

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...