Fega politiker som styr i Hässleholms kommun

Man tror inte det är sant, när man läser beslut i Norra Skåne, som tagits av Hässleholms miljö och stadsbyggnadsnämnd. Avslag på etablering av privat förskola i Tureholmskyrkan i Sösdala.
Nämnden föreslår avslag med hänsyn till barnens säkerhet med anledning av närheten till Backer Electro Värme AB. Helt otroligt! Vilken feghet av politikerna!
Avslaget handlar inte alls om barnens säkerhet. Det handlar allena och endast om att skydda den egna kommunala förskolan.
Någon konkurrens vill man inte ha. Argumentet att det är ”med hänsyn till barnens säkerhet”, ser jag som en politiker-lögn av värsta sorten.

Hur kunde det komma sig att kommunen själva bedrev förskola i nämnda Tureholmskyrkan i nästan 25 år, med precis samma och i så fall, än värre hotbild mot barnens säkerhet?
Alla fakta i målet har funnits under mycket lång tid och att nu hänvisa till barnens säkerhet, är ett hån. (Backers har på senare tid vidtagit en rad åtgärder) Hade det funnits någon ryggrad i nämnda politiska nämnd, hade man sagt som det är: Vi vill inte ha någon konkurrens av en privat förskola i Sösdala, för vi vill skydda vår egen verksamhet.

Då kunde jag förstått avslaget, men att skylla på ett motiv med hot från Backers, som inte varit något hot i den egna verksamheten, det är under skammens nivå.
Dessutom har länsstyrelsen bifallit Tureholmskyrkans överklagan om tidigare avslag från kommunen och säger i sitt yttrande: Kommunens tidigare beslut var felaktigt. Finns inte något hot mot barnens säkerhet från Backers.
Kravet på säkerhet är orimligt! Ryggradslösa politiker finns det gott om i Hässleholms kommun!

Dagens fråga

Hoppas du att kylan nu kommit för att stanna?

Loading ... Loading ...