Gravfältet i Vätteryd lever upp

Som närmaste grannar till järnåldersgravfältet i Vätteryd utanför Sösdala, vill vi uttrycka vår glädje över att det äntligen händer något positivt i Vätteryd. Så länge kaféet som låg intill gravfältet var i funktion, kunde resande stanna och fika och också få lite information.
Kaféägaren röjde också närmaste delen av gravfältet hjälpligt. Men sedan kaféet lades ned har det gått utför. Sösdala bys skifteslag och Sösdala Hembygds- och Fornminnesförening skrev för fem år sedan gemensamt till Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och Hässleholms kommun och klagade på misskötseln av gravfältet och krävde åtgärder. Svaret blev att det inte fanns resurser.
Men i år har det äntligen börjat hända saker!
De nya ägarna till kaféfastigheten har gjort storverk – gjort fint på fältet och även röjt i backen intill, ställt upp flera trevliga små ”vikingastugor” som passar väl in i miljön, renoverat stora huset och lagt ner stor möda på att få det vikingalikt, väl medveten om vad platsen kräver. kaféet har hållits öppet sju dagar i veckan i sommar och höst. Vätteryd har levt upp igen!
Ägarna har fortsatt stora planer på att göra platsen till den turistattraktion den har potential till. Inte bara en liten informationstavla, utan ett levande museum med olika slags event.
Vi uppmanar alla myndigheter att hantera denna satsning positivt och underlätta för entreprenörerna så att de kan utveckla denna pärla till något riktigt bra för bygden, kommunen och Skåne!

Dagens fråga

Tycker du om att bada bastu?

Loading ... Loading ...