Hjälper inte mot dårar

Insändare Angående olyckan och krav på sänkt hastighet genom Bjärnum.

Jag har full förståelse för den förälder som både har barn i skolan och dessutom fick sin trädgård förstörd vid olyckan klockan 03.30 i fredags natt. Men denna olyckan och att trafiken kör vårdslöst och för fort genom samhället, går inte att förhindra genom att sänka hastigheten till 30 kilometer. Fartdårar eller drogade bilister går bara att förhindra med mer polisär närvaro som kan ta bort dessa element från gatorna och trafiken, de hör inte hemma där.
Men tyvärr händer det så mycket annat strul i vårt samhälle idag som polisen måste prioritera före detta. Väg 117 är vid vissa tider en hårt trafikerad genomfartsled till E 4:an, men i Bjärnum tycker jag att de har löst problemet vid skolan på ett bra sätt Ett staket vid skolan och en säker tunnel under vägen så de som bor öster om väg 117 kan tryggt passera under vägen genom tunneln, detta hoppas jag att samtliga föräldrar och skolpersonal informerar barnen om. En fartkamera vid skolan kan göra att trafiken håller satt hastighet.

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...