Allemansrätt till religion

Insändare

December innebar för en del familjer tillfällen att besöka skolavslutningar och gudstjänster. I kyrkorna fanns julkrubbor som aktualiserade julens verkliga bakgrund.
Samtidigt möter vi ett motstånd från vissa håll där man motsätter sig människors rätt till andlig utveckling och ifrågasättande av religion.
Det kan vara på sin plats att påminna om att Sverige har undertecknat Barnkonventionen där det i artikel 27 fastslås att barnen har rätt att till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
Efter 50 år som anställd i svenska kyrkan möter jag nu en allt större öppenhet inför frågor om religion. Tillgången till de bibliska berättelserna och kyrkorummen hjälper oss att hantera livsåskådningsfrågor.
Min förhoppning är därför att 2020 blir ett år då vi slår vakt om allemansrätten till religion och inte låter Skolverket och andra myndigheter inskränka på folkvilja och sunt förnuft.
Lars-Ivar Ericson

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...