Sumpbäver och näsbjörn är två av arterna som jakttillståndet innefattar. Foto: TT/Arkiv

Start för jakt på invasiva arter

Osby/Östra Göinge Nu öppnas jakten på 16 så kallade invasiva arter i hela landet. Det handlar om mårdhund, tvättbjörn och flera olika arter av ekorrar.

Tillståndet innefattar:

• Mårdhund
• Tvättbjörn
• Bisam
• Sibirisk jordekorre
• Rödmagad trädekorre
• Östlig gråekorre
• Östlig rävekorre
• Näsbjörn
• Sumpbäver
• Guldfläckig mangust
• Röd muntjak
• Nilgås
• Amerikansk kopparand
• Huskråka
• Helig ibis
• Brun majna

Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att anledningen är att arterna utgör betydande skaderisker för inhemsk flora och fauna. Det är därför mycket angeläget att motverka att dessa etableras i landet, menar Naturvårdsverket.
Enligt en EU-förordning ska Sverige vidta snabba och effektiva åtgärder för att bekämpa djur som är upptagna på förordningens förteckning över invasiva främmande arter.

Tillståndet för jakt gäller för särskilt utsedda jägare från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021. Eftersom jakt över ett större område kan komma att ske, har Naturvårdsverket beslutat att jakten kan komma att bedrivas på annans jaktområde. Det vill säga att utsedda jägare får rätt att gå in på andras jaktmarker.

Tillståndet innefattar:

• Mårdhund
• Tvättbjörn
• Bisam
• Sibirisk jordekorre
• Rödmagad trädekorre
• Östlig gråekorre
• Östlig rävekorre
• Näsbjörn
• Sumpbäver
• Guldfläckig mangust
• Röd muntjak
• Nilgås
• Amerikansk kopparand
• Huskråka
• Helig ibis
• Brun majna

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...