Kommunala nybyggen behövs

Den kommunala planeringsprocessen är omständlig och omfattande, vilket ska så vara enligt både lagstiftning och beprövad erfarenhet. Samtidigt får den inte vara för långsam för då uppfylls inte målen i visionsdokument och översiktsplaner. Det är en svår balansgång gentemot nödvändiga dagliga verksamheter som vård, skola och omsorg när ekonomin i kommunerna är i ett ständigt omprövande och där man samtidigt måste blicka framåt. För att kommunen ska växa och få ett ökande skatteunderlag behövs nybyggen, både av bostäder och lokaler för näringslivet.
Till exempel behöver Hässleholms kommun ta fram nya detaljplaner i en högre takt för att kunna klara sitt planerade bostadsbyggande. Handläggningstiderna är långa, men inte onormalt långa jämfört med andra. Politiskt är enigheten inte alltid så stor och då blir detaljplanerna liggande, vilket är mer än olyckligt för kommunens utveckling. På grund av besparingar ska handläggare dessutom sägas upp på planavdelningen, vilket knappast underlättar byggandet. Dessutom pågår utredningar och annan viktig planering, såsom den nyligen framlagda lokaliseringsutredningen för ett eventuellt fängelse i Hässleholm. Det kan kommunen knappast trycka på pausknappen för.
Liknande problem finns i andra kommuner och då krävs en modig och tydlig politisk styrning. I dagens ofta otydliga politiska läge är detta lättare sagt än gjort.

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...