Foto: Ikea

Ikea återkallar muggen ”Troligtvis”

Sverige Prover visar att muggen med namnet Troligtvis innehåller ämnet dibutylftalat som av kemikalieinspektionen som giftig och reproduktionsstörande.
Nu återkallar Ikea muggen och uppmanar kunder som köpt den att returnera den.

I ett pressmeddelande skriver Ikea att man regelbundet testar sina produkter och att det var vid ett sådant test som det visade sig att resemuggen Troligtvis, märkt Made in India, avgav kemikalier som översteg gränsvärdena. Det handlar om ämnet dibutylftalat (DBP) som enligt Kemikalieinspektionen kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och fosterskador. DBP är också klassificerad som miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer.

DBP tillhör en grupp av kemiska föreningar som kallas ftalater och som används framförallt som mjukgörare i plast och gummi. Ikea uppger att man sedan flera år tillbaka förbjudit användandet av ftalater i produkter som kommer i kontakt med mat. Därför har man nu stoppat försäljningen av produkten medan man utreder ärendet. Samtidigt återkallar man de muggar som redan är sålda – Troligtvis har funnits på marknaden sedan oktober 2019 – trots att man bedömer risken för hälsopåverkan som låg.

Muggen kan returneras till samtliga Ikea-varuhus för återbetalning. Man behöver inte ha kvar sitt kvitto.