Ommålningen av Bron påbörjad

Öresund Under fredagen inleddes ommålningen av Öresundsbron som väntas ta 13 år att genomföra.

Under förmiddagen drogs det första penseldraget inför en skara inbjudna journalister från ett stort antal medier.

I vår drar ommålningsprojektet igång på allvar.

Målningen av bron är det största underhållsarbetet hittills på förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.
En av tre specialdesignade målningsplattformar är monterade på Øresundsbron inför ommålningen.

Jobbet väntas dock ta en stund att slutföra – först 2033 ska bron vara helt färdigmålad.