Annemarie Gardshol, vd Postnord Sverige. Foto:TT

Som ett brev på Posten

Enligt en rapport som beställts av den svenska regeringen riskerar Postnord konkurs om ingen görs åt saken. Med tanke på prognosen om att pakethandeln kommer att öka med flera hundra procent under de kommande åren är det dåliga nyheter både ekonomiskt och praktiskt. Problemet ligger i brevtjänsten: eventuellt är Sverige på väg i samma riktning om Danmark, där brevutdelningen har minskat med 90 procent sedan millenieskiftet.
Rapporten landar i att postverksamheten behöver statliga subventioner för att klara sin verksamhet framöver. Hypotesen är att om alla brevbärarlinjer som är olönsamma sponsras av skattepengar skulle Postnord kunna gå med vinst. Om inte förändringar görs är prognosen mångmiljardförluster inom några år. Det är inte nödvändigtvis kontroversiellt: många EU-länder har statsbidrag för postutdelningen.
Postnord-ledningen ville slopa varjedagsutdelning av brev men fick nej av Anders Ygeman. Problemet är uppenbart: vi kan inte sluta dela ut pappersbrev. Lustigt nog är vissa företag fortfarande envist intresserade av att skicka fakturor eller inbetalningskort via post. Det kan vara svårt att avsäga sig papperspost.
Företag som tillhandahåller tjänster som samhället är beroende av är nästan osårbara, men det innebär inte att det går att bedriva verksamhet med ständigt mångmiljardunderskott. En för Sverige önskvärd lösning är att Danmark står för kostnaderna, eftersom förlusterna nästan uteslutande kommer från den danska brevutdelningen. Överlag har inte Sverige fått bra villkor vid sammanslagningen av de två postverksamheterna.
Förre finansministern Allan Larsson tycker att man antingen ska kräva att Danmark tar kostnaderna eller låta Postnord gå i konkurs så man kan bilda skilda bolag.
Förtroendet för Postnord är lågt och tjänsterna fungerar redan dåligt enligt många. Den nuvarande arffärsmodellen är uppenbarligen ohållbar. Kanske har Larsson rätt. Martina Jarminder

Dagens fråga

Tror du på åtal om Palmemordet i sommar?

Loading ... Loading ...