Konjunkturen viker i Skåne

Skåne Den skånska och svenska konjunkturen fortsätter att bromsa in.

2017 var Skåne ett län med starkast ekonomisk tillväxt med fyra procent. Den halverades 2018 och statistik för 2019 visar att ekonomin fördjupas nedåt.
Jobbtillväxten tilltog i offentlig sektor. Satsningarna på polis, försvar och rättsväsen har bidragit till den positiva utvecklingen. Sysselsättningstillväxten var starkast i Lund följt av Burlöv, Staffanstorp och Malmö.
Konjunkturinstitutets indikatorer visar även att företagens brist på arbetskraft har minskat betydligt de senaste kvartalen i såväl Skåne som övriga riket, även om den fortsätter att vara betydande i en del sektorer.

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...