Böter för farliga vampyrtänder

KRISTIANSTAD Ett leksaks- och hobbygrossist i Kristianstads kommun tvingas betala en företagsbot om 75 000 kronor.

Totalt är det fyra olika felaktigheter som tvingar företaget att betala. Det handlar om bristfällig miljöinformation och miljöfarlig kemikaliehantering som ägt rum mellan 2015 och 2018, vilket Nyhetsbyrån Sirén rapporterar.
Företaget hade importerat en typ av vampyrtänder som innehöll det farliga ämnet N-butyl methacrylate, men förpackningen hade inte korrekt faromärkning när den släpptes på den svenska marknaden.

Också en bagagebricka har varit föremål för åklagarens missnöje. Dels för att man inte tillhandahållit mottagaren information om vissa kemikalier som den innehöll, dels för att den innehållit knappt tio gånger högre nivåer av kortkedjiga paraffiner än gränsvärdet tillåter, samt för höga värden av kadmium.

I en tredje vara som företaget haft till försäljning, en magnet, har det funnits för hög andel bly. Också detta är ett brott mot EU-förordningar och klassas som miljöfarlig kemikaliehantering.
För de fyra fallen av oaktsamhet som åklagaren funnit tvingas företaget nu betala 75 000 kronor i företagsbot.

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...