Dags för oss att utlysa ett klimatnödläge

Vi befinner oss i ett kritiskt moment. Det är januari 2020. Bränder härjar i Australien, översvämningar i Indonesien, Venedigs historiska kvarter riskerar att hamna under vatten och snö lyser med sin frånvaro i hela södra Sverige denna vinter. 2019 blev globalt det näst varmaste året som någonsin uppmätts. Klimatkrisen är ett faktum och omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle är ett måste.

Var och en av oss har ett ansvar att bekämpa klimatförändringar.
Ungdomar i hela världen strejkar varje fredag och kräver handling mot klimatförändringen. Kändisar engagerar sig, privatpersoner slutar flyga och köper second hand. Alla drar sitt strå till stacken!
Utöver jobb, familj, promenader och vänner lägger jag en del av min tid på politiken. Jag är fritidspolitiker.
Jag går på kvällsmöten och diskuterar kommunens utveckling och sedan sitter jag på kommunfullmäktige i opposition. Vi, som är politiker, måste också ta vårt ansvar! Och vårt ansvar är särskilt stort!

Vi, politiker i kommunfullmäktige i Hässleholm, har ansvaret att ge kommunen de politiska ramarna för att bli fritt från fossila bränslen. Vi har ansvaret att ta politiska beslut som skyddar naturens resiliens (motståndskraft).
Vi har ett ansvar att besluta om beredskap för att möta konsekvenser av klimatförändringar så att medborgarnas och naturens säkerhet säkras.
Temperaturökningen ligger idag på 1,1 grader över den preindustriella tiden.

Koncentrationen av klimatväxthusgaser i atmosfären har aldrig varit så hög, någonsin. Det är skrämmande. Forskarna trodde att vi behövde stoppa uppvärmningen vid 2 grader som högst. Tyvärr visar det sig redan nu, vid 1,1 grader, att det blir allvarliga konsekvenser, mycket tidigare än förväntat. Några av dessa effekter är oåterkalleliga, så som Golfströmmen som blivit svagare, glaciärer som smälter i en rasande takt, havsnivåer som stiger mycket snabbare än tidigare beräknat och okontrollerbara skogsbränder. Och dessa effekter påskyndar ytterligare den globala uppvärmningen och utarmar den biologiska mångfalden.
Om mänskligt liv på planeten ska fortsätta vara möjligt får omställningen till en klimatvänlig värld ta max 11 år.

Idag lämnar jag en motion till kommunfullmäktige i Hässleholm om att utlysa klimatnödläge. EU-parlamentet har gjort det, Storbritannien har gjort det, New York har gjort det, Lunds kommun har gjort det och nu utmanar jag kommunfullmäktige i Hässleholm att också utlysa klimatnödläge.
Genom att utlysa klimatnödläge visar vi att vi tar vårt ansvar, för våra medborgare, deras barn och barnbarn.
Ett klimatnödläge betyder att:
– klimatförändringen är ett vetenskapligt bevisat fenomen.
– en omställning till en fossilbränslefri kommun behövs och ska genomföras så fort som möjligt.
– våra politiska beslut inte ska försämra klimatsituationen; tvärtom ska våra politiska beslut helst förbättra kommunens klimatprestanda och kommunens beredskap för att möta klimatförändringens effekter.
– vi måste omgående börja ställa om kommunen till en klimatvänlig kommun; att vi måste agera snabbt då tiden är knapp för att undvika en klimatkatastrof.
– politiker i Hässleholms kommun kommer att agera för att bidra till Sveriges vision om att vara ett fossilfritt land år 2045

Jag hoppas att alla politiker i fullmäktige i Hässleholm vill ta sitt ansvar och vara med och utlysa klimatnödläget.
Världen kräver att de ansvariga politikerna tar ställning och agerar. Hur ska vi våga att inte göra det?
Hur ska vi våga titta våra barn i ögonen och säga att vi inte gjorde vad vi kunde för att säkra en framtid åt dem? Klimatnödläge, Nu!

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...