Ulf Johansson.Foto: Privat

Pressfotograf har gått ur tiden

Ulf Johansson, Eslöv, tidigare pressfotograf på Skånska Dagbladet, har avlidit, 72 år gammal.
Ulf Johansson växte till stor del upp i trakterna kring Vollsjö, där hans föräldrar arbetade i lantbruket på olika gårdar.
Han var tekniskt intresserad och kom att arbeta på mekanisk verkstad i Trelleborg i flera år. Han flyttade till Göteborg och gick en utbildning till ingenjör.
Det hamnade dock alldeles fel i tiden; han har berättat att när han tog examen hade varvskrisen slagit hårt i Göteborg. Där fanns plötsligt fullt av arbetslösa ingenjörer med stor erfarenhet, så det var omöjligt för honom och hans studiekamrater att konkurrera om jobben.
Det var nu han slog in på fotografbanan. Först arbetade han i flera år som kopist. Därefter blev han pressfotograf i Malmö, först på tidningen Arbetet, sedan på Skånska Dagbladet. När han slutade här 2009 hade han arbetat här i runt 20 år, och vårt arkiv innehåller tiotusentals bilder som han har tagit.
Ulf Johansson hade lätt för att få kontakt med människor, en stor tillgång i hans yrke.
Likaså under de långa resor han gjorde under en period av sitt liv; en gång fick han till och med erbjudande – som han antog – om att vara med i en maorisk folkdansgrupp på Nya Zeeland.
Han kunde därtill redogöra för sina upplevelser på ett underhållande sätt: han var en god berättare.
På sin fritid ägnade han sig gärna åt att snickra.
Ulf Johansson efterlämnar sambo och fem barn från tidigare förhållanden. Därtill tre barnbarn och fem bonusbarnbarn.