Goda skäl för ett klimatnödläge

Svar till Ronny Larssons kritik av min uppmaning till att utlysa klimatnödläge.
Jag utmanar kommunfullmäktige i Hässleholm att utlysa klimatnödläge. Du kritiserar mig för att jag inte har många källor. En hel kontinent i form av EU, länder så som Storbritannien och städer som New York och Lund har utlyst klimatnödläge.
Jag känner mig trygg med och har goda skäl att utmana kommunfullmäktige i Hässleholm att utlysa klimatnödläge.

Om du menar att jag saknar källor till påståendet om att klimatförändringen är ett faktum och att läget är allvarligt, då säger jag emot dig.
Det finns gott om vetenskapliga publikationer om detta. Den vetenskapliga kunskapen utvecklas ständigt, ökar, förfinas, förbättras genom systematiska metoder som vetenskapsmän och kvinnor kommer överens om. Och den samlade kunskapen just nu är att klimatförändringen händer och att läget är allvarligt.
Själv hänvisar du till en enda källa i din insändare, ett citat från Lars Bern enligt vilken ”osäkerheten om hur klimatet kommer att utvecklas detta århundrade är jättestor”. Just det Ronny!

Det finns en så stor osäkerhet att vi behöver utlysa klimatnödläge, för att vi behöver mer kunskap, mer försiktighet, flera åtgärder och mer vägledning för att bättre förstå hur mänskligheten påverkar och påverkas av klimatförändringen.
Du undrar vilket ansvar vi politiker har. Det kan vara så att just du inte ställer några krav på oss vad gäller klimatförändringen. Miljontals barn strejkar världen över, vetenskapsmän vädjar till oss att agera, Förenta Nationerna utmanar länder att följa Parisavtalet, kändisar protesterar och journalister debatterar, privatpersoner slutar flyga och minskar sin köttkonsumtion. Jag kan lova dig, jag känner press. Jag lovar dig, vi har ett ansvar.
Hur då, undrar du.
Genom en omställning till en fossilbränslefri kommun så fort som möjligt.
Genom politiska beslut som inte försämrar klimatsituationen; tvärtom förbättrar kommunens klimatprestanda och kommunens beredskap för att möta klimatförändringens effekter. Genom att bidra till Sveriges vision om att vara ett fossilfritt land år 2045.

Det är vårt ansvar och tiden är knapp. Därför behöver vi utlysa ett klimatnödläge.

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...