Alliansen på pumpen om vårdval inom BUP

Skåne Det blir inget vårdval för barn- och ungdomspsykiatrisk vård, BUP, i Skåne. Med stöd av SD röstade de rödgröna partierna ner förslaget i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är djupt beklagligt att oppositionen inte ser samma problembild som vi. Vi har ärvt en ohållbar kösituation från Socialdemokraterna där alldeles för många barn och unga inte har fått rätt vård i rätt tid. Problembilden förblir oförändrad, vi har en fortsatt brist på psykologer, en minskad tillgänglighet och en ökad psykisk ohälsa band barn och unga. Våra meningsmotståndare föreslår heller inte några konkreta lösningar och blir därmed svaret skyldiga till de barn och unga som inte har fått vård i tid, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna är nöjda med beslutet och fick även igenom sitt förslag att upphandla neuropsykiatriska behandlingar, som ska öka tillgängligheten.
Alliansen anser att sådana upphandlingar kan ske generellt, vilket Henrik Fritzon kan tänka sig att utreda.
Miljöpartiet tycker att en sammanhållen BUP i egen regi är bästa lösningen.
I ett initiativärende föreslår MP att det statsbidrag på 50 miljoner, som regeringen tilldelar Region Skåne för 2020 för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga verkligen kommer BUP till del i första linjen.
– Så var det inte 2019 då regeringen gav pengar till Region Skåne till ökad tillgänglighet inom BUP men som aldrig kom BUP till del, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för MP i Region Skåne.

Vänsterpartiets regionråd Sara Svensson är nöjd med att vårdvalet inte blir av.
– BUP behöver arbetsro, mer resurser och ökad samverkan med skolan och andra institutioner för att utreda och behandla fler barn och unga.

– Professionen, experter och alla som har tillfrågats är emot vårdval i BUP. Då är det svårt att han en annan uppfattning. Utredaren hittade ingen med positiv syn på vårdval, säger regionrådet Niclas Nilsson (SD).
Förra året röstades alliansen förslag om vårdval inom öron,- näsa- och hals ner med stöd av SD då också.
Stefan Olofson

Dagens fråga

Åt du semla under fettisdagen?

Loading ... Loading ...