Nybygge – på förorenad mark

BROBY Föroreningar har hittats i marken vid Bandydammen i Broby, där tio nya marklägenheter har byggts.

– Kommunen tar allvarligt på detta, säger mark- och exploateringschefen Henrik Arvidsson.

I samband med att ny detaljplan i anslutning till Bränneriet i Broby togs fram hittades föroreningarna i marken.
– Det handlar om höjda halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och koppar, säger Arvidsson.

Hur illa är det?
– Kommunen tar allvarligt på detta och vi kommer att ta fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa en god och riskfri livsmiljö. Men det är inte farligt att bo och vistas där på kort sikt, säger Arvidsson.

Det är Järletoft Bygger som uppfört marklägenheterna, men de orena massorna är kommunens ansvar och det är kommunen som ska vidta åtgärder.

Vilka åtgärder handlar det om?
– Det vet vi inte i dagsläget, det ska vi utreda, säger Arvidsson.
Tre av de tio marklägenheterna har hyresgäster och dessa ska ha informerats om föroreningarna av hyresvärden.
De ska också ha informerats om att det inte är någon risk förknippad med att kortsiktigt bo och vistas i området.

Dagens fråga

Tycker du om att bada bastu?

Loading ... Loading ...