S vill motverka vårdplatskrisen i Skåne

Skåne Förra året minskade antalet vårdplatser i Region Skåne och var vid årets slut 115 färre än ett år tillbaka. Socialdemokraterna vill ta fram ett åtgärdsprogram för fler vårdplatser.

– Det är kris. Vi var inte nöjda med situationen när vi styrde förra mandatperioden, men läget har förvärrats med fler överbeläggningar, säger oppositionsrådet Henrik Fritzon (S).
Han visar statistik för att antalet överbeläggningar i den somatiska sjukvården i snitt har fördubblats i landet sedan 2013 och Region Skåne är den region som har flest överbeläggningar.
– Tillsammans med Norrbotten är Skåne den region där överbeläggningarna ökade mest 2019, säger Henrik Fritzon.
Orsakerna är flera. I takt med att kirurgin utvecklats behöver inte patienter ligga kvar på sjukhus. Samtidigt som regionen har anställt några tusen fler i vården de senaste åren ökar konsumtionen av vård på grund av fler invånare och äldre.
– På kort sikt vill vi skapa fler vårdplatser inom den personalram vi har i dag och vi ska inte stänga vårdplatser förrän att det bevisligen behövs, säger Henrik Fritzon.
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att uppmana hälso- och sjukvårdsnämnden att initiera en översyn av vårdplatsläget samt tillsätter en utredning som hämtar in kunskaper från andra regioner för att få underlag till ett åtgärdsprogram för att minska överbeläggningarna och få fram fler vårdplatser.

Dagens fråga

Åt du semla under fettisdagen?

Loading ... Loading ...