Provocerande vårdslöshet orsakade branden

En sextonårig flicka åtalas för grov allmänfarlig vårdslöshet för branden i Godsmagasinet i Hässleholm. 680 000 resenärer drabbades och branden orsakade direkta skador på runt 2,5 miljon kronor och ytterligare skador på drygt 17 miljoner. Allt detta för att sextonåringen slängde fimpar på marken i en brandfarlig miljö.
Det blev inget åtal för mordbrand, vilket är rimligt med tanke på omständigheterna. Men det finns mer än slarv bakom: det som provocerar är att sextonåringen inte ringde brandkåren när det började brinna på platsen. Kanske tänkte hon att spåren efter henne och kompisarna skulle brinna upp.
Inget av detta hade behövt hända om hon rökt i en mindre brandfarlig miljö eller åtminstone trampat på fimpen när hon slängt den.
Som icke-rökare kan man förvånas över att många rökare verkar omedvetna om brandrisken när de slänger fimpar på marken. Man kan börja med att undra varför just fimpar behandlas annorlunda än andra sopor, trots att de är farligare på flera sätt. Förmodligen skulle många av dem som släpper fimpar där de står dra sig för att slänga chokladpapper direkt på marken.
För inte så länge sedan stampande jag på en fimp som innebar en brandrisk, slängd av en rökare som verkade förbryllad när jag påpekade att papper kan börja brinna. De flesta rökare är förmodligen säkerhetsmedvetna. För övriga är detta en bra påminnelse.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...