Morgan Johansson. Foto: TT

Svårare och lättare

Regeringen och samarbetspartierna ska tillsätta en utredning för att se över reglerna kring arbetskraftsinvandring. Det borde skett för länge sedan. Att utvisa arbetskraft för att arbetsgivaren glömt fylla i en blankett har kostat Sverige internationell kompetens.
Arbetskraftsinvandring är en av lösningarna på Sveriges matchningsproblematik. Ett land med en arbetsmarknadspolitik som skapar jobb med höga krav på specialistkompetens måste ha en välfungerande arbetskraftsinvandring för att klara den efterfrågan.
Bland annat föreslås att man ska införa ”talangvisum” som kan ge uppehållstillstånd för den som anses vara särskilt kvalificerad inom något område. Storbritannien har infört det för dem som behöver uppehållstillstånd efter Brexit. De har dock av oklara skäl också valt att börja kasta ut högkvalificerade Oxbridgeforskare och Michelinkockar, vilket Sverige inte bör ta efter.
Utredningen ska också titta på hur man motverkar fusk. Morgan Johansson menar att man inte kan blunda för att det fuskas i systemet, vilket lite vagt formulerat ska ”kartläggas och motverkas”. Det måste ske i samarbete med alla myndigheter som kommer i kontakt med fusket, om man ska ha möjlighet att komma till rätta med det.
Moderaterna vill avskaffa möjligheten till spårbyte, där man byter från att söka asyl till att söka arbetstillstånd, samt införa försörjningskrav för anhöriga för att undvika det de kallar ”dold asylinvandring”. Frågan är om försörjningskravet gör skillnad: många av medföljande anhöriga är barn. Den låga lönen för okvalificerade arbetskraftsinvandrare gör att de anhöriga riskerar att bli bidragsberoende, så kanske är ändå försörjningskrav en rimlig idé. Moderaterna och Vänsterpartiet är ense om att den nuvarande gränsen på 13000 kronor i månaden är för låg: det okonventionella samarbete fortsätter alltså.
Tyvärr kommer frågan att inbjuda till partipolitisk käbbel. Man hoppas på att parterna minns att det är människor det handlar om.Martina Jarminder

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...