Universiteten behöver mer metodundervisning

Antalet studenter som blir avstängda eller får varningar av disciplinnämnden har ökat de senaste tio åren. Det finns skillnader i frekvens, där Lunds universitet har relativt få anmälda fuskare, medan högskolor som Malmö och Kristanstad har fler.
Lars-Erik Nilsson, ledamot i Disciplinnämnden och lektor på Högskolan Kristianstad menar att det handlar om en ökning i anmälningsbenägenheten, snarare än en ökning i antalet förseelser. Han menar att det är viktigt att lära studenterna att skriva akademiskt så de vet vad som förväntas av dem.
Om fusket ökar ställer det frågan om metodundervisningen på svenska lärosäten är tillräckligt. Förmodligen inte. Metodkurser är oftast jättetrista. De kan tyvärr också vara av varierande kvalitet. Radavstånd, typsnitt, Oxford-mot-Yale som citatsystem. En metodkurs ska lära en hur man skriver akademiskt för att dels bli godkänd och dels få de verktyg som gör att man kan uttrycka det man lär sig på ett bra sätt. Om man inte lär studenterna källkritik spelar resten av undervisningen ingen roll. Att lära studenten att teorier och slutsatser måste vara deras egna borde också vara uppenbart.
Jenna Pystynen, kårordförande på Studentkåren Malmö säger till Sveriges Television att hon tror att det beror på bristande kunskaper om hur man skriver utan att plagiera. Det förefaller som om universitet och högskolor måste se över innehållet i sin metodundervisning.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...