Bättre kontroll för studieförbundens framtid

Då och då tvingas man konstatera att kontrollsystemen för bidrag är näst intill obefintliga eller fallerar. Det senaste exemplet är Sydsvenskans artiklar om studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Två personer, anställda på NBV i Malmö, har systematiskt lurat till sig miljoner genom att bland annat rigga olika studiecirklar.
Redan i maj 2019 reagerade en visselblåsare som larmade Folkbildningsrådet som är den organisation som fördelar medel till studieförbunden. Visselblåsaren säger att oegentligheterna pågått i flera år. Då kan man utgå från att någon försökt få uppmärksamhet kring detta tidigare, utan att lyckas.
Det är alltså inte första gången som det förekommer fusk, antingen det är för egen vinning eller för en organisations vinning. Flera partiers ungdomsförbund har tvingats betala tillbaka medel vid olika tillfällen under årens lopp.
Det är troligen omöjligt att göra system som är helt säkra, men kontrollen måste uppenbarligen bli mycket bättre. Hur kunde de två på NBV i Malmö hålla på under flera år utan att bli upptäckta? Det finns en aningslöshet hos många ideella organisationer och de måste därför få hjälp av inbyggda kontrollsystem att upptäcka fusk och bedrägerier. Studieförbund och andra organisationer behöver medel även i framtiden för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete. Då är det viktigt att det finns tillit i systemen framöver.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...