Foto: Fredrik Persson/SCANPIX

Dödsfall

En av drottning Silvias nära medarbetare, Karin Lind-Mörnesten, har avlidit i en ålder av 62 år.
Hon ingick i staben som arbetade med stiftelsen Silviahemmet, som grundades 1996 av drottning Silvia.
2006 grundade drottning Silvia och Karin Lind-Mörnesten Swedish care international, vars syfte är att exportera pedagogiken och filosofin bakom Silviahemmets utbildning för demensvård till andra länder.