Osby

Finstämt vid fest när nya biblioteket invigdes

Cecilia Strömgren, förestår Hallaryds bibliotek. Invigning.
Fotograf: Susanne Gäre
Osby
Hallaryd Den lilla sångkören sjöng Ja, må du leva. Nya och fler böcker stod i hyllorna och solen lös in och strålade i kapp med ballongerna.

Det var feststämning på onsdagseftermiddagen när biblioteket i Hallaryd invigdes efter renovering och uppfräschning.

Meningen var att kulturnämndens ordförande i Älmhults kommun skulle hålla invigningstal men han blev sjuk. Så en sångkör som bestod av barn och personal från fritidshemmet i Hallaryds skola en trappa upp fick ersätta ordföranden. De gjorde det med den äran och sjön både Ekorrn satt i granen och Ja må Hallaryd leva.

Anette Ekström, chef för Älmhults bibliotek, var på plats liksom chefen för Hallaryds filialbibliotek Cecilia Strömgren. De var båda märkbart nöjda med resultatet.

- Vi har gjort så gott vi kunnat, säger Anette Ekström, och vi tycker att det blev fint.

Fler böcker

Halva bokbeståndet är utbytt och det finns nu fler böcker att låna än tidigare i det lilla biblioteket som är öppet en gång i veckan, varannan tisdag och varannan onsdag.

Förutom sång bjöds på fika till barn och vuxna och en frågesport för barn och en annan lite svårare för vuxna. Ett litet bord med pussel och fina stolar med färgglatt Stig Lindbergs tyg bjöd in till att slå sig ner en stund.

- Vi har planerat detta sedan länge, säger Anette Ekström, och ville inte ställa in invigningen. Jag tycker det är fint att vi i dessa tider kan hålla biblioteket öppet och vara ett andningshål som erbjuder alla att låna och läsa.

Överraskad

Cecilia Strömgren hade mycket att stå i när alla kom för att låna och ta del av festligheterna.

- Jag är själv överraskad att vi kunnat göra så mycket av ett så litet rum, säger hon. Det har blivit ljust och fräscht och min arbetsplats är mycket bättre placerad.

Osby

Förslag att frångå policy i kristider vann gehör

Osby
Osby Det blev ja till Lars-Anton Ivarssons (M) yrkade på ett tillägg till inköpspolicyn vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars.

En punkt på dagordningen var att kommunens inköpspolicy skulle antas. Inköpspolicyn anger grundprinciperna och inriktningen för hur kommunen ska arbeta när det gäller inköp och upphandling. Den gäller för kommunens förvaltning och för de kommunala bolagen som ingår i Osby kommunkoncern. Syftet med policyn är att främja inköp som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara, samt bidra till att kommunens mål uppnås.

Osby kommuns upphandlingsenhet har nu utarbetat ett nytt förslag till inköpspolicy som kommunfullmäktige skulle fastställa på sammanträdet i måndags.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Osby

Inga kommunala lokaler hyrs ut under två månader

Jimmie Ask är räddningschef i Osby kommun.
Jimmie Ask räddningschef i Osby kommun tog tillsammans med krisledningsgruppen beslut om att stoppa uthyrning av kommunala lokaler i Osby.
Osby
Osby För att minska smittspridning och skydda riskgrupper kommer inte kommunens lokaler att hyras ut mellan den 2 april och 1 maj.

Från den 2 april till 31 maj kommer kommunens lokaler inte hyras ut till privatpersoner och föreningar. Det beslutade Osby kommuns krisledningsgrupp under tisdagen.

För att minska smittspridning, skydda riskgrupper och på bästa sätt använda kommunens resurser görs vissa förändringar i kommunens verksamhet.

Undantag

Ett undantag görs dock för de idrottsföreningar som redan har regelbundet återkommande bokningar. Dessa återkommande bokningar kommer att vara kvar tillsvidare.

Övriga bokningar kommer att avbokas och de som är berörda kommer att kontaktas så snart som möjligt.

Lokaler som omfattas av beslutet är Ekebo, Osby; Väktaren, Osby; Hemgården, Killeberg; Medborgarhuset, Lönsboda; Hasslarödsskolans sporthall, Osby; Örkenedskolans sporthall, Lönsboda; Parkskolans gymnastikhall, Osby; Killebergsskolans gymnastikhall, Killeberg och Klockarskogsskolans gymnastikhall, Osby.

Osby

Fler hushåll får fiber

Osby
Östra Göinge
Osby/Östra Göinge Allt fler invånare i Osby kommun får tillgång till fiberuppkoppling.

Under 2019 hade 67 procent av hushållen i Osby kommun tillgång till bredband via fiber. Det är en ökning med fem procent från året innan. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som har analyserats av Svenska Stadsnätsföreningen.

Osby hamnar på plats 196 i årets bredbandsrankning bland Sveriges 290 kommuner, vilket betyder att kommunen klättrat fyra placeringar.

Enligt den nya statistiken har Östra Göinge kommun halkat ner på bredbandsrankningen, från plats 179 till plats 222. Förra året hade 64 procent av hushållen i Östra Göinge kommun tillgång till fiberuppkoppling.

Osby

Premiärdags för tipspromenaderna

Skylt, Edvins smedja.
Starten är vid Edvins smedja.
Osby
Osby På söndag drar tipspromenaderna i Osby hembygdsförenings regi igång. Det är vårpremiär och som vanligt blir det start vid Edvins smedja.

Lars-Åke Ljungdahl i hembygdsföreningen berättar att hembygdsföreningen kommer att köra igång med sina tipspromenader trots coronautbrottet. Men han poängterar att alla måste visa hänsyn och hålla avstånd till varandra.

- Och man får ta med sin egen penna. Sen blir det ingen kaffeservering heller, säger Ljungdahl.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Osby

Inget beslut om var nya brandstationen ska ligga

Nuvarande brandstationen i Osby.
Kommunfullmäktige återremitterade beslutet om ny brandstation i Osby.
Osby
Osby Beslutet om var brandstationen i Osby ska ligga återremitterades i måndags kväll efter votering i kommunfullmäktige.

Lars-Erik Svensson (M) yrkade på att ärendet ska återremitteras med uppdrag till samhällsbyggnad att utreda en alternativ placering på västra sidan av järnvägen utmed riksväg 15.

- I utredningen om alternativ placering ska också ingå en anonym enkätundersökning om vad brandmännen på Osby station anser att en ny brandstation ska placeras, sa Lars-Erik Svensson (M) i sitt anförande inför fullmäktige.

Kälsvedsvägen

Alliansen förespråkar det förslag som lagts fram om att den nya brandstationen ska ligga vid Kälsvedsvägen. När kommunstyrelsen hade sitt senaste sammanträde diskuterades tre olika förslag: Kälsvedsvägen, Mossvägen och den så kallade Äppelodlingen, ungefär mitt emot Netto.

Med röstsiffrorna åtta mot fem röstades förslaget om en placering vid Kälsvedsvägen igenom.

Anders Edwall, chef för den tekniska enheten i Osby kommun, var med på fullmäktigesammanträdet, som för första gången hölls i den nya fullmäktigesalen. Men han var uppkopplad från en annan plats.

Argument

Han redogjorde för argumenten att placera brandstationen vid Kälsvedsvägen. Han menar att det handlar om ett långsiktigt beslut och att det inte i framtiden är säkert att flest invånare bor och jobbar i de västra delarna av byn. Andra argument är att det är troligt att fler och fler deltidsbrandmän kommer att finnas på den östra sidan i takt med att industriområdet utvecklas, att de flesta larmen rör de östra delarna av byn och att det redan finns en detaljplan.

Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande, förklarade att om beslut tas att anlägga brandstationen vid Kälsvedsvägen skulle en ny brandstation kunna vara klar inom 24-27 månader.

- Det skulle i så fall innebära att brandstationen skulle kunna vara klar inom ramen för den handlingsplan som upprättats, sa Niklas Larsson.

I handlingsplanen, som tagits fram efter kritik på bland annat arbetsmiljö på den nuvarande brandstationen från Arbetsmiljöverket, anges att en ny brandstation ska vara på plats senast den sista december 2022.

Votering

Med stöd av Sverigedemokraterna fick Moderaterna igenom en återremiss efter votering. På grund av coronakrisen var bara 25 ledamöter närvarande vid fullmäktigesammanträdet. Rösterna slutade med 11 röster för återremittering mot 14 röster för att beslutet skulle tas under kvällen. 11 röster räckte enligt de bestämmelser som finns för så kallad minoritetsåterremiss. För det krävs att en tredjedel av deltagarna röstar på förslaget. En minoritetsåterremiss kan endast ske en gång.

- Vi får sätta igång med enkäten så fort som möjligt, säger Niklas Larsson (C), så att den kan vara klar till samhällsbyggnadsnämndens nästa sammanträde den 22 april.

Han upplyser också om att det sätts in ett extra sammanträde för kommunstyrelsen strax före fullmäktigemötet den 27 april.

- Det är viktigt att vi följer de demokratiska spelreglerna och jag hoppas att återremitteringen inte fördröjer ärendet mer än fyra veckor. Brandmännen har väntat så länge på att få en ny station.

Osby

Hon är årets eldsjäl

Margot Malmqvist, årets eldsjäl.
Fotograf: Peter Paulsson
Osby
Osby Hon basar för integrationscaféet och är med och leder dagledigträffar. Nu prisas Margot Malmqvist som årets eldsjäl i Osby kommun.

- Det är roligt att få uppskattning. Jag har alltid jobbat ideellt och känner att det ger mig mycket, jag får jättemycket kärlek tillbaka, säger Malmqvist.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utser årets eldsjäl till en person som anses vara en förebild för andra, som bidragit till positiv utveckling och som genomför insatser utöver det förväntade utan egen vinning.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Osby

Nämnd avslår förslag om ny cykelväg längs riksväg 15

Osby
Osby Ett medborgarförslag om cykelväg längs tvärleden får avslag i samhällsbyggnadsnämnden.

Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde behandlades ett medborgarförslag om att anlägga en cykelväg längs tvärleden mellan Visseltofta och avfarten mot Kräbbleboda i Svenstorp. Kommuninvånaren menar att en sådan cykelled skulle göra det både lättare och säkrare för cyklister som vill röra sig från öst till väst och vice versa.

28 miljoner

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kikat närmare på förslaget som inkom i juni 2019 och konstaterar att anläggandet av en sådan cykelväg skulle kosta uppemot 28 miljoner kronor, plus/minus 25 procent, under förutsättning att befintliga vägar i Osby tätort nyttjas. Eventuellt skulle uppemot hälften kunna finansieras av ett statligt bidrag och i så fall skulle kommunens del bli cirka 14 miljoner kronor, plus/minus 25 procent.

Högre prioritet

Vidare konstateras att nyttjandet av den tilltänkta vägen bara skulle vara en bråkdel jämfört med andra gång- och cykelvägar som behövs inom kommunens tätorter och som anses ha högre prioritet. Således har förvaltningen föreslagit nämnden att avslå medborgarförslaget, ett beslut som också fattades.

Dock påtalas i förvaltningens svar att frågan om en cykelväg skulle kunna lyftas på nytt när det någon gång i framtiden blir dags att bygga om riksväg 15 öster om Osby tätort.

Osby

Många träd lider fortfarande av torkan 2018 - trots allt regn

Bilden visar angrepp på gran av granbarkborre, som orsakat skador på cirka sju miljoner kubikmeter skog 2019.
Granbarkborrens har orsakat skador på cirka sju miljoner kubikmeter skog 2019. Det är nästan en fördubbling jämfört med rekordåret 2018. Skadeinsekten framfart har förstört virke för cirka tre miljarder kronor.
Fotograf: Jessica Gow/TT
Osby
Osby/Östra Göinge Många skogsbestånd som drabbades av torkskador sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig. Det meddelar Skogsstyrelsen.

Regnet som kommit hösten 2019 och i vinter har förbättrat läget men torkan under sommaren 2018 påverkar skogen alltjämt.

Enligt Sveriges geologiska undersökningar, SGU:s, rapport i mars finns nivåer under de normala i södra och nordöstra Skåne och längs östkusten. Här behövs mer regn än normalt framöver för att fylla på magasinen inför sommaren.

– Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatt vitalitet och träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019, i ett pressmeddelande.

Hans Källsmyr säger att med tanke på framtiden gäller det att plantera rätt trädslag på rätt ställe.

– Här behöver den skogsägare som vet med sig att torkan tagit hårt på skogen vara observant på andra angrepp och se över sin skog regelbundet, särskilt med tanke på den allvarliga situation vi har med rekordstora angrepp av granbarkborren förra året i södra och mellersta landet, säger Hans Källsmyr.

Träd med skador från torkan får lägre motståndskraft och detta har främst drabbat skog i Götaland och delar av Svealand.

Torkan har även påverkat plantering av ny skog där plantans rötter inte hunnit komma igång att suga upp vatten ordentligt. Planteringar har fått göras om.

Att gran i allt för stor utsträckning planterats på marker som inte passar för trädslaget, har bidragit till större sårbarhet för torkstressade träd. Stressade granar dukar lättare under efter angrepp av olika skadeinsekter. Mycket av torkskadorna hänger ihop med låga nivåer i grundvattenmagasinen. Vid slutet av 2019 saknades fortfarande grundvatten i de stora magasinen.

FAKTA

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Osby

Allt talar för att lägret ställs in

Rolf Tillman pratar i telefon iklädd en tröja med texten Tjernobylläger.
Lägergeneralen Rolf Tillman berättar att Tjernobyllägret med all sannolikhet inte blir av i sommar.
Osby
Broby "Klart att det blir ett 26:e läger i sommar". Det rapporterade Norra Skåne i februari. Men det har som bekant hänt en del sedan dess. Och nu pekar allt på att sommarens Tjernobylläger i Broby ställs in.

- Vi ska ha ett möte den 15 april, då tar vi beslutet. Och beslutet blir troligtvis att vi ställer in, säger lägergeneralen Rolf Tillman.

När Norra Skåne pratade med Tillman i februari berättade han att han själv och alla hans medarbetare var taggade inför sommarens läger. Drivkraften och viljan att hjälpa fanns där - minst lika stark som tidigare - och det lyckade 25-årsfirandet 2019 hade gett arrangörerna en energikick.

Men så slog coronakrisen till - och allting förändrades.

- Jag har pratat mycket med våra vänner i Ukraina och där är det ju helt stängt. De får knappt lämna lägenheten. En och en får de gå och handla mat eller gå till apoteket, i övrigt är det stängt, säger Tillman.

- Jag har ju varit i Ukraina många gånger och hälsat på i lägenheterna. Och i vissa fall kan de bo upp till tolv personer i en tvårummare - och det är inte de finaste lägenheterna. Att sitta där mer eller mindre inlåst ... fy fasen, arma människor.

"Man blir helt snurrig"

På hemmaplan i Broby är förberedelsearbetet i stort sett helt pausat.

- Det finns inte så mycket att göra. Vår second hand har lite öppet, men eventuellt minskar vi ner på det också, säger Tillman.

Samtidigt som det mesta pekar på att det för första gången på en kvarts sekel inte blir Tjernobylläger i Broby kan Tillman - av förklarliga skäl - inte lämna några tvärsäkra besked.

- Nej, tvärsäkra besked är det väl ingen som kan lämna i dessa tider. Det är ingen som riktigt vet, ingen kan säga hur långvarigt det här blir. Man hör och läser så mycket, man blir helt snurrig av all information, säger Tillman.

Vad krävs för att det ska bli läger?

- Om situationen mot förmodan ändras snabbt till det bättre senast i slutet av april ligger vi i startgroparna och kan anordna lägret. Men det lär tyvärr inte hända.

Tjernobyllägret skulle enligt planerna hållas 28 juni till 30 juli.

- Och det tar minst två månader att ordna allt.

Hur känns det att det troligtvis inte blir något läger?

- Förtvivlat. Tråkigt. Men det är ingenting att göra åt. Och det känns jättebra att vi kunde ha vårt 25-årsjubileum i fjol, det känns skönt att det blev så lyckat. Jag satt och tittade på bilder från lägret i fjol och det väckte härliga minnen.

Frågan är om corona knäcker Tjernobyllägret för gott - eller om det blir en comeback 2021.

- Vi får se ... alla säger att vi inte ska ge upp. Jag blir ju inte yngre (Rolf fyller 75 i december). Men förhoppningsvis blir det fler läger. Vi har inte gett upp.

NÄSTA ARTIKEL