Osby

Högre krav på närodlat

En portion mat som serveras till äldre och barn visas på bilden.
Kraven på att kunna upphandla svensk och närodlad mat ställs på allt flera håll.
Fotograf: Pontus Lundahl/TT
Osby
Osby/Östra Göinge Intresset för svensk och närproducerad mat ökar, privat som offentligt. Men det finns en broms – LOU, lagen om offentlig upphandling – som reglerar vad man får upphandla till offentliga måltider.

För Osby och Östra Göinges del visar det sig att resultatet vid den senaste upphandlingen 2017 blev att Bondens skafferi i Åhus och Charkett i Karlskrona vann upphandlingen på oberett färskt kött och charkuteri, vilket innebär att det kött som köptes upp 2019 till Östra Göinge och Osby till runt 95 procent är svenskt utan att krav har ställts på att det ska vara det. För närvarande kommer mellan 80 och 85 procent av frukt och grönt från Skåne, Blekinge, Halland och Småland.

– Det får man anta är närodlat, för vad jag vet finns ingen bra definition var gränserna går för det som är närodlat, säger Daniel Oredsson.

EU-direktiv

LOU finns till för att tillvarata konkurrenskraften på marknaden inom EU och baseras på ett EU-direktiv. Kommunerna ska välja leverantör på affärsmässig grund och välja den leverantör som erbjuder den bästa varan till bästa i pris om man sammanfattar innehållet lite grovhugget.

Nu höjs många röster i samhället på att man ska få ställa krav på att den offentliga maten ska vara svensk och helst närproducerad. Många kommuner har lyckats kringgå LOU och lyckas upphandla lokal, närproducerad mat. Det hänger på om viljan finns. Vill man så går det, säger flera av dem. Upphandlingschefen i Broby ser inte de möjligheterna.

– Vi följer LOU, säger han.

Bilden visar Daniel Oredsson som är upphandlingschef i Osby och Östra Göinge.
Daniel Oredsson är upphandlingschef för Osby och Östra Göinge.

Om man bortser från nationellt ursprung finns en rad kriterier som man kan ställa på den mat som ska upphandlas till skolor och äldrevård. På upphandlingsmyndighetens hemsida finns ett kriterie-wizard. Där hittar man alla hållbarhetskrav som är utarbetade tillsammans med expertgrupper inom olika produktområden. Genom att klicka sig igenom sex steg kan man enkelt skräddarsy sitt förfrågningsunderlag och ladda hem de hållbarhetskrav som önskas användas i upphandlingen.

Försprång

Bland kraven kan nämnas krav på djurvälfärd, ursprung, foder, innehåll av antibiotika, slakt, transporter med mycket mera. Det kan innebära att om man följer kriterierna så hamnar man ofta på ett val av svenskt kött, eftersom Sverige har ett försprång jämfört med många andra länder.

I dagarna har arbetet börjat med ett nytt avtal för att upphandla livsmedel för Östra Göinge och Osby. Det fyraåriga avtalet som var klart 2017 ska ersättas hösten 2021.

– Processen är igång och den ansvariga upphandlingsenheten är Hässleholm, uppger Daniel Oredsson.

Samtidigt håller Osby på att arbeta fram sin nya måltidspolicy som lägger grunden för de kommunala målen som ska beaktas i upphandlingen.

– Det är viktigt att upphandling och inköp är verktyg för att nå de politiska målen, säger Daniel Oredsson.

Större intresse

Offentlig upphandling har tidigare varit obekant för de flesta i samhället. Men i takt med ökade krav på djurvälfärd, transporter och klimat har frågan fått mer och mer uppmärksamhet. Det tycker Daniel Oredsson är bra och han har inga problem med vad som gäller.

Det har diskuterats att barnen i Glimåkraskolan inte får svenskt kött. Men Daniel Oredsson vill inte lägga sig i debatten.

– Jag kan bara säga att så här ligger det till, vem som helst får ta kontakt med oss så förklarar vi vad det är som gäller. Vi har inget att dölja och jag uppmuntrar till en dialog.

Han säger också att på den mat som serveras på Glimåkraskolan ställs exakt samma krav som för kommunal mat i övriga kommunen enligt samma lagstiftning.

– Det är inte min uppgift att ifrågasätta lagen. Som tjänsteman är min uppgift att följa lagen och varför skulle jag frångå det i ett fall, då skulle jag ju kunna göra det i ett annat fall och bryta mot exempelvis plan- och bygglagen.

– Sedan får jag tänka och tycka vad jag vill privat.

Osby

Nämnd avslår förslag om ny cykelväg längs riksväg 15

Osby
Osby Ett medborgarförslag om cykelväg längs tvärleden får avslag i samhällsbyggnadsnämnden.

Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde behandlades ett medborgarförslag om att anlägga en cykelväg längs tvärleden mellan Visseltofta och avfarten mot Kräbbleboda i Svenstorp. Kommuninvånaren menar att en sådan cykelled skulle göra det både lättare och säkrare för cyklister som vill röra sig från öst till väst och vice versa.

28 miljoner

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kikat närmare på förslaget som inkom i juni 2019 och konstaterar att anläggandet av en sådan cykelväg skulle kosta uppemot 28 miljoner kronor, plus/minus 25 procent, under förutsättning att befintliga vägar i Osby tätort nyttjas. Eventuellt skulle uppemot hälften kunna finansieras av ett statligt bidrag och i så fall skulle kommunens del bli cirka 14 miljoner kronor, plus/minus 25 procent.

Högre prioritet

Vidare konstateras att nyttjandet av den tilltänkta vägen bara skulle vara en bråkdel jämfört med andra gång- och cykelvägar som behövs inom kommunens tätorter och som anses ha högre prioritet. Således har förvaltningen föreslagit nämnden att avslå medborgarförslaget, ett beslut som också fattades.

Dock påtalas i förvaltningens svar att frågan om en cykelväg skulle kunna lyftas på nytt när det någon gång i framtiden blir dags att bygga om riksväg 15 öster om Osby tätort.

Osby

Många träd lider fortfarande av torkan 2018 - trots allt regn

Bilden visar angrepp på gran av granbarkborre, som orsakat skador på cirka sju miljoner kubikmeter skog 2019.
Granbarkborrens har orsakat skador på cirka sju miljoner kubikmeter skog 2019. Det är nästan en fördubbling jämfört med rekordåret 2018. Skadeinsekten framfart har förstört virke för cirka tre miljarder kronor.
Fotograf: Jessica Gow/TT
Osby
Osby/Östra Göinge Många skogsbestånd som drabbades av torkskador sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig. Det meddelar Skogsstyrelsen.

Regnet som kommit hösten 2019 och i vinter har förbättrat läget men torkan under sommaren 2018 påverkar skogen alltjämt.

Enligt Sveriges geologiska undersökningar, SGU:s, rapport i mars finns nivåer under de normala i södra och nordöstra Skåne och längs östkusten. Här behövs mer regn än normalt framöver för att fylla på magasinen inför sommaren.

– Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatt vitalitet och träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019, i ett pressmeddelande.

Hans Källsmyr säger att med tanke på framtiden gäller det att plantera rätt trädslag på rätt ställe.

– Här behöver den skogsägare som vet med sig att torkan tagit hårt på skogen vara observant på andra angrepp och se över sin skog regelbundet, särskilt med tanke på den allvarliga situation vi har med rekordstora angrepp av granbarkborren förra året i södra och mellersta landet, säger Hans Källsmyr.

Träd med skador från torkan får lägre motståndskraft och detta har främst drabbat skog i Götaland och delar av Svealand.

Torkan har även påverkat plantering av ny skog där plantans rötter inte hunnit komma igång att suga upp vatten ordentligt. Planteringar har fått göras om.

Att gran i allt för stor utsträckning planterats på marker som inte passar för trädslaget, har bidragit till större sårbarhet för torkstressade träd. Stressade granar dukar lättare under efter angrepp av olika skadeinsekter. Mycket av torkskadorna hänger ihop med låga nivåer i grundvattenmagasinen. Vid slutet av 2019 saknades fortfarande grundvatten i de stora magasinen.

FAKTA

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Osby

Allt talar för att lägret ställs in

Rolf Tillman pratar i telefon iklädd en tröja med texten Tjernobylläger.
Lägergeneralen Rolf Tillman berättar att Tjernobyllägret med all sannolikhet inte blir av i sommar.
Osby
Broby "Klart att det blir ett 26:e läger i sommar". Det rapporterade Norra Skåne i februari. Men det har som bekant hänt en del sedan dess. Och nu pekar allt på att sommarens Tjernobylläger i Broby ställs in.

- Vi ska ha ett möte den 15 april, då tar vi beslutet. Och beslutet blir troligtvis att vi ställer in, säger lägergeneralen Rolf Tillman.

När Norra Skåne pratade med Tillman i februari berättade han att han själv och alla hans medarbetare var taggade inför sommarens läger. Drivkraften och viljan att hjälpa fanns där - minst lika stark som tidigare - och det lyckade 25-årsfirandet 2019 hade gett arrangörerna en energikick.

Men så slog coronakrisen till - och allting förändrades.

- Jag har pratat mycket med våra vänner i Ukraina och där är det ju helt stängt. De får knappt lämna lägenheten. En och en får de gå och handla mat eller gå till apoteket, i övrigt är det stängt, säger Tillman.

- Jag har ju varit i Ukraina många gånger och hälsat på i lägenheterna. Och i vissa fall kan de bo upp till tolv personer i en tvårummare - och det är inte de finaste lägenheterna. Att sitta där mer eller mindre inlåst ... fy fasen, arma människor.

"Man blir helt snurrig"

På hemmaplan i Broby är förberedelsearbetet i stort sett helt pausat.

- Det finns inte så mycket att göra. Vår second hand har lite öppet, men eventuellt minskar vi ner på det också, säger Tillman.

Samtidigt som det mesta pekar på att det för första gången på en kvarts sekel inte blir Tjernobylläger i Broby kan Tillman - av förklarliga skäl - inte lämna några tvärsäkra besked.

- Nej, tvärsäkra besked är det väl ingen som kan lämna i dessa tider. Det är ingen som riktigt vet, ingen kan säga hur långvarigt det här blir. Man hör och läser så mycket, man blir helt snurrig av all information, säger Tillman.

Vad krävs för att det ska bli läger?

- Om situationen mot förmodan ändras snabbt till det bättre senast i slutet av april ligger vi i startgroparna och kan anordna lägret. Men det lär tyvärr inte hända.

Tjernobyllägret skulle enligt planerna hållas 28 juni till 30 juli.

- Och det tar minst två månader att ordna allt.

Hur känns det att det troligtvis inte blir något läger?

- Förtvivlat. Tråkigt. Men det är ingenting att göra åt. Och det känns jättebra att vi kunde ha vårt 25-årsjubileum i fjol, det känns skönt att det blev så lyckat. Jag satt och tittade på bilder från lägret i fjol och det väckte härliga minnen.

Frågan är om corona knäcker Tjernobyllägret för gott - eller om det blir en comeback 2021.

- Vi får se ... alla säger att vi inte ska ge upp. Jag blir ju inte yngre (Rolf fyller 75 i december). Men förhoppningsvis blir det fler läger. Vi har inte gett upp.

Osby

Spisbrand släcktes fort

Bild på en brandvarnare monterad i taket.
Folk ska ha hört brandvarnaren ljuda och snabbt uppmärksammat branden.
Fotograf: TT
Osby
Lönsboda Privatpersoner kunde släcka en spisbrand efter att ha hört brandvarnaren.

Vid 12.50-tiden på söndagen larmades SOS om en befarad brand i ett flerfamiljshus på Bokelundsgatan i centrala Lönsboda. När räddningstjänsten kom till platsen kunde de konstatera att det brunnit på en spis.

Branden ska ha varit mindre och räddningstjänsten möttes av folk på platsen som hört brandvarnaren ljuda och lyckats släcka branden. Efter att ha säkerställt att branden inte spridit sig samt vädrat ut den aktuella lägenheten kunde räddningstjänsten, som ger tummen upp till den välfungerande brandvarnaren, lämna platsen.

Osby

Nomineras till årets hembygdsförening

Sliperiets Pia Lindberg.
Sliperiets Pia Lindberg ser nomineringen som en ära.
Fotograf: arkiv
Osby
Gylsboda Sliperiet i Gylsboda blir Skånes hopp när årets hembygdsförening i Sverige ska utses.

Årligen utser Sveriges hembygdsförbund årets hembygdsförening i landet. Väljer lokal representant gör respektive lokalt hembygdsförbund och nu har Skånes hembygdsförbund gjort klart med sin nominering.

Representerar Skåne gör Sliperiet i Gylsboda.

– Verkligen en god nyhet, stort att få representera hela Skåne och häftigt att få den uppskattningen. Det är en ära att bli utvald bland alla som gör ett fantastiskt jobb, säger Sliperiets Pia Lindberg.

FAKTA

Skånes hembygdsförbunds nominering

"Sliperiet Gylsboda har ett mycket genomtänkt koncept, där man tillgodoser industriellt kulturarv, kulturturism och öppenhet för alla. Samhällets historia, landskapets utveckling och förutsättningar samt kringliggande samarbetspartners finns med i det totala konceptet, vilket ytterligare stärker föreningens insatser. Man har också på ett förtjänstfullt sätt integrerat den kringliggande naturen i stenbrottsmiljö med den industriella verksamheten som en gång var. På de guidade vandringarna ges en mycket god inblick i hur landskapet har påverkats av stenbrytningen. Verksamheterna är omfattande och såväl lokala hantverkare och kulturintresserade som nyanlända och utländska hantverkare och kulturellt intresserade avlöser varandra i detta natur- och kulturcentrum".

Källa: Skånes hembygdsförbunds facebooksida

Hon berättar att beskedet, som nådde henne via sociala medier, kom som en överraskning och ledde till en del jubel. Och på nästa styrelsemöte i föreningen väntas en del firande.

– Vi känner oss som vinnare "bara" genom att få representera Skåne och det är verkligen värt att fira, säger Pia Lindberg och fortsätter med mer allvarsam ton:

– Man får inte missa några tillfällen att fira i allt elände. Det är otroligt tufft för alla när allting ställs in.

Eländet hon syftar till är förstås coronavirusets framfart som tvingar fram inställda evenemang på löpande band. Hembygdsföreningar har generellt sett inte några överfulla plånböcker och olika typer av evenemang utgör en av de mer betydande inkomstkällorna. Ett hårt slag, men Pia Lindberg försöker ändå se positivt på framtiden och saker att göra – det finns.

– Det blir ett tufft år för alla. Men vi får jobba på med att utveckla Sliperiet så att vi är ännu starkare när vi kommer igång igen och göra sådant vi inte riktigt hunnit med. Vi ska exempelvis ställa i ordning keramikverkstaden så att den kan användas, säger hon.

Sliperiet har hunnit ställa in ett antal planerade evenemang, bland annat en ny konstrunda i påsk som planerats tillsammans med ett antal andra lokala konstnärer. Satsningen är avblåst, men ett litet substitut kommer att finnas för de tilltänkta besökarna. På Facebook kommer nämligen presentationer, bilder på alster och så vidare att läggas ut. En slags påskkonstrunda på nätet, förklarar Pia Lindberg.

– Den som är sugen på att kika på konst i påsk kan gå in på Facebook och kika virtuellt. De konstnärer som skulle ha funnits representerade finns med där istället. Så chansen att njuta lite av konsten finns ändå i påsk och sedan kommer det ju gå att besöka de olika konstnärerna när läget är annorlunda, säger hon avslutningsvis.

Osby

Häktad överklagar – hänvisar till corona

Bild på 2020 års lagbok.
På grund av rådande pandemin kan inte kvinnan lämna Sverige, skrivs det i överklagandet.
Fotograf: Claudio Bresciani / TT
Osby
Osby En kvinna som suttit häktad sedan i slutet av 2019 vill bli satt på fri fot, bland annat med hänvisning till coronavirusets framfart.

Sedan tidigare har en kvinna i 40-årsåldern, bosatt i Osby kommun, begärts utlämnad till ett annat EU-land enligt en europeisk arresteringsorder. Sedan i slutet av 2019 har hon suttit häktad i väntan på ett eventuellt överlämnande. Grunden för häktning har angetts som flyktfara.

Vid flera tillfällen har hon via sin advokat överklagat häktningen – utan framgång – dels med hänvisning till att hon nekar till brottsmisstankarna, dels med hänvisning till att hon vid ett eventuellt beslut om utlämnande skulle acceptera det.

Nu har häktningen överklagats igen.

Hänvisar till corona

I överklagandet hänvisar kvinnans advokat bland annat till rådande coronapandemi. Det konstateras att kvinnan saknar pass och id-handlingar samtidigt som många gränser i världen i stort sett är stängda på grund av pandemin. Därmed menas att det skulle vara i stort sett omöjligt för kvinnan att lämna Sverige i nuläget.

Vidare hänvisas till att "mycket talar för" att pandemin "kan pågå ända in i höst" och att risken för att ett överlämnande inte skulle kunna ske förrän då är stor. Advokaten skriver att det inte är rimligt att låta henne sitta häktad "på obestämd tid vecka in och vecka ut i avvaktan på att bli överlämnad för påstådda brott som ligger cirka 10 år tillbaka i tiden".

Brotten kvinnan är misstänkt för ska ha begåtts 2010-11. Exakt vad hon är misstänkt för är oklart.

Osby

Tidig julklapp ska hjälpa näringslivet i Osby

Julklappar under en julgran.
Osby kommuns anställda får årets julklapp redan nu. Syftet är att stötta det lokala näringslivet.
Osby
Osby kommuns anställda får årets julklapp redan nu. Genom att dela ut värdecheckar som kan användas i lokala butiker hoppas kommunen att företag som drabbats hårt av coronaeffekterna ska få välkomna tillskott i sina sinande kassor.

Kommunanställda i Osby får i år två värdecheckar á 225 kronor i julklapp. Och julklapparna delas ut redan nu. Checkarna kan endast användas vid handel hos butiker och företag i Osby kommun.

Tanken är givetvis att indirekt ge pengar till företagare i Osby kommun som går på knäna i dessa coronatider.

- Dessa checkar kan användas vid handel hos lokala butiker och företag. Julklappen är en satsning på över en halv miljon kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

- Detta är en svår tid. Genom att ge en tidig julklapp stöttar vi det lokala näringslivet samtidigt som anställda får en uppmuntran för sitt goda arbete säger kommundirektör Petra Gummeson.

Kommunen har tidigare meddelat att extra insatser införs för att stötta näringslivet, bland annat ändrade betalningstider och tidsfrister.

Coop och Ica avstår - för att hjälpa

Coop och Ica i Osby och Lönsboda väljer att hjälpa till i arbetet med att stötta lokala butiker. De kommer inte att ta emot julklappscheckarna, utan ser hellre att pengarna går till kommunens andra butiker och företag.

- De avstår frivilligt från att acceptera checkarna för att stötta sina kollegor inom andra branscher. Det är storartat, fantastiskt att det väljer att avstå för att hjälpa. Det är jätteschyst och ett bevis på att det finns en stor vilja att hjälpas åt i dessa tider, säger näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg.

Osby

Pidde P tog plats på skärmen

Tilda Sjödin, Kem Ekstrand, Nellie Rosquist och Hanin Waraq med storbildsskärmen med artisten Pidde P i bakgrunden.
Tilda Sjödin, Kem Ekstrand, Nellie Rosquist och Hanin Waraq fanns på plats när Pidde P framträdde på storbildsskärmen vid Parkskolan i Osby.
Fotograf: Magnus Wahlström
Osby
Osby I coronavirusstinna tider blev Pidde P:s liveshow ett välkommet avbrott för skolelever – bland annat på Parkskolan i Osby.

Sedan tidigare har en planerat rörelseturné med artisten Pidde P fått skjutas upp med anledning av coronaviruset. Istället bjöd han på fredagsförmiddagen på en digital liveshow.

Liveshowen uppmärksammades på flera skolor i Osby kommun. På Parkskolan sattes en storbildsskärm upp utmed Osbysjön och i vårvärmen samlades elever för att dansa och röja till Pidde P:s musik under den halvtimmeslånga konserten.

Framför storbildsskärmen hade en yta delats in för att eleverna inte skulle trängas för mycket.

Pidde P själv befann sig i Kulturkvarteret i Kristianstad varifrån uppträdandet sändes.

Osby

Det första heltåget anlände till industriparken

Jan Dahlquist, Niklas Larsson (C) och Kjell Roos ser det första heltåget rulla in till Osby industripark på industrispåret.
Fotograf: Peter Paulsson
Osby
Osby Ett tåg kommer lastat - med timmer från Halden. Det första heltåget rullade in på industrispåret till Osby industripark på torsdagen.

Kjell Roos (ordförande), Jan Dahlquist och Gert Steneloo från Osbytåg var på plats för att se när Osby industripark för första gången tog emot ett heltåg med full längd och maximalvikt. Även kommunalrådet Niklas Larsson (C) och Anders Edwall, chef för tekniska enheten, såg tåget rulla in på industrispåret, som invigdes i slutet av sommaren 2018.

Full längd och maximal vikt

Vida Skog AB låg bakom premiärturen med heltåg till industriparken och leveransen var timmer som skulle vidare till sågverket i Hästveda. Tåget kom från Halden och i Osby lastades godset över till lastbilar som körde till Hästveda.

- Det är 16 vagnar, totalt runt 320 meter. Det är full längd och maximal vikt, säger Jan Dahlquist i Osbytåg.

Gert Steneloo, Niklas Larsson (C), Anders Edwall, Kjell Roos och Jan Dahlquist framför det första heltåget som anläder till Osby industripark på industrispåret. Fotograf: Peter Paulsson

Osbytåg sköter trafikeringen medan kommunen äger marken och står för driften. Att det nu rullar in heltåg till Osby industriområde ser de som ett första steg mot att växla upp arbetet med att utnyttja industrispårets fulla potential.

- Vi kommer att få ser fler heltåg, det kommer ett likadant vecka 15. Och sen tror jag det blir fler och fler, det här är ju byggt för att kunna ta emot heltåg, säger Kjell Roos.

Långsiktig satsning

Ett nytt industriområde med industrispår är en långsiktig satsning och man lockar inte nyetableringar över en natt, påpekar Niklas Larsson (C) och Anders Edwall. Det kan dröja decennier innan man har "facit", men både kommunalrådet och Edwall är övertygade om att 32-miljonerssatsningen på sikt kommer att bli en fullträff.

- Det här skapar fantastiskt bra förutsättningar, det är helt nytt industriområde som byggts upp och att första heltåget nu rullar in ser vi som en start, säger Edwall.

- Det händer mycket och samarbetet mellan Osbytåg och kommunen är oerhört positivt.

Gert Steneloo och Jan Dahlquist, Osby Tåg, ser det första heltåget komma. Fotograf: Peter Paulsson
NÄSTA ARTIKEL