Nyheter

Region Skåne: "Tyder på en allmän smittspridning i samhället"

Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare, och Alf Jönsson, regiondirektör, vid torsdagens presskonferens med Region Skåne i Regionhuset i Malmö gällande arbetet med coronaviruset.
Fotograf: Johan Nilsson/TT
Nyheter
Skåne Med elva nya bekräftade coronafall i Skåne under onsdagen gör regionen nu bedömningen att det råder en allmän smittspridning i samhället i Skåne.

Detta uppgav regionens biträdande smittskyddsläkare, Mattias Waldeck, på en presskonferens som region Skåne höll i Regionhuset i Malmö under torsdagsförmiddagen.

– Majoriteten av de insjuknade personerna i Skåne diagnosticerades före den 15 mars och smittades utomlands. Men på sistone har vi haft flera fall som tyder på att vi har en allmän smittspridning i Skåne, uppger Waldeck.

Bara under onsdagen ska elva nya fall av covid-19 ha påvisats i Skåne. Enligt Waldeck har viruset drabbat cirka fem nya personer per dag i Skåne tidigare, och onsdagens siffror är alltså mer än en fördubbling i jämförelse.

– Om detta är ett tecken på en ökad smittspridning och en ökad belastning på vården är svårt att säga. Men vi ser en ökning i antalet personer som blir sjuka och vi gör bedömningen att vi fortfarande bara befinner oss i början av den här epidemin, säger han.

Totalt har 3300 provtagningar gjorts i Skåne. Av dessa har 254 personer påvisats med smittan. Tre av de har avlidit till följd och 27 patienter vårdas på sjukhus, varav sex stycken på intensivvårdplatser.

Mattias Waldeck understryker vikten av att ta följa myndigheternas och sjukvårdens direktiv för att minska spridningen av viruset.

– Det är mycket viktigt att alla tar sitt ansvar för att inte smitta eller bli smittade. Vi har väldigt mycket att vinna på att göra vad vi kan för att minska smittspridningen i samhället och skydda särskilt de äldre och personer i riskgrupper, säger han och fortsätter:

– Gå inte till arbetet om du känner dig febrig eller har några luftvägssymptom. Stanna hemma i minst två dagar efter att du blivit frisk. Bibehåll en god handhygien, viruset tar sig in i kroppen genom slemhinnorna i ansiktet så undvik att röra ansiktet utan att ha tvättat händerna först. Nys i armvecket.

På presskonferensen närvarade förutom Mattias Waldeck också Pia Lundbom, regionens Hälso- och sjukvårdsdirektör, samt regiondirektör Alf Jönsson.

Förutom ovanstående diskuterades bland annat regionens planer på att utöka intensivvårdplatserna i Skåne. I en artikel som publiceras hos oss senare i dag kan du läsa mer om detta.

Nyheter

Facket: Gör om och gör rätt

Nyheter
Skåne I ett skarpt formulerat öppet brev kritiserar nu fackförbunden Kommunal och Seko Skånetrafiken för deras agerande under coronautbrottet.

I brevet kritiserar man kraftfullt det man menar är Skånetrafikens sätt att fokusera på ekonomin snarare än på personalens bästa. Bland annat handlar det om att man vägrat stänga av framdörrarna, tvingat personal att fortsätta göra biljettkontroller och att man minskat antalet turer i och med att passagerarantalet minskat till hälften.

Detta, anser man från fackets sida, håller inte.

"Det här är inte tiden att prestigefyllt och med fokus på ekonomin stänga öronen för det som sker", skriver man.

"Det här är inte tiden att dra ner på antalet buss- och tågavgångar och maximera antalet resande per fordon. Det här är inte tiden att negligera oron i samhället."

Man poängterar att alla har ett samhällsansvar, inte minst Skånetrafiken som offentligt finansierad verksamhet.

"Just nu har vi människor som ska ta sig till sina viktiga jobb och som ska slippa att utsättas för onödiga risker på väg till och från. Vi har bussförare och tågvärdar som på ett säkert sätt ska utföra sina arbetsuppgifter. Som ska slippa känna oro. Som ska bli lyssnade på."

Förutom ovan nämnda krav vill man också att Skånetrafiken väntar med att övergå till sommartidtabell.

– Vi kan inte stillatigande se på när de ansvariga för Skånetrafiken duckar både samhällsansvar och arbetsmiljöansvar, säger Tina Christensen, ordförande i Kommunal avdelning Skåne, i ett pressmeddelande.

Nyheter

Just nu: Folkhälsomyndigheten om coronaläget

Nyheter
Nyheter

Nyheter

Mobila team tar prover på boenden

Skånes universitetssjukhus
Provtagningsteam åker runt till äldreboende.
Fotograf: Emil Langvad/TT
Nyheter
Skåne Nio bilar med provtagningsteam från Region Skåne åker nu runt till boenden för äldre och funktionsnedsatta och tar prover på personer som misstänks ha covid-19. Detta har införts för att de boende inte ska behöva ta sig till vården för provtagning.

Vårdpersonal från sjukvården åker med i bilarna och är utrustade med provtagnings- och skyddsutrustning. Om det skulle visa sig att någon är smittad av coronaviruset kan personen snabbt isoleras för att inte riskera att smitta sina medboenden. Samtidigt slipper de boende utsätta sig för smitta genom att tvingas lämna sitt hem.

– Det är där vi har våra mest sköra och utsatta. Det är viktigt att vi inte utsätter dem för några risker, säger Marie Olsson, verksamhetschef för de mobila teamen, i ett pressmeddelande.

Mobil tandvård införs

Samtidigt inför Region Skåne mobil tandvård för personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som behöver akut tandvård i hemmet. Det finns en särskild tandvårdsenhet i Malmö som är anpassad och utrustad för att ta emot patienter med covid-19. Mobil akut tandvård erbjuds till personer som inte har möjlighet att besöka den tandvårdsenheten i Malmö.

För den som är frisk har Folktandvården nio tandvårdsenheter i Skåne som erbjuder akut tandvård. Fram till 30 juni erbjuder Folktandvården endast akut tandvård i Skåne.

Region Skåne fick under tisdagen en stor sändning med skyddsutrustning. Det är heltäckande skyddsrockar som regionen begärt från Socialstyrelsen. Denna utrustning ska nu fördelas till vården runt om i Skåne.

– Det här är ett välkommet tillskott. Skyddsrockar är något vi har haft brist på men nu har vi så att vi klarar oss ett bra tag, säger Carl Vigre, regional beredskapsöverläkare, i ett pressmeddelande.

FAKTA

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Antal konstaterade fall i Skåne: 291

Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 3 800

Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 30, varav 10 i intensivvård

Totalt antal avlidna: 8

Källa: Region Skåne

Nyheter

Sjuksköterskor specialutbildas

Region Skåne skylt
Sjuksköterskor snabbutbildas på Lunds universitet.
Fotograf: Johan Nilsson/TT
Nyheter
Skåne Lunds universitet ska snabbutbilda sjuksköterskor i Region Skåne i avancerad omvårdnad vid andningssvikt. Den första kursen startar redan i morgon, onsdag, och ska pågå i två veckor.

Många patienter som blir svårt sjuka i covid-19 drabbas av andningssvikt. Nu ska Region Skånes sjuksköterskor utbildas i en två-veckorskurs i avancerad omvårdnad vid intensivvårdsbehandling. Lunds universitet håller i utbildningen som innehåller både teori och praktisk träning.

Vid varje kurstillfälle kommer 6-12 sjuksköterskor att utbildas och en ny kurs kommer att starta varje vecka, så länge Region Skåne har behov av fler sjuksköterskor med denna kompetens.

– Samverkan med Lunds universitet och Region Skånes sjukhusförvaltningar ger oss goda förutsättningar att säkra bemanningen av intensivvårdskapaciteten i sjukvården, säger Kain Melander, HR-direktör i Region Skåne.

– Det är självklart för oss att ställa upp med den kompetens vi har för att stötta sjukvården. Jag är stolt över att våra lärare vill ställa upp trots en redan ansträngd situation, säger Irén Tiberg, ansvarig för utbildningen av sjuksköterskor vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Region Skåne har uppdaterat sina vårdhygieniska rutiner vid covid-19. Under tisdagen ändrade även Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer i samma riktning.

Region Skånes rutiner innebär att relevant skyddsutrustning ska användas i kombination med basala hygienrutiner vid patientnära kontakt.

– Visir och munskydd bör användas vid patientnära kontakt för att förebygga droppsmitta, tydliggör Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande,

FAKTA

I dagsläget provtas endast personer som uppvisar symptom och som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Antal konstaterade fall i Skåne: 284.

Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 3 800.

Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 29, varav 9 i intensivvård.

Totalt antal avlidna: 8.

Nyheter

Regionen söker mer personal

Region Skåne skylt
Förutom vårdpersonal sökes även lokalvårdare och köksbiträden.
Fotograf: Johan Nilsson/TT
Nyheter
Skåne Region Skåne är i stort behov av mer personal på grund av coronaepidemin. Förutom vårdpersonal sökes nu även lokalvårdare och köksbiträden.

Region Skåne har en "hjälp-till-sida" på webben som startade för en vecka sedan. Här finns formulär för intresserade att anmäla sitt intresse.

– Vi behöver flera olika yrkesgrupper. Det handlar om lokalvårdare, tvättbiträden, servicevärdar, måltidsvärdar och vaktmästare. Sedan har vi flera andra yrken som kräver yrkesutbildning så som kockar, säger Andreas Hallström, HR-specialist på Regionservice.

Sedan sidan skapades har cirka 700 personer med vårdutbildning anmält sitt intresse för att jobba i Region Skåne. Och i det senaste formuläret för servicemedarbetare har redan 50 anmält sig. Via sidan kan även företag och organisationer erbjuda sin tjänster.

Hjälp-till-sidan finns på skane.se

FAKTA

I dagsläget provtas endast personer som uppvisar symptom och behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Antal konstaterade fall i Skåne: 281.

Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 3 700.

Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 34, varav 6 i intensivvård.

Totalt antal avlidna: 7.

Coronaviruset

Två nya dödsfall i Skåne

Ingången och infarten till akutmottagningen vid SUS i Malmö har anpassats på grund av coronaviruset. Alla patienter till barn och vuxenakut triageras sedan en tid tillbaka i tält. Även ordningsvakter och trafikhinder finns på plats.
Fotograf: Johan Nilsson/TT
Nyheter
Skåne Ytterligare två personer insjuknade i covid-19 har avlidit det senaste dygnet. Det meddelar Region Skåne.Antal konstaterade fall i Skåne: 274

Det totala antalet dödsfall i Skåne är nu uppe i fem personer.

31 covid-patienter vårdas nu på sjukhus varav fyra kräver intensivvård.

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 3 600.

Nyheter

Fler tåg mellan Malmö och Köpenhamn

Nyheter
Öresund Från och med måndag kör fler tåg till och från Köpenhamn. Det blir två tåg i timmen under rusningstrafik på vardagar i stället för ett tåg i timmen, som i dag.

Danska myndigheter beslutade på fredagen att Skånetrafiken och DSB ska köra fler tåg över Öresundsbron från och med måndagen den 30 mars.

Under vardagar utökas trafiken till två tåg i timmen i rusningstid. Upplägget kommer att vara som tidigare, resenärer får kliva av tåget för kontroll på Kastrup och sedan går tåget vidare mot Köpenhamns Hovedbanegård. Samma regler gäller som tidigare med särskilda skäl för att få resa in i Danmark.

- Mycket glädjande att vi nu kan köra fler tåg. Det ger större trygghet för våra kunder och tack vare detta bör vi nu helt kunna undvika fulla tåg, säger Maria Nyman, affärsområdeschef tåg hos Skånetrafiken, i ett pressmeddelande.

FAKTA

Trafikupplägg

I rusningstid kommer trafiken att gå enligt följande:

Mellan klockan 05:33 och 08:33 går tågen på minuttalen 03 och 33 från Malmö C

Mellan kl. 14:33 och 17:33 går tågen på minuttalen 03 och 33 från Malmö C

Mellan kl. 06:07 och 09:07 går tågen på minuttalen 07 och 37 från Köpenhamn H

Mellan kl. 15:07 och 18:07 går tågen på minuttalen 07 och 37 från Köpenhamn H

Resorna blir sökbara på skanetrafiken.se och i appen från nästa vecka.

Källa: Skånetrafiken

Nyheter

Rätt att förbjuda mer än två personer

Nyheter
ÖRESUND Platser i Danmark kan helt stängas för allmänheten eller gränsen för hur många som får samlas minskas till under tio personer.

Flera nya snabbt framtagna lagar beslutades av Folketinget under torsdagen för att minska spridningen av coronavirus. Det uppger Danmarks Radio. En av lagarna ska öka bötesstraffen för brott mot de lagar och regler som instiftats i samband med coronapandemin. En annan lag ger regeringen möjlighet att skärpa den nuvarande lagen som förbjuder mer än tio personer att samlas så att gränsen för hur många som får samlas på en plats kan minskas till två personer. Det ska också bli möjligt att stänga av vissa platser där folk fortsätter att samlas, till exempel lekplatser. I det fina vädret har det även varit problem med att folk samlas för tätt vid till exempel Drottning Louises Bro i Köpenhamn.

Fram till efter påsk är det redan förbjudet i Danmark att samlas mer än tio personer vid offentliga arrangemang medan restauranger, caféer, barer, frisörer, köpcentra, simhallar, idrottshallar mm är stängda. Dagligvarubutiker får hålla öppet men måste erbjuda tillgång till vatten, tvål och handsprit samt se till att det inte uppstår trängsel. Även apotek hålls öppna. (News Øresund)

Nyheter

Dansk oro för svensk personal

Nyheter
ÖRESUND Oro i Helsingör för att svensk vårdpersonal ska smitta äldre danskar.

Medan Danmark stängt alla caféer och restauranger är de fortfarande öppna i Sverige. Det har skapat oro bland anhöriga till danskar som vårdas inom äldreomsorgen för att svensk vårdpersonal tar med sig coronasmitta till jobbet. Enligt ett inslag i TV2Lorry har föreningen Ældre Sagen kontaktat den danska regeringen för att upplysa om denna risk. Helsingörs kommun har omkring 200 personer anställda som bor i Sverige medan Region Hovedstaden har 420 anställda som pendlar över Öresund. Enligt Sundheds- og Omsorgsudvalgets ordförande i Helsingör, Johannes Hecht-Nielsen, gäller dock samma regler för den svenska som för den danska personalen. (News Øresund)

NÄSTA ARTIKEL