Inrikes

Så bedöms du som samhällsviktig

Campus Manilla i Stockholm, där bland andra prinsessan Estelle går, är en av de skolor som stängt tillfälligt på grund av coronaviruset. Arkivbild.
Campus Manilla i Stockholm, där bland andra prinsessan Estelle går, är en av de skolor som stängt tillfälligt på grund av coronaviruset. Arkivbild.
Fotograf: Anders Wiklund/TT
Inrikes
Inrikes Utifall att skolor skulle behöva stänga har en lista över samhällsviktiga yrken tagits fram av myndigheterna. Men det är inte så enkelt som att alla som arbetar inom ett sådant yrke ska ha rätt till barnomsorg – mycket hänger på arbetsgivaren.

En nationell stängning av skolor och förskolor var på torsdagen inte aktuell, men något myndigheterna förbereder sig på. Därför presenterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en lista över 39 områden som bedöms vara samhällsviktiga. Listan ska ligga till grund för att avgöra vilka barn som ska ha rätt till omsorg om skolan stänger.

Men alla som arbetar inom ett område som finns med på listan har inte rätt till barnomsorg ifall skolan stänger. Så här är processen tänkt att gå till:

1) Alla föräldrar och vårdnadshavare med barn i skolåldern uppmuntras att tänka igenom barnets behov av omsorg i fall förskolan eller skolan måste stänga. Om så sker ska vårdnadshavaren tillsammans med arbetsgivaren komma fram till om man tillhör en samhällsviktig verksamhet enligt listan.

Anmäla till kommunen

2) Arbetsgivaren bedömer om vårdnadshavaren "behövs för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå". Det kan exempelvis handla om att arbetsplatsen har ett stort personalbehov, eller om personen har en nyckelkompetens. Personen ska sedan meddelas av arbetsgivaren om den behövs på jobbet även om skolorna stänger.

3) Vårdnadshavaren försöker lösa omsorg av barnet på annat sätt. Om det inte är möjligt anmäler man till kommunen eller huvudmannen att man är i behov av omsorg.

4) Kommunen eller huvudmannen beslutar om vilka som ska erbjudas omsorg. Beslutet ska grunda sig på MSB:s lista över områden. Om det krävs kan ett arbetsgivarintyg begäras.

"Tillit och ansvar"

Det är dock inte tänkt att kommunerna ska upprätta listor över vilka personer som arbetar i samhällsviktig verksamhet.

– Processen baseras på tillit och ansvar. Reglerna måste ta hänsyn till samhällets behov av arbetskraft, den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla verksamheten, och behovet av att begränsa smittspridning, säger Annika Elmgart, enhetschef på MSB.

Henning Eklund/TT

FAKTA

Fakta: Här är listan över samhällsviktiga yrken

Verksamhet inom något av följande områden bedömer MSB som samhällsviktiga:

Energiförsörjning

• produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och

drivmedel,

• produktion och distribution av el

• produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla

• produktion, lagring och distribution av energigas

Finansiella tjänster

• den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

Handel och industri

• handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning

• handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet.

Hälso- och sjukvård samt omsorg

• all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor

• hantering av avlidna och begravningar

• djurhälsovård för tjänstedjur

Information och kommunikation

• infrastruktur för elektroniska kommunikationer

• framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation

• posttjänster

Kommunalteknisk försörjning

• produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten

• avledning och rening av avloppsvatten

• insamling och hantering av avfall

• väghållning.

Livsmedel

• primärproduktion av livsmedel och foder

• berednings- och förädlingsindustri

• kontroll av livsmedelsproduktion

• produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet

Militärt försvar

• verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket

Offentlig förvaltning

• riksdag och regering

• regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen,

• bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar

• myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §

• regionernas förvaltning

• kommunernas förvaltning

• statlig ekonomihantering

• barnomsorg och utbildning inom skolväsendet

Skydd och säkerhet

• rättsväsendet

• Migrationsverkets förvar

• statlig och kommunal räddningstjänst

• bevakningstjänster

• värdetransporter

• tull och gränsbevakning

• alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård.

Socialförsäkringar

• den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar.

Transporter

• person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet.

Till listan tillkommer "stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå".

Inrikes

Polisens hemsida nere flera timmar

Polisen har tekniska problem med sin hemsida, där en lista med nyheter och händelser publiceras.
Polisen har tekniska problem med sin hemsida, där en lista med nyheter och händelser publiceras.
Fotograf: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Polisen hade under onsdagen stora tekniska problem med sin hemsida, där nyheter och händelser från hela landet publiceras.

Problemen började på förmiddagen och under eftermiddagen låg hemsidan nere i flera timmar. Först vid 18-tiden var den igång igen.

– Vi har haft en störning gällande den här listan med nyheter och händelser på polisen.se. Vad det beror kan vi inte gå in på i nuläget. Det är ett problem som vi arbetar på, säger Anna Engelbert, pressekreterare vid polisens nationella mediecenter på onsdagseftermiddagen.

TT: Har ni haft andra tekniska problem?

– Av säkerhetsskäl kommenterar vi aldrig vår it-miljö närmare och vi kommer inte att gå in på vad som gäller i vår it-miljö, säger Anna Engelbert.

TT: Har det detta lett till ökat medietryck?

– I nuläget har vi inte fått några sådana signaler.

Vid 18-tiden gick det att se listan med nyheter och händelser igen.

– Nu verkar det fungera. Vi håller tummarna för att det ska göra det även i fortsättningen. Vi håller tummarna för det, säger Per Fahlström, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Han känner inte till att problemen med hemsidan på något sätt påverkat polisverksamheten.

Inrikes

Stockholm redo att använda fältsjukhuset

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, håller pressträff på onsdagen om läget angående coronaviruset, covid-19.
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, håller pressträff på onsdagen om läget angående coronaviruset, covid-19.
Fotograf: Jessica Gow/TT
Inrikes
Inrikes Det nya fältsjukhuset i Älvsjömässan är redo att snart, om det blir nödvändigt, ta emot patienter, uppger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

– Stormen har inte mojnat, det är en stadig ökning av smittade. Vi måste fortsätta att ligga steget före för att öka kapaciteten i hela hälso- och sjukvården, säger Eriksson vid en pressträff.

– Vi höjer dagligen kapaciteten för intensivvård och annan vård. Vi ligger just nu steget före och fortsätter att arbeta efter att hoppas på det bästa men planera för det värsta, tillägger han.

På frågan om det finns tillräckligt med respiratorer för intensivvård svarar Eriksson att det hittills funnits tillräckligt många.

– Vi har normalt sett knappt hundra intensivvårdsplatser men vi har fördubblat antalet platser. Just nu intensivvårdas omkring 150 personer, säger Björn Eriksson.

"Några dagar"

Under det senaste dygnet har 45 personer avlidit i Region Stockholm efter att ha smittats. Därmed har totalt 149 personer dött i området.

Fältsjukhuset i Älvsjö i Stockholm är redo att öppna, säger Björn Eriksson.

– Vad det gäller Älvsjö har vi sagt att så fort som möjligt ska vi driftsätta det. Just nu är det fysiskt färdigställt för att kunna ta emot patienter. VI hoppas att det ska vara möjligt inom några dagar.

Orolig personal

TT: Betyder det före helgen?

– Det är svårt att säga, vi hoppas att vi inte ska behöva använda fältsjukhuset i Älvsjö överhuvudtaget.

Vårdpersonal i Stockholm är samtidigt orolig för att skyddsutrustningen inte ska räcka till.

– Vi tar allvarligt på personalens oro och arbetar för att alla ska få den information och utrustning man behöver för att kunna genomföra sitt arbete, säger Eriksson.

Smitta på äldreboende

På minst 29 äldreboenden i Stockholms stad har en eller flera boende smittats av coronaviruset, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

Elisabeth Antfolk, ordförande för fackförbundet Kommunals sektion för privat vård och omsorg i Stockholms stad, beskriver situationen som kaotisk.

– Det saknas skyddsutrustning. Det finns inte handsprit. Det finns inte förkläden. Det är oklart från den ena stunden till den andra om man ska ha munskydd eller inte när man går in till de gamla. Och det finns inte tvål att tvätta sig med på alla boenden, säger hon till Ekot.

Inrikes

Expert: Mycket ovanligt med så unga i mordfall

Pojken gick i mellanstadiet vid en skola i Göteborgsstadsdelen Kortedala. Han blev knivhuggen på en parkeringsplats vid skolan.
Pojken gick i mellanstadiet vid en skola i Göteborgsstadsdelen Kortedala. Han blev knivhuggen på en parkeringsplats vid skolan.
Fotograf: Björn Larsson Rosvall/TT
Inrikes
Inrikes En minderårig pojke knivhöggs till döds vid en skola i Göteborg. Både offret och den misstänkte pojken är under 15 år.

Bland tonåringar och unga män är dödligt våld ofta kopplat till missbruk eller kriminalitet. Men när det handlar om barn blir våldet svårare att förklara, säger Mikael Rying, kriminolog vid polisens Nationella operativa avdelning (Noa).

– Att en så ung kille beväpnar sig med kniv och tar med till skolan tyder på att personen är van vid att komma i konflikt, eller så är han rädd för att själv utsättas för våld och bär kniv för att försvara sig. Det kan också ha funnits någon form av konflikt som har spårat ur mellan de här två, säger han.

Han understryker dock att det inte går att veta säkert utan insyn i fallet.

Mycket ovanligt

Knivdådet inträffade i måndags vid en skola i stadsdelen Kortedala, där den nu döde pojken var elev. Han träffades av ett knivhugg i halsen. Den mordmisstänkte pojken – även han under 15 år – greps senare i sitt hem och har omhändertagits av sociala myndigheter.

Att två barn är inblandade i ett så grovt brott är mycket ovanligt, uppger Mikael Rying som har gått igenom samtliga fall av dödligt våld trettio år bakåt i tiden.

I dag är fler tonåringar med kriminell bakgrund inblandade i skjutningar. Men det finns inga tecken på att dödligt våld skulle ha ökat bland barn under 15 år.

– Det finns inget i de åldrarna som tyder på någon ökning av den här typen av brott, säger Mikael Rying.

Viktigt lära om barnen

Eftersom den mordmisstänkte pojken inte är straffmyndig blir det inget åtal. Däremot kan det bli aktuellt med en så kallad bevistalan, en ovanlig process där domstolen prövar den misstänktes skuld utan påföljd.

– Det är viktigt att man lär sig om de här barnen och tar reda på vad som ligger bakom så att man kan förebygga det i framtiden.

Linus Svensson/TT

Inrikes

Tegnell: "En markering av allvaret"

Taha Alexandersson på Socialstyrelsen, statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Svante Werger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Taha Alexandersson på Socialstyrelsen, statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Svante Werger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Fotograf: Janerik Henriksson/TT
Inrikes
Inrikes 239 dödsfall i covid-19 har rapporterats i Sverige. Totalt har 4 947 personer bekräftats smittade med coronaviruset.

– Tittar man på senaste månaden i Sverige har vi en relativ flack kurva, men nu har vi en ganska brant uppgång, säger Tegnell.

Han påpekar att antalet smittade och döda också ökar i resten av världen.

– Det fortsätter uppåt ganska kraftigt i världen med drygt 850 000 fall och 42 000 döda.

Anders Tegnell uppmanar alla att följa de råd och rekommendationer som ges för att bromsa smittspridningen i samhället.

– Nu finns det ännu större anledning att hålla hårt i råden under några veckor framåt.

Markering av allvaret

När det gäller ökningen av dödsfall poängterar han att det finns en viss eftersläpning i rapporteringen, att ökningen inte bara gäller fall det senaste dygnet.

– De avlidna är framför allt bland de mycket äldre.

Att det finns enskilda fall där yngre dör är också förväntat eftersom sjukdomen fått en så stor global spridning, tillägger han.

Det kommer också signaler från äldreboenden om att de har sett fall och det är därför viktigt att hålla fast vid besöksförbuden, enligt Tegnell.

– Vi måste skydda våra äldre ännu mer än vad vi gör i dag.

TT: Trots besöksförbudet på äldreboenden finns det i dag möjlighet för de boende att ta permission för att hälsa på släkt, och sedan återvända till boendet, med risk föra med sig smitta. Är det något som också borde förbjudas?

– Det här ska ses som en markering av allvaret, och som med all reglering måste man titta på den med sunt förnuft och inte försöka hitta vägar runt. Man måste förstå att under just den här perioden är det viktigt att inte träffa andra personer, säger Anders Tegnell.

"Inte nått taket"

TT: Är det dags att skärpa rekommendationerna vad gäller symtom, så att man borde stanna hemma trots att man är symtomfri om man har en sjuk sambo – med tanke på risken för smitta under inkubationstiden?

– Nej, det skulle bara tillföra en marginell skillnad vad gäller smittspridning, men ställa till med stora problem för delar av samhället som redan i dag är hårt belastade, eftersom väldigt många personer skulle omfattas. Får man inte tillräckligt med personal till exempelvis sjukvården blir effekterna mycket värre, säger Anders Tegnell.

393 personer vårdas eller har vårdats i intensivvård och behovet är fortfarande störst i storstadsregionerna.

Enligt Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, ser man nu att behovet ökar i Södermanland och Östergötland.

TT: Hur nära är man att nå maxtaket vad gäller inlagda på intensivvård?

– Vi har inte nått taket. När vi känner oss trygga med att kommunicera hur nära taket vi är så kommer vi kommunicera ut det som är relevant. Men vi är trygga med att vi inte har nått taket, säger Alexandersson.

Antalet IVA-platser har dock utökats betydligt, säger hon.

– Utifrån den siffran som kommunicerades om vad vi hade som antal tillgängliga fastslagna IVA-platser inför covid-19 så har den siffran gått upp med drygt 300.

Mer tydlighet

Vid pressträffen deltog också Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Han upprepade det han sade om nya föreskrifter och allmänna råd vid en presskonferens med socialminister Lena Hallengren (S) tidigare på onsdagen.

– Råden och föreskrifterna är avsedda att fylla i där det övriga regelverket slutar. Mycket av det är sådant vi redan har kommunicerat, men vi har velat samla det och vara tydliga.

De allmänna råden är dock inte bara goda råd, det är varje persons skyldighet att följa dem enligt smittskyddslagen, säger Carlson.

Rättad: I en tidigare version angavs fel siffra över antalet smittade i landet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell.
Statsepidemiolog Anders Tegnell. Fotograf: Ali Lorestani/TT

Inrikes

Pojke knivdödad – annan pojke misstänkt

Polis undersöker platsen vid en skola i Göteborg där en pojke blev knivhuggen till döds. En annan pojke är misstänkt för att ha utdelat knivhugget. Båda är under 15 år.
Polis undersöker platsen vid en skola i Göteborg där en pojke blev knivhuggen till döds. En annan pojke är misstänkt för att ha utdelat knivhugget. Båda är under 15 år.
Fotograf: Björn Larsson Rosvall/TT
Inrikes
Inrikes Pojken som blev knivhuggen utanför en skola i Göteborg i måndags har avlidit. En annan pojke misstänks ha utdelat knivhugget. Båda är under 15 år.

Det misstänkta mordet skedde på en parkering vid en skola i stadsdelen Kortedala. Pojken som avled träffades av ett knivhugg i halsen. Flera personer blev vittnen till attacken tidigt på måndagseftermiddagen.

Pojken som nu är misstänkt för mord greps i sin bostad kort efter dådet. Han har tagits om hand av sociala myndigheter. Polis och åklagare anser sig ha en relativt klar bild av vad som skett.

Blir inte åtalad

Men eftersom den misstänkte är under 15 år blir han inte åtalad – oavsett vad mordutredningen kommer fram till.

Däremot kan det bli en så kallad bevistalan i domstol, som syftar till att klarlägga vad som hänt och ge socialtjänsten underlag för insatser. Domstolen ger en dom om brottet och i fall den misstänkte är skyldig, men utdömer inget straff.

Polisens utredning bedrivs enligt lagen om unga lagöverträdare (Lul).

– Den ska vara gjord inom tre månader. Men det är "skyndsamt" som gäller, säger kammaråklagare Mats Ihlbom till TT.

I övrigt vill han inte kommentera utredningen.

Bevistalan är en ovanlig process, som drivs av åklagare och motsvarar ett åtal. Den används främst vid mycket allvarliga brott.

Åklagaren kan inte själv besluta att väcka en bevistalan. Den måste föregås av en begäran från socialtjänsten, Socialstyrelsen eller det misstänkta barnets vårdnadshavare.

Skolan öppen

Den aktuella skolan har hela tiden hållits öppen, så även i kväll.

– Information har gått ut till föräldrarna, och man håller på att iordningsställa ett minnesrum, säger Marie Åhman, kommunikationschef på grundskoleförvaltningen i Göteborg.

Ett kristeam och representanter för elevhälsan finns på skolan.

Även i måndags eftermiddag och kväll, efter den våldsamma händelsen, hölls skolan öppen med kurator på plats.

– Några elever valde att prata med kuratorn innan de gick hem, säger Marie Åhman, kommunikationschef på grundskoleförvaltningen i Göteborg.

Micke Larsson/TT

Inrikes

Tre coronadödsfall i Kalmar på samma boende

På bilden syns en anställd på infektionskliniken i Kalmar. Personen på bilden har ingen koppling till artikeln. Arkivbild.
På bilden syns en anställd på infektionskliniken i Kalmar. Personen på bilden har ingen koppling till artikeln. Arkivbild.
Fotograf: Mikael Fritzon/TT
Inrikes
Inrikes Tre personer som avlidit i covid-19 bodde på samma särskilda boende i Kalmar län.

Tre äldre män i Kalmar län har avlidit av covid-19 under den senaste veckan, enligt Region Kalmar. Alla tre bodde på ett särskilt boende på en mindre ort utanför Kalmar.

Männen var äldre än 80 år och utgör Kalmar läns samtliga dödsfall i covid-19, som är namnet på sjukdomen som coronaviruset ger upphov till.

– Det här är någonting vi har sett på andra ställen i Sverige, att man kan få in smittan på särskilda boenden. Vi är väldigt medvetna om att detta är en risk, eftersom det ofta befinner sig äldre personer på särskilda boenden och personer som tillhör riskgrupper, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Kalmar län.

– Då gäller det att göra vad man kan för att stoppa smittan där.

En i personalen smittad

Hittills har 38 personer i länet bekräftats ha insjuknat i covid-19. Tre av dem vårdas på intensivvårdsavdelning.

En anställd på Länssjukhuset i Kalmar har bekräftats smittad. Flera patienter på avdelningen där personen jobbar har också bekräftats smittade. Labbé Sandelin vill inte närmare beskriva vilken typ av avdelning det rör sig om med hänsyn till patientsekretessen, men säger att det inte är en avdelning som vårdar covid-19-patienter.

– Vi har hittat ett antal patienter och personal där vi tror att det är samma smittkälla. Men det är väldigt svårt att veta hur de har blivit smittade från början, och vem som har smittat vem, säger hon.

Brist på kemikalier

Smittspårningen försvåras av att regionen har brist på kemikalier som krävs för att genomföra provtagningar av de som misstänks vara smittade.

– Vi har varit väldigt noga med att provta framför allt de som läggs in på sjukhus med luftvägssymtom med eller utan feber, och de som får luftvägssymtom och feber inneliggande för att hitta eventuell smitta på sjukhus. Vi vill om möjligt inte ha någon smitta alls på sjukhus även om jag tror att det inte går att undvika helt, säger hon.

Få smittade bland vårdpersonalen

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det än så länge väldigt ovanligt i Sverige att vårdpersonal smittats.

– Vi håller koll på det och kommer successivt att införa en mer strukturerad uppföljning av de här fallen, för att så säkert det går ta reda på var de blivit smittade, vid vilka situationer och vilken utrustning de använt, så att vi kan skydda sjukvårdspersonalen så mycket som möjligt. Det är jätteviktigt att följa, säger han till TT.

TT: Går det att få en mer detaljerad siffra på hur många fall det rör sig om totalt?

– Nej, siffrorna är så små än. Vi kan inte gå ut med dem, för då går det att identifiera individer i olika delar av sjukvården.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

Inrikes

Polisen har problem med sin hemsida

Polisen har tekniska problem med sin hemsida, där en lista med nyheter och händelser publiceras.
Polisen har tekniska problem med sin hemsida, där en lista med nyheter och händelser publiceras.
Fotograf: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes

Polisen har tekniska problem med sin hemsida, där en lista på nyheter och händelser från hela landet brukar publiceras. Under onsdagseftermiddagen har det inte gått att se listan på hemsidan.

– Vi har haft en störning gällande den här listan med nyheter och händelser på polisen.se. Vad det beror kan vi inte gå in på i nuläget. Det är ett problem som vi arbetar på. Vi har ingen prognos för när den kan förväntas vara klar, säger Anna Engelbert, pressekreterare vid polisens nationella mediecenter.

TT: Har ni haft andra tekniska problem?

– Av säkerhetsskäl kommenterar vi aldrig vår it-miljö närmare och vi kommer inte att gå in på vad som gäller i vår it-miljö, säger Anna Engelbert.

TT: Har det detta lett till ökat medietryck?

– I nuläget har vi inte fått några sådana signaler.

Inrikes

Ökat stöd till utsatta barn och kvinnor

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) har träffat representanter för kvinno- och tjejjourer. Arkivbild.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) har träffat representanter för kvinno- och tjejjourer. Arkivbild.
Fotograf: Ali Lorestain/TT
Inrikes
Inrikes Regeringen ökar stödet till våldsutsatta kvinnor och barn med hundra miljoner kronor.

Pengarna ska gå till organisationer och föreningar som bland annat arbetar mot våld i nära relationer och med utsatta barn.

– Det är en jätteviktig satsning vi gör nu, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Det utökade stödet har förhandlats fram mellan regeringen, C och L.

Ser ökad risk

– Vi ser en stor ökad risk för att kvinnor och barn far illa nu på grund av coronakrisen. Till exempel genom våld i hemmet när man isoleras med sin våldsutövare, säger Lindhagen.

Hon har haft möte om situationen med bland annat riksförbundet Unizon och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourerna i Sverige, Roks.

Ett problem är försöka nå ut till kvinnor och barn som behöver hjälp, men är isolerade tillsammans med den som utsätter dem för våldet. Ett annat problem är att det kan vara svårare för dem att få hjälp när vård och socialtjänst är högt belastad på grund av coronakrisen.

Det utökade stödet på hundra miljoner kronor kommer att fördelas på till exempel kvinno- och tjejjourer, barnrättsorganisationer och organisationer som jobbar med integration och segregation.

Även hedersvåld

Stödet omfattar även de som jobbar mot våld mot HBTQ-personer och med hedersrelaterat våld och förtryck.

– Corona kan bli en möjlighet för att öka kontrollen över barn, till exempel genom att ännu mer skära ned deras fritidsaktiviteter, säger Lindhagen.

Hon påpekar att skolan är en frizon för många, men att coronasmittan kan bli en förevändning för att hålla hemma barn och kontrollera dem.

Stödet ska fördelas så fort som möjligt nu under våren, men regeringen kommer att återkomma till hur det ska gå till.

Rättad version: I en tidigare version fick Lindhagen fel partibeteckning.

Peter Wallberg/TT

Inrikes

Partierna överväger att ställa in Almedalen

Partierna för samtal om att ställa in årets politikervecka i Almedalen. Arkivbild.
Partierna för samtal om att ställa in årets politikervecka i Almedalen. Arkivbild.
Fotograf: Henrik Montgomery/TT
Inrikes
Inrikes

Riksdagspartierna för samtal om att ställa in politikerveckan i Almedalen i år, uppger Dagens Nyheter. Uppgiften bekräftas av partiföreträdare för TT.

Enligt vad TT erfar har ett parti redan bestämt sig för att föreslå att årets evenemang ställs in men väntar med att säga det offentligt med hänvisning till att samtal mellan partiernas partisekreterare pågår. Ett besked väntas komma inom kort.

Nyligen kom besked från arrangörerna för Almedalsveckan att planerna fortskrider för att genomföra veckan. Sannolikheten för det har dock minskat efter regeringens beslut att förbjuda sammankomster över 50 personer.

NÄSTA ARTIKEL