Inrikes

Nej till Malmöförsök med tre terminer

Regeringen säger nej till Malmös ansökan om ett försök med tre terminer i grundskolan. Genrebild.
Regeringen säger nej till Malmös ansökan om ett försök med tre terminer i grundskolan. Genrebild.
Foto: Alexander Olivera/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Regeringen säger nej till Malmö stads ansökan om att på prov införa ett system med tre terminer på utvalda grundskolor.

Enligt utbildningsdepartementet är det inte möjligt att göra undantag från skollagens bestämmelser kring läsårets utformning samt när och hur ofta betyg ska sättas.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund

En olycka ställer till problem i tågtrafiken. Arkivbild.
En olycka ställer till problem i tågtrafiken. Arkivbild.
Foto: Stig-Åke Jönsson / TT
Inrikes
Inrikes

Det kommer att vara förseningar och inställda tåg på sina håll i Skåne till följd av en olycka mellan Malmö och Lund, enligt Trafikverket.

Pågatågen mellan Malmö och Helsingborg är inställda, och bara ett tåg i timmen trafikerar Malmö–Trelleborg. Öresundstågen från Malmö till Halmstad och Göteborg kommer att göra extra stopp i Kävlinge, Dösjebro, Häljarp, Glumslöv, Rydebäck och Ramlösa.

Ersättningsbussar kör mellan Lund och Malmö samt mellan Lund och Helsingborg.

Förseningarna förväntas pågå till klockan 05 på lördagsmorgonen.

Inrikes

Gränsutspel rör upp känslor: "Polariserande"

Per-Olof Nutti, Samtingets president. Arkivbild.
Per-Olof Nutti, Samtingets president. Arkivbild.
Foto: Robert Henriksson/TT
Inrikes
Inrikes Norska Fremskrittspolitikern Per-Willy Amundsen pekar ut svenska renskötare som smittspridare i Nordnorge.
Sametingets president och Lainiovuoma sameby kritiserar utspelet:
– Man åker inte till Norge för att reta upp ortsbor eller politiker, man följer renens vandring som den varit i tusentals år, säger Per-Olof Nutti, Sametingets president.

Det är den norske Fremskrittspolitikern Per-Willy Amundsen, ledamot i Stortinget, som väckt frågan om vilka risker Nordnorge står inför på grund av närheten till Norrbotten. Amundsen har frågat Norges justitieminister Monica Mæland, Høyre, vad hennes plan är för att undvika att coronasmitta sprids från svenska renskötare som flyttar sina renar över till Norge för kalvmärkning.

– Utgångspunkten är det vi ser i Nordtroms där svenska renskötande samer har kommit och träffar lokalbefolkningen på affären utan att de genomgått någon smittbedömning, har Per-Willy Amundsen sagt till iTromsø.

Han vill också att regeringen överväger att militären stärker upp gränsbevakningen för att se till att gränsövergångarna är bemannat dygnets alla timmar.

När Norge i mars beslutade att stänga gränsen mot Sverige på grund av smittspridningsskäl gjorde man undantag bland annat för arbetspendlare, företagstransporter och för rennäringen.

Vinna röster

Aslat Simma är ordförande i Lainiovuoma sameby som flyttar sina renar till sommarbetesmarker i Troms och Finnmarks fylke, motsvarande län, varje år för kalvmärkningen i juli. Han ser Amundsens uttalande som ett sätt att vinna röster.

– Det är ett sätt att skrämma upp folk och det bidrar till polarisering, det blir ett vi- och de-tänk när man pekar ut rennäringen utan att egentligen vara insatt i hur det fungerar, säger Simma.

Samebyn har fått råd från överläkaren i de berörda nordnorska kommunerna om hur de ska förhindra smittspridning. Det handlar bland annat om social distansering och att undvika onödiga besök i butiker och på kaféer. Aslat Simma säger att det troligen blir färre personer på plats i år jämfört med normalt eftersom de som inte är med i samebyn inte kan passera gränsen.

– Det blir automatiskt färre personer som kommer långväga ifrån och vi har också diskuterat att det kanske inte är lämpligt att ta med sig kompisar och så vidare till märkningen, säger Simma.

Tar det på allvar

Sametingets president Per-Olof Nutti är också kritisk men säger att uttalandet från Amundsen ska ses som ett utspel från ett enskild politiker, inte hela partiet, och att det sannolikt bygger på okunskap.

– Även renskötande samer tar situationen som vi befinner oss i på allvar. Man åker inte till Norge för att reta upp ortsbor eller politiker, man följer renens vandring som den varit i tusentals år, säger Nutti.

Han påpekar att det är upp till varje sameby att se över rutinerna och att man bör tänka över vilka som faktiskt måste vara på plats i Norge.

– De personer som inte är direkt kopplade till renskötseln kanske inte behöver vara på plats, till exempel de som har koppling till samebyn men åker för att träffa släkt och vänner under kalvmärkningen. Men det är upp till varje sameby att bestämma.

Även regionrådet i Norrbotten har reagerat och är kritisk mot Amundsens ord om militär vid gränsen.

– Jag tycker det låter förfärligt. Jag tror inte stängda gränser är lösningen på det här problemet, säger Nils-Olov Lindfors (C) till NSD.

Josefin Silverberg/TT

Inrikes

HD ger besked om lärares rätt att ingripa

Vad kan en lärare göra i syfte att hålla ordning bland eleverna utan att skolan gör sig skyldig till kränkande behandling? Högsta domstolen har prövat frågan. Arkivbild.
Vad kan en lärare göra i syfte att hålla ordning bland eleverna utan att skolan gör sig skyldig till kränkande behandling? Högsta domstolen har prövat frågan. Arkivbild.
Foto: Magnus Andersson/TT
Inrikes
Inrikes Kan en lärare handgripligen flytta på en elev som stör eller hindrar andra från att komma fram?
Frågan har debatterats sedan en lärare ingrep på just det sättet – och skolan anmäldes.
I dag kommer Högsta domstolens vägledande dom om vad skollagen tillåter.

Domen, som lär blir läst av väldigt många lärare, rektorer, föräldrar och politiker, utgår från en händelse på en kommunal skola i Lidköping november 2017.

En då 13-årig åttondeklassare satt i en soffa tillsammans med tre andra elever i skolans rasthall. Soffan hade de ställt så att den stoppade andra från att passera och trots tillsägelse flyttade eleverna inte på den. Pojken satt kvar tills en lärare greppade tag i honom och drog upp honom ur soffan.

En kränkning av eleven, hävdade Barn- och elevombudet (BEO) som å pojkens vägnar begärde skadestånd på 10 000 kronor. Lidköpings kommun hävdade att pojken inte kränkts. Såväl tingsrätt som hovrätt har friat kommunen, med motivering att lärarens ingripande var befogat. BEO överklagade till Högsta domstolen med motiveringen att det behövs ett klargörande om vad som ryms inom en lärares tillsynsplikt.

Till saken hör att pojken har adhd med trotsinslag och litet inslag av autism, och att han enligt en särskild handlingsplan skulle bemötas lågaffektivt. Med det menas en pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera ett utåtagerande barn. Läraren som lyfte undan pojken undervisade honom inte och hade inte vetskap om handlingsplanen.

Kunde greppa

Eleven i fråga upplevde det som att han inte fick luft när läraren grep tag i honom. Efteråt var han rädd och hade ont.

Men såväl Skara tingsrätt som Göta hovrätt kom alltså fram till att läraren hade mandat att agera som han gjorde. Pojkarna störde ordningen och gjorde varken som skolvärdinnan eller läraren sade. I stället tog 13-åringen tag i soffans ryggstöd. I ett sådant läge är "ett visst kroppsligt ingrepp" befogat, skrev hovrätten.

En videosekvens visar att läraren grepp om pojken var "helt kortvarigt och att det utfördes milt och lugnt", skrev hovrätten och påpekade att läraren varit brottare på elitnivå. Detta talar för att greppet varit "väl avvägt och utfört på ett sätt som inte ska skada", enligt domen från juli 2019, alltså för ett år sedan. Det faktum att eleven skulle bemötas lågaffektivt förändrade inte hovrättens bedömning.

Kritik från flera håll

BEO valde alltså att driva frågan till högsta instans. Frågan om under vilka förutsättningar som skolpersonal fysiskt får ingripa är viktig får hela skolverksamheten, skrev BEO i överklagandet till HD.

Men under den rättsliga resans gång har BEO ifrågasatts, bland annat av utredare på Skolinspektionen, som BEO är del av. De har kritiserat att BEO drivit skadeståndsärenden för hårt med följd att lärare drar sig för att ingripa. Samma kritik har framförts av Liberalerna.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har sagt att hon är orolig över att lärare känner rädsla för att agera enligt skollagen därför att de är rädda för konsekvenser.

– Men det är också viktigt att elever och föräldrar någonstans har en funktion för att gå och anmäla när det uppstår oegentligheter i skolan, sade hon i en interpellationsdebatt i augusti i fjol.

En översyn av skolmyndigheterna är aviserad, där även Skolinspektionens och BEO:s respektive roller ses över. När översynen ska vara färdig är inte känt.

Anna Lena Wallström/TT

FAKTA

Fakta: Skollagen och BEO

I skollagens (2010:800) kapitel 6 sägs:

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

12§ Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter. . . ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet.

Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa.

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.

Barn- och elevombudet (BEO) är den instans som kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning.

Om BEO beslutar om skadestånd och skolhuvudmannen inte går med på att betala kan ärendet gå vidare till domstol.

BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt tillsynsuppdrag.

FAKTA

Fakta: Ett tidigare fall

Högsta domstolen (HD) tog 2016 ställning i ett annat fall gällande en lärares agerande mot en elev.

Det handlade om en lärare som örfilat en elev i årskurs 1. Läraren hade provocerats av att eleven spottat på henne och reagerade "reflexmässigt" med att ge en örfil. Läraren bad genast efteråt eleven om ursäkt.

Skolhuvudmannen, Svenljunga kommun, tillstod att eleven utsatts för kränkning men menade att det rörde sig om en ringa kränkning och att skadestånd därför inte skulle utbetalas.

Tingsrätten och hovrätten gick på skolhuvudmannens linje, med följd att BEO överklagade till HD.

HD fann att kränkningen inte var ringa och dömde kommunen att betala 5 000 kronor i skadestånd.

Källa: NJA 2016 s 596.

Inrikes

Misstänkt mord i Arvidsjaur

Polisen har frihetsberövat två personer i samband med ett misstänkt mord i Arvidsjaur. Arkivbild.
Polisen har frihetsberövat två personer i samband med ett misstänkt mord i Arvidsjaur. Arkivbild.
Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Inrikes
Inrikes

Två personer har frihetsberövats i samband med ett misstänkt mord i Arvidsjaur.

Polisen hittade en avliden person i kommunen vid lunchtid på torsdagen, och kunde inte utesluta att personen dödats. Den döda personen är inte bosatt i kommunen.

Polisen uppger att man arbetar intensivt med fallet, men är förtegen om detaljer i ärendet.

Inrikes

Man knivskuren i Kristianstad

Polisen har spärrat av en plats i Kristianstad. Arkivbild.
Polisen har spärrat av en plats i Kristianstad. Arkivbild.
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

En man har knivskurits utomhus i centrala Kristianstad.

Han tog sig själv in till sjukhuset strax efter klockan 23, och sjukhuset larmade sedan polisen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Kasinohai.com

Kommer casino att fortsätta vara lika populärt?

kasionhai.com Under de senaste åren har casinobranschen tagit enorma steg framåt när det kommer till teknologisk utveckling. I och med dessa framsteg har det också kommit att bli alltmer populärt att spela casinospel hos casinon online.

Den största förändringen som har skett under de senaste åren är kryptovalutornas framfart och att de idag är accepterade betalningsmedel hos många onlinecasinon. Idag tror många att 2020 och de kommande åren också kommer att innehålla ett antal stora förändringar för casinobranschen. Fortsätt läsa om de områden som vi ser som viktiga tendenser under de kommande åren.

Kryptovalutorna kommer att öka sin närvaro i casinovärlden

Kryptovalutorna kommer att fortsätta att dominera casinobranschen då fler och fler spelbolag accepterar kryptovalutor för varje år som går. Från insättningar, uttag och spel med Bitcoin och andra digitala valutor, många tycker om och föredrar dessa transaktioner på grund av säkerheten och anonymiteten. Traditionella betalningar kommer fortfarande att vara ett populärt alternativ för de största spelbolagen, men kryptovalutorna byter nu långsamt ut dessa gamla metoder eftersom många helt enkelt föredrar att vara anonyma och att inte kunna spåras med något så känsligt som spel på casino och betting. Därutöver gör den ökade säkerheten med krypto att spelarna känner sig mer bekväma eftersom risken för identitetsstöld och hacking minimeras. Krypto har därmed vuxit till att bli det främsta och föredragna valet för många spelare och det kommer att fortsätta att vara det under de kommande åren. På kasinohai.com Netticasinot kan du läsa mer om vilka som är de bästa onlinecasinon att spela hos.

Tillgång till begränsade spelområden

Eftersom krypto förde anonymiteten till casinovärlden och det praktiskt taget inte är spårbart då människor inte kopplar sin personliga information till den här digitala valutan, har detta gjort det möjligt för många spelare från hela världen att få tillgång till och spela i onlinespel på platser som ursprungligen var begränsade och förbjudna. Det är ganska enkelt att tänka sig att det har skett en ökning av casinospel online i länder där det är förbjudet med landbaserade casinon tack vare kryptovalutornas framfart. Denna växande efterfrågan kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren när onlinecasinon växer och marknadsför sig och expanderar till dessa områden.

Spelarnas vanor förändras snabbt

Då varje person har en mobil enhet har både mobilt och socialt spel en enorm inverkan på spelvärlden online. Det har skett en väldigt stor ökning i människors vilja att använda sin telefon för att spela på casinospel och andra liknande spel. Som ett resultat av det har det skett en väldigt stor ökning i spel som är gratis att spela över hela världen. Även om dessa gratisspel inte ger direkta vinster och inkomster och ses som mer som underhållning, kan intäkter fortfarande göras på andra sätt. Ofta betalar casinospelare en liten avgift för att uppgradera sitt favoritspel för att få åtkomst till vissa speciella funktioner. De är också ofta villiga att betala ett minimibelopp när de köper olika typer av virtuella erbjudanden och spelprodukter för att förbättra deras spelupplevelse. Detta visar att människor är villiga att spendera på pengar underhållning, och att till och med något som anses vara gratis inte alltid är helt gratis. Casinonoperatörer arbetar hårt för att utnyttja denna information till sin fördel eftersom dessa spelare är potentiella kunder och de har styrka i antal, vilket betyder att de kan öka sina intäkter rejält om de lyckas ta sig in på denna marknad.

Fler live dealers

Det visar sig att spelare föredrar onlinecasinon som har ett realistiskt live casino. De tycker om att spela med en engagerande ”verklig, levande” dealer, vilket är det främsta skälet till att de startade med denna spelvana, samtidigt som de aldrig behöver lämna sitt hem. Därför använder fler onlinecasinon denna information för att locka fler kunder till sina casinon. Man kan även se en förändring i hur landbaserade casinon jobbar med sina dealers. Till exempel är användningen av dynamiska, livliga dealers i spel som Blackjack och Baccarat populära hos onlinekasinon och många landbaserade casinon anstränger sig för att erbjuda engagerande dealers på casinogolvet. Ända sedan casinobranschen startade har spelarna alltid dragits till charmiga och snabbtänkta dealers. Det är helt enkelt något med denna mänskliga interaktion som gör det frestande för människor att spela mer och stanna längre. Med avancerad teknik ser dealers verkliga och lika engagerande ut online.

Landbaserade casinon på nedgång

Landbaserade casinon känner stressen från sina konkurrenter online och står inför en snabb nedgång med tanke den senaste tidens popularitet för casinosidor online. Det har skett en minskning i intäkterna under det senaste året, särskilt eftersom människor måste anstränga sig för att ta sig till till ett landbaserat casino. Dessa casinon kan ofta ligga långt bort ifrån många spelare. Det finns till exempel bara fyra stycken i hela Sverige. Detta innebär att människor måste spendera mycket pengar för att ta sig till dessa landbaserade casinon. Mängden pengar och tid som slösas bort innan en kund ens kan spela ett casinospel är redan för högt innan han eller hon ens har kommit fram till det faktiska casinot.

Inrikes

SL-buss beskjuten – misstänkt mordförsök

Flera personer har larmat om skottlossning i Tensta. Arkivbild.
Flera personer har larmat om skottlossning i Tensta. Arkivbild.
Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Inrikes
Inrikes En kollektivtrafikbuss har under färd blivit beskjuten i Tensta i nordvästra Stockholm.
PREMIUM

Flera personer har under natten larmat om skottlossning i området och polisen tror att det kan ha skjutits på flera skilda platser. Ingen person har hittills påträffats skadad.

– Vi förhör ett stort antal vittnen som från olika platser har rapporterat om skottlossning. Vår arbetshypotes är att det har skjutits på flera platser i Tensta, säger Ola Österling, presstalesperson vid polisen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Död björnunge försvunnen – polisen utreder

En död björnunge är borta. Arkivbild.
En död björnunge är borta. Arkivbild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Polisen misstänker ett jaktbrott, sedan en död björnunge försvunnit från E45 söder om Sveg.

Björnungen blev påkörd av en bilist. Föraren larmade om händelsen under natten mot torsdagen. Men när eftersöksjägare kom till platsen var björnen borta, enligt Östersunds-Posten.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Hundrastning och bad på militära skjutfält

Skjutövningar i Boden får avbrytas, sedan obehöriga tagit sin in på skjutfältet. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Arkivbild.
Skjutövningar i Boden får avbrytas, sedan obehöriga tagit sin in på skjutfältet. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Arkivbild.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Försvarsmakten befarar att en olycka snart kan inträffa på skjutfälten omkring Boden. I bland får skjutövningarna som utförs av Bodens Garnison avbrytas flera gånger, sedan obehöriga tagit sig in på områdena.

– Vi har haft flera allvarliga incidenter där det har varit jättenära, senast för två veckor sedan. Vi hade precis avslutat skjutningarna och gjort patron ur när det kommer en man åkande på en fyrhjuling längs vägen precis där man har skjutit ett par minuter innan, säger Joakim Andersson, lärare på Artilleriets Stridsskola, till Norr Media.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL