Hur högt är egentligen Mount Everest?

Kina och Nepal är oense om hur högt berget mellan de två länderna egentligen är. Två expeditioner har nyligen gjort noggranna mätningar för att komma fram till ett slutgiltigt svar. Men än så länge är resultatet höljt i dunkel.
Vetenskap • Publicerad 5 oktober 2020 • Uppdaterad 25 november 2021
Foto: Niranjan Shrestha