Ekonomi

Telia backade rejält efter rapporten

Stockholmsbörsen gick upp. Arkivbild.
Foto: Erik Simander/TT
Ekonomi
Ekonomi
PREMIUM

I Europa följde börserna uppgångarna i USA och Asien och hämtade hem en del av nedgången tidigare i veckan. I Stockholm stannade det breda OMXS-indexet på plus 1,7 procent.

De flesta storbolagen på OMXS30-listan handlades uppåt men Telia backade kraftigt, ner 3,4 procent, efter sin rapport under morgonen. Det var i särklass sämst av de mest omsatta bolagen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Ekonomi

GM vände till vinst och höjer prognosen

General Motors huvudkontor i Detroit, USA. Arkivbild.
Foto: Paul Sancya/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

Den amerikanska biltillverkaren General Motors redovisar en nettovinst för andra kvartalet på 2,8 miljarder dollar, eller cirka 24 miljarder kronor. Det kan jämföras med förlusten under motsvarande period i fjol, under coronapandemins inledning, på 806 miljoner dollar.

GM höjer nu sin prognos för helåret 2021 och räknar med en vinst inom intervallet 7,7–9,2 miljarder dollar.

Intäkterna mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2020.

Ekonomi

Speciallag övervägs för att undvika cementkris

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) krävs på en plan för att möta hot om brist på cement. Arkivbild.
Foto: Nils-Petter Nilsson / TT
Ekonomi
Ekonomi Regeringen väntar på en oberoende analys av effekterna på jobb och byggande om jätten Cementa tvingas upphöra med kalkbrytning och cementproduktion på Gotland i höst, erfar TT.
Även lagstiftning övervägs för att i ett krisläge kunna ge ett kort tillfälligt tillstånd.

Men vägen fram beskrivs, från en insatt källa i regeringskansliet, som oerhört juridiskt komplicerad. Analysen av vad som är möjligt pågår.

Regeringens vägval avgörs även av vad en doberoende konsultrapporten kommer fram till gällande samhällseffekterna på bostadsbyggande, stora väg- och järnvägsprojekt och gruvindustrin. Rapporten som beställts av regeringen ska preliminärt bli klar i nästa vecka, enligt vad som uppges för TT.

Näringslivet, byggbranschen och Cementa har varnat för att hundratusentals jobb står på spel om bolaget inte får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland. Det är en anläggning som svarar för tre fjärdedelar av företagets produktion av cement för betong och lejonparten av den svenska förbrukningen.

Undantagslag

Regeringskansliets jurister undersöker om det skulle vara möjligt att ta fram en typ av undantagslag, om regeringens egen analys och konsultrapporten också visar på stora negativa effekter för samhället av ett stopp i Slite.

Tanken är att regeringen skulle kunna ges bemyndigande att utfärda ett kort och tillfälligt tillstånd i syfte att vinna tid för omställning.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade den 6 juli bolagets ansökan om att få fortsätta och utöka brytningen i Slite efter den 31 oktober i år. Ansökan avvisades eftersom miljökonsekvensbeskrivningen, främst vad gäller påverkan på grundvattnet, enligt domstolen hade så stora brister att den inte ens var värd att ta upp till prövning.

Bolaget sade sig chockas av domstolens utslag, eftersom den tidigare instansen Mark- och miljödomstolen hade sagt ja.

Baylan möter branschen

På onsdagen hade näringsminister Ibrahim Baylan (S) möten inplanerade med både riksdagens näringsutskott och fack och arbetsgivare i bygg- och gruvnäringen. Alla kräver handling och en tidsplan av regeringen, med åtgärder för att hejda ett stopp.

– Det som krävs nu är att regeringen gör klar och offentliggör sin konsekvensanalys och presenterar en plan för att säkra cement i Sverige, säger Lars Hjälmered (M), ordförande i utskottet efter mötet med Baylan.

Han säger sig vara besviken över beskeden, eller snarare avsaknad av sådana, från ministern. Besvikelsen delas av Mattias Bäckström Johansson, ledamot för Sverigedemokraterna i utskottet och den som tog initiativ till att kalla ministern.

– Han hade inget konkret att leverera, det är en besvikelse med tanke på att det har gått ett antal veckor då man hade kunnat fundera över vad som kan göras, säger Bäckström Johansson.

Han noterar dock att miljödepartementet har skickat ett förslag som ska ge Cementa möjlighet att fortsätta leda bort vatten från brottet i Slite efter den 31 oktober. Syftet är att skydda maskiner och anläggningar eftersom de kan förstöras av vatten som snabbt kommer in i brottet om pumparna inte kan hållas i gång. Men det är ju inte svaret på huvudproblemet, understryker han.

Regeringen har också beställt utlåtanden av flera myndigheter om konsekvenserna av Mark- och miljööverdomstolens dom.

Ökat tryck

Trycket på regeringen att lägga fram en plan har ökat, med hänvisning att regeringen är den enda som möjligen skulle kunna agera på kort sikt, för att inte cementen till byggen ska sina i höst.

Cementa har begärt prövningstillstånd för en överprövning i Högsta domstolen. Bolaget har också begärt att HD ska ta sig an målet med förtur. Det sa dock HD nej till i förra veckan, enligt uppgift från domstolen till TT.

Normal handläggningstid för en ansökan om prövningstillstånd uppges till en till två månader men kan påverkas av semesterperioden. Cementa lämnade in sin begäran den 22 juli.

Lars Larsson/TT

FAKTA

Fakta: Domen om Cementa

Den 6 juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan.

Domstolen skriver: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten till cement i Västra brottet och File hajdar-täkten nära Slite på östra Gotland löper ut den 31 oktober 2021.

Betong är cement blandad med vatten, grus, sand och sten. Cementas lager av råvaror räcker någon månad.

Den 22 juli begärde Cementa prövningstillstånd i Högsta domstolen för att överklaga domen. Bolaget begär att domen ska undanröjas och den tidigare instansens ja till brytning ska gälla.

HD har sagt nej till att hantera målet med förtur.

Cementa hävdar att det finns allvarliga brister i hur Mark- och miljööverdomstolen har handlagt målet, till exempel vilken kompetens domstolen haft tillgång till samt att domen kom så långt efter huvudförhandlingen i oktober 2020.

Cementa begär att HD genom en deldom ska ge tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i enlighet med det nuvarande tillståndet.

Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa

Ekonomi

Kraftig vinstökning för The New York Times

Det går bra för The New York Times. Arkivbild.
Foto: Julio Cortez/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

The New York Times redovisar en kraftig vinstökning under andra kvartalet, men antalet nya digitala prenumeranter är lägre än på länge.

Tidningens nettovinst uppgick till 54,3 miljoner dollar, omkring 470 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 23,7 miljoner dollar motsvarande period i fjol.

Orsaken till lyftet är en ökning av intäkterna som mer än väl uppvägde de stigande rörelsekostnaderna. Totalt ökade intäkterna med 23,5 procent till 498,5 miljoner dollar. Annonsintäkterna steg med hela 66,4 procent.

Under kvartalet ökade antalet digitala prenumeranter med 142 000. Det är, enligt nyhetsbyrån Reuters, den lägsta tillväxttakten sedan tredje kvartalet 2019. Vd och chefredaktör Meredith Kopit Levien påpekar dock att jämförelsen görs med de "historiska resultaten" under andra kvartalet 2020, då coronakrisen precis hade slagit till.

Ekonomi

Regeringen överväger speciallag efter Cementadom

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) krävs på en plan för att möta hot om brist på cement. Arkivbild.
Foto: Nils-Petter Nilsson / TT
Ekonomi
Ekonomi Regeringen har beställt en oberoende analys av samhällseffekterna om Cementa tvingas upphöra med kalkbrytning och cementproduktion på Gotland i höst, erfar TT.
Och lagstiftning övervägs för att i ett krisläge kunna ge ett kort tillfälligt tillstånd.

Men vägen fram beskrivs, från en insatt källa i regeringskansliet, som oerhört juridiskt komplicerad. Analysen av vad som är möjligt pågår ännu.

Och regeringens vägval avgörs även av vad den oberoende konsultrapporten kommer att säga om vilka samhällseffekterna blir, för bostadsbyggande, stora väg- och järnvägsprojekt och gruvindustrin.

Näringslivet, byggbranschen och Cementa har varnat för att hundratusentals jobb står på spel om bolaget inte får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland, en anläggning som svarar för tre fjärdedelar av företagets produktion av cement för betong och lejonparten av den svenska förbrukningen.

Undantagslag

Om konsekvenserna, enligt de analyser som regeringen nu tar in, visar sig kunna bli allvarliga så studerar regeringskansliets jurister nu om det skulle vara möjligt att ta fram en typ av undantagslag. Tanken är att det skulle ge regeringen bemyndigande att utfärda ett kort och tillfälligt tillstånd i syfte att vinna tid för omställning, enligt uppgift till TT.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade den 6 juli bolagets ansökan om att få fortsätta och utöka brytningen i Slite efter den 31 oktober i år. Ansökan avvisades för att miljökonsekvensbeskrivningen, främst vad gäller påverkan på grundvattnet, enligt domstolen hade så stora brister att den inte ens var värd att ta upp till prövning.

Bolaget chockades av domstolens utslag, eftersom den tidigare instansen Mark- och miljödomstolen, sade ja.

Baylan möter branschen

På onsdagen har näringsminister Ibrahim Baylan (S) möten med både riksdagens näringsutskott, dit han kallats på initiativ av Sverigedemokraterna, och fack och arbetsgivare i bygg- och gruvnäringen. Alla kräver handling och en tidsplan av regeringen, med åtgärder för att hejda ett stopp.

– En besvikelse, säger Mattias Bäckström Johansson, ledamot för SD i utskottet, efter mötet med Baylan.

Han hade hoppats, säger han att Baylan skulle haft mer att komma med eftersom tiden för att hitta en lösning är så kort.

Det enda konkreta säger han, är att miljödepartementet nu har skickat ur ett förslag som ska ge Cementa möjlighet att fortsätta leda bort vatten från brottet i Slite efter den 31 oktober. Syftet är att skydda maskiner och anläggningar eftersom de kan förstöras av vatten som snabbt kommer in i brottet om pumparna inte kan hållas igång. Men det är ju inte svaret på huvudfrågan, noterar Bäckström Johansson.

Enligt regeringskällor har regeringen också beställt utlåtanden av flera myndigheter, angående konsekvenserna av att Mark- och miljööverdomstolens dom.

Ökat tryck

Trycket ökar på regeringen att lägga fram en plan har ökat, med hänvisning att regeringen är den enda som möjligen skulle kunna agera på kort sikt, för att inte cementen till byggen ska sina i höst.

– Jag förväntar mig att ministern kommer med politiska initiativ för hur vi ska komma ur det här, sade Johan Lindholm, ordförande för LO-facket Byggnads, inför mötet med Baylan.

– Får vi inget besked måste vi börja varsla, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för byggbranschens samlande organ Byggföretagen.

Cementa har begärt prövningstillstånd för en överklagan i Högsta domstolen. Bolaget har också begärt att HD ska ta sig an målet med förtur. Det sa dock HD nej till i förra veckan, enligt uppgift från domstolen till TT.

Normal handläggningstid för en ansökan om prövningstillstånd uppges till en till två månader men kan påverkas av semesterperioden. Cementa lämnade sin begäran till HD den 22 juli.

Allvarliga brister

Cementa hävdar i sin inlaga till HD att det finns en rad allvarliga brister i hur Mark- och miljööverdomstolen har handlagt målet, till exempel vilken kompetens domstolen haft tillgång till samt att domen kom så långt efter huvudförhandlingen i oktober 2020. Cementa begär i första hand att domen ska undanröja domen och fastställa den tidigare instansen Mark- och miljödomstolens ja till ansökan om tillstånd. I andra hand bör målet skickas tillbaka till Mark- och miljööverdomstolen.

Cementa vill också att HD ska ge bolaget tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i områden som omfattas av det nuvarande tillståndet.

Enligt vad TT erfar arbetar Cementa också med en tillståndsansökan som omfattar två år till.

Lars Larsson/TT

FAKTA

Fakta: Domen om Cementa

Den 6 juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan.

Domstolen skriver: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten till cement i Västra brottet och File hajdar-täkten nära Slite på östra Gotland löper ut den 31 oktober 2021.

Betong är cement blandad med vatten, grus, sand och sten. Cementas lager av råvaror räcker någon månad.

Den 22 juli begärde Cementa prövningstillstånd i Högsta domstolen för att överklaga domen. Bolaget begär att domen ska undanröjas och den tidigare instansens ja till brytning ska gälla.

Ett alternativ som Cementa presenterar är att HD förlänger det nuvarande tillståndet i ett år i en deldom.

Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa

Ekonomi

Nedåt i juli för Volvo Cars – pandemin spökar

Volvo Cars försäljning sjönk med nio procent i juli, men jämförelsen görs med en ovanligt stark månad i fjol. Arkivbild.
Foto: Anders Wiklund/TT
Ekonomi
Ekonomi Volvo Cars försäljning sjönk i juli, jämfört med förra året. Men det är inte förvånande. Pandemin spökar i siffrorna. Juli 2020 var en månad med ovanligt stor försäljning, när många länder lättade sina coronarestriktioner.

Volvo sålde 8,7 procent färre bilar världen över förra månaden än i juli 2020. Men om vi i stället jämför med det mer normala året 2019, så var försäljningen nu i juli en ökning med drygt fyra procent.

– Det har varit en väldigt speciell situation, konstaterar Maria Dagman, presstalesperson på Volvo Cars.

Under årets sju första månader som helhet har Volvo sålt nästan 32 procent fler bilar i år än samma tid förra året. Men då ska man komma ihåg att många länder var till stor del stängda under en del av första halvåret 2020, när pandemins framfart skulle begränsas med restriktioner.

Jämfört med 2019 är Volvos ökning under årets sju första månader knappt elva procent.

Brist på halvledare

Men när pandemin nu är mera under kontroll, har bilbranschen fått ett annat problem: bristen på halvledare.

– Nu börjar den märkas i försäljningssiffrorna, säger Maria Dagman.

– Halvledare ingår i många komponenter som man behöver för att bygga en bil, tillägger hon.

I praktiken är det ofta underleverantörer som inte kan få tag på halvledarmaterial, och därför inte kan leverera komponenter som önskvärt till bilfabrikerna.

Halvledare är material som leder elektricitet "halvbra", till exempel kisel. Sådana material används mycket i elektronik, inte minst i moderna bilar.

Uppåt i USA

Det stora glädjeämnet för Volvo i julisiffrorna är försäljningen i USA. Den steg med 19 procent, vilket ger en ökning med 42 procent under årets sju första månader. (27 procent jämfört med 2019.)

Suvarna XC60 och XC90 är Volvos flaggskepp i USA.

Försäljningen i Europa är inte på samma nivå som före pandemin, även om siffran för årets sju första månader är 24 procent uppåt, jämfört med 2020.

43 procent av Volvobilarna som såldes i Europa under juli var laddbara. Motsvarande siffra globalt var 25 procent.

Micke Larsson/TT

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Netticasinot.com

Populära casino online Sverige

Netticasinot.com Casino är och har alltid varit ett väldigt populärt nöje som förutom spänningen också kan generera pengar och på Unibet och finska online casino sajter såsom nettikasinot (online casino på finska) så kan man spela dem allra flesta casinospelen och finns naturligtvis online.

Denna artikel kommer att handla rent generellt om olika casinospel och då på Unibet som har ett brett och spännande utbud.

Unibet har ett fantastiskt utbud av casinospel online

På Unibets hemsida finns det flera olika typer av spel att spela på. Förutom spel finns förstås betting i form av odds men också bingo. Unibet har två olika avdelningar för casino, en sida med casinospel och även en sida med live-casino, något som är mycket uppskattat av spelare. Unibet är som många säkert redan vet en av världens allra största och mest använda aktörer inom spel vilket inte är så konstigt med tanke på det enorma utbudet och den ofta väldigt generösa cashback och olika bonusar. Unibet är egentligen ett svenskt företag som skapades redan 1997 och idag är man baserat rent fysiskt på Malta men hemsidan är tillgänglig för i princip hela Europa och många andra länder. 1998 får Unibets grundare sin första licens och då i London pga. spelmonopolet i Sverige.

Runt millenniumskiftet så inser många företag och andra att internet är framtiden och det gäller att var snabb på bollen. Runt millenniumskiftet, eller mer exakt 2001 så lanserar man den första riktiga hemsidan och då på 12 olika språk och kunderna började att strömma in från hela världen. Redan 2003 lanserar man en ny och fräsch sida och man räknar med att man har ca 250 000 registrerade spelare. Med åren har Unibet bara växt och utökat sitt sortiment och en av Europas absolut ledande casino och spelsida. Väldigt tidigt insåg Unibet att live-spel var framtiden och man var tidigt ute med pokerturneringar och andra casinoturneringar som idag mycket populära.

Unibet är mycket populära tack vare sitt generösa utbud av olika spel och främst casinospel. Man erbjuder dem allra klassiskt casinospel och många är egentillverkade av Unibet som har blivit klassiska och välbekanta. Gillar man variation så kommer man definitivt att bli nöjd med Unibets casinospel då det finns en värld av olika casinospel som tillfredsställer dem allra flesta. Det finns naturligtvis olika bonusar kopplade till olika spel som också kan vara en kul sak. På sidan med live-casino så hitta man dem allra klassiska spelen som Roulett, Blackjack, Baccarat, Poker och massa andra både nya men också gamla spel. Det som kan var extra roligt är att det är just live och att känslan blir en helt annan. På den ordinarie casinodelen hittar man en värld av olika spel. Alla dem berömda finns men sedan har man också spel som exempelvis ”Starburst”, ”Wheel of Whishes” och många andra. Nya spel tillkommer med jämna mellanrum medan andra har blivit riktiga legender och är väldigt populära bland många spelare. På hemsidan är det väldigt enkelt att navigera och Unibet har också en ”Unibets Val”, spel som är rekommenderade av själva Unibet som faktiskt kan vara värt att titta närmare på. Beroende på spel och insats så kan man vinna olika summor men vissa spel ger mer än andra och det kan vara spännande. Spel såsom ”Piggy Riches Megaways”, ”Rainbow Jackpot” och ”Robin Hood Wild Forest” är mycket populära spel och som dessutom har generösa bonusar. Är man ute efter en bra plattform för spel så är Unibet ett givet val där man kan välja mellan massa olika casinospel eller mer klassiska. Gillar man Live-casino finn det och med tanke på den stora mängd spel så är det rätt säkert att det finns något för dem allra flesta.

Ekonomi

Börsen på rekordnivå – Kinnevik vinnare

Stockholmsbörsen har stigit under den inledande handeln. Arkivbild.
Foto: Johan Hallnäs/TT
Ekonomi
Ekonomi Stockholmsbörsen steg under förmiddagshandeln till en ny rekordnivå – för första gången nådde börsens breda OMXS-index över 1 000.

Strax före klockan 12 låg OMXS på 1 000,46, vilket innebär en ökning med 0,7 procent jämfört med stängningen dagen före. Det smalare OMXS30, som speglar utvecklingen för de allra mest omsatta aktierna, låg på plus 0,4 procent.

Vinnare på OMXS30-listan är investmentbolaget Kinnevik, upp 2,0 procent. Evolution, leverantör till nätkasinon, har stigit 0,8 procent och därmed återhämtat en del av det tunga kursfallet i går. Detsamma gäller flera aktier inom spelutveckling som på tisdagen påverkades av ett politiskt utspel i Kina.

Storbankerna backade inledningsvis men hade vid lunch kämpat sig upp strax över nollstrecket. Mest bland tungviktarna faller it-bolaget Sinch, ner 1,5 procent, samt Boliden och Alfa Laval som båda backat 0,7 procent.

Parisbörsens CAC 40-index har hittills under dagen stigit med 0,5 procent. Londonbörsens FTSE 100-index har klättrat 0,4 procent och i Frankfurt ligger Dax-index på plus 0,7 procent.

Ekonomi

Sony höjer vinstprognos efter starkt kvartal

Sony släpper siffror för april–juni. Arkivbild.
Foto: Koji Sasahara/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi
PREMIUM

Japanska Sony höjer sin vinstprognos för helåret efter en stark utveckling under april–juni, samtidigt som pandemiboomen för tv- och dataspelssektorn börjar mattas av.

Sony, som bland mycket annat tillverkar spelkonsolen Playstation 5, redovisar en nettovinst på 211,8 miljarder yen, motsvarande närmare 17 miljarder kronor, för perioden. Resultatet är drygt nio procent bättre än motsvarande period i fjol.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Ekonomi

If och Nordeaaffär lyfter Sampos vinst

Finländska Sampo redovisar ett kraftigt vinstlyft för andra kvartalet, bland annat stöd av en rekordvinst för försäkringsbolaget If. Arkivbild.
Foto: Larsen, Håkon Mosvold
Ekonomi
Ekonomi
PREMIUM

Finländska Sampo redovisar ett kraftigt vinstlyft för andra kvartalet, med stöd av en rekordvinst för försäkringsbolaget If och försäljningen av en stor aktiepost i bankjätten Nordea.

Vinsten före skatt landade på 710 miljoner euro eller cirka 7,2 miljarder kronor. Motsvarande period 2020 var vinsten 407 miljoner euro.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL