Ekonomi

Allramålet: Samtliga döms till fängelse

Allras tidigare vd Alexander Ernstberger döms i hovrätten till sex års fängelse och näringsförbud. Tre ytterligare män döms i hovrätten. Arkivbild.
Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Ekonomi
Ekonomi Hovrätten ändrar de tidigare friande domarna mot de höga cheferna i fondförvaltaren Allra. De fyra män som av tingsrätten friades för bland annat mutbrott och grov trolöshet mot huvudman döms nu till mellan fyra och sex års fängelse.

Fyra män med kopplingar till pensionsbolaget Allra döms till fängelse för bland annat grovt mutbrott, grov trolöshet mot huvudman, bestickning och bokföringsbrott.

Domen handlar främst om en värdepappersaffär som kostat pensionsspararna minst 130 miljoner kronor. Affären var avsiktligt dyrare än vad som var befogat och den var noga uttänkt, menar hovrätten. De inblandade fick utbetalningar i hundramiljonersklassen i antingen "provision" eller aktieköp.

"Enligt hovrätten har samtliga åtalade varit införstådda med upplägget, brottsplanen, och alla har varit aktiva i genomförandet och väsentliga för att realisera planen", skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Fängelsedomar

De män som åtalats och nu dömts har haft ställningar som vd, vice vd och förvaltningschef i Allra samt vd i Oak Capital.

Allras grundare och vd Alexander Ernstberger döms i hovrätten för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman. Han får sex års fängelse och näringsförbud.

Medgrundaren till Allra, även han åtalad, döms för grovt mutbrott och grovt häleri till fem års fängelse.

De två andra männen döms för bland annat grovt bokföringsbrott, grov bestickning och medhjälp till trolöshet för huvudman. De får fem respektive fyra års fängelse.

"Brotten har varit grova med hänsyn till att de har rört betydande belopp. De har medfört ekonomisk skada för pensionsfonderna och inneburit missbruk av det särskilda förtroende som det innebär att förvalta pensionsmedel", skriver hovrättsrådet Christer Lundh i ett pressmeddelande.

De fyra männen har tidigare friats på samtliga åtalspunkter i tingsrätten. I hovrätten bedöms i stället brotten som grova. Förutom fängelsestraff och näringsförbud ska Pensionsmyndigheten få ett skadestånd på 170 miljoner kronor (den summa som Oak Capital fick i provision för att ha förmedlat värdepappersaffären).

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att hovrätten har gått på vår linje fullt ut. Både för pensionsspararnas skull och för förtroendet för pensionssystemet är det här otroligt viktigt, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Döms på samtliga åtalspunkter

Kammaråklagare Thomas Hertz, som lett förundersökningen och drivit ärendet sedan flera år tillbaka, fick igenom samtliga åtalspunkter i Svea hovrätt.

– Jag kan konstatera att det hovrätten dömer på är precis det material som låg till grund för domen i tingsrätten, det är egentligen ingenting som har förändrats.

Men pengarna kan vara förlorade, säger Thomas Hertz. När han utredde ärendet och drev åtalet i tingsrätten hade han beslagtagit egendomar och tillgångar från de åtalade på drygt 200 miljoner kronor.

– Tingsrättens dom innebar genom ett penndrag att flera hundra miljoner kronor av brottsvinsterna släpptes fria. Det finns en påtaglig risk att pensionsspararna inte får tillbaka de pengarna nu.

Tea Oscarsson/TT

FAKTA

Fakta: Turerna kring Allra

Allra grundades 2008 under namnet Svensk fondservice. Bolaget fick 2013 kritik av Konsumentombudsmannen (KO), som krävde att Svensk fondservice ändrade sina aggressiva försäljningsmetoder.

I september 2013 bytte bolaget namn till Allra.

I februari 2017 stoppade Pensionsmyndigheten alla nyplaceringar i Allras fonder i premiepensionssystemet efter upprepade klagomål från sparare. En månad senare polisanmälde myndigheten Allra, som enligt Pensionsmyndighetens utredning har ägnat sig åt stora interna transaktioner utan att kunna motivera hur de gagnat spararna.

Också revisionsföretaget Deloitte, som 2016 granskade bolagets räkenskaper, anmälde Allra till Ekobrottsmyndigheten.

Den 1 oktober 2018 väcktes åtal mot fyra personer, däribland Allras vd. Åtalet rör grovt mutbrott, grovt bestickningsbrott, grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till sådan brottslighet, grovt penninghäleri samt grovt bokföringsbrott.

Huvudförhandlingen hölls i Stockholms tingsrätt mellan oktober till december 2019. Samtliga fyra som misstänktes för brott friades i tingsrätten. Domen överklagades till Svea hovrätt som nu har meddelat sin dom.

Ekonomi

Speciallag övervägs för att undvika cementkris

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) krävs på en plan för att möta hot om brist på cement. Arkivbild.
Foto: Nils-Petter Nilsson / TT
Ekonomi
Ekonomi Regeringen väntar på en oberoende analys av effekterna på jobb och byggande om jätten Cementa tvingas upphöra med kalkbrytning och cementproduktion på Gotland i höst, erfar TT.
Även lagstiftning övervägs för att i ett krisläge kunna ge ett kort tillfälligt tillstånd.

Men vägen fram beskrivs, från en insatt källa i regeringskansliet, som oerhört juridiskt komplicerad. Analysen av vad som är möjligt pågår.

Regeringens vägval avgörs även av vad den oberoende konsultrapporten kommer fram till gällande samhällseffekterna på bostadsbyggande, stora väg- och järnvägsprojekt och gruvindustrin. Rapporten som beställts av regeringen ska preliminärt bli klar i nästa vecka, enligt vad som uppges för TT.

Näringslivet, byggbranschen och Cementa har varnat för att hundratusentals jobb står på spel om bolaget inte får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland. Det är en anläggning som svarar för tre fjärdedelar av företagets produktion av cement för betong och lejonparten av den svenska förbrukningen.

Undantagslag

Regeringskansliets jurister undersöker om det skulle vara möjligt att ta fram en typ av undantagslag, om regeringens egen analys och konsultrapporten också visar på stora negativa effekter för samhället av ett stopp i Slite.

Tanken är att regeringen skulle kunna ges bemyndigande att utfärda ett kort och tillfälligt tillstånd i syfte att vinna tid för omställning.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade den 6 juli bolagets ansökan om att få fortsätta och utöka brytningen i Slite efter den 31 oktober i år. Ansökan avvisades eftersom miljökonsekvensbeskrivningen, främst vad gäller påverkan på grundvattnet, enligt domstolen hade så stora brister att den inte ens var värd att ta upp till prövning.

Bolaget sade sig chockas av domstolens utslag, eftersom den tidigare instansen Mark- och miljödomstolen hade sagt ja.

Baylan möter branschen

På onsdagen hade näringsminister Ibrahim Baylan (S) möten inplanerade med både riksdagens näringsutskott och fack och arbetsgivare i bygg- och gruvnäringen. Alla kräver handling och en tidsplan av regeringen, med åtgärder för att hejda ett stopp.

– Det som krävs nu är att regeringen gör klar och offentliggör sin konsekvensanalys och presenterar en plan för att säkra cement i Sverige, säger Lars Hjälmered (M), ordförande i utskottet efter mötet med Baylan.

Han säger sig vara besviken över beskeden, eller snarare avsaknad av sådana, från ministern. Besvikelsen delas av Mattias Bäckström Johansson, ledamot för Sverigedemokraterna i utskottet och den som tog initiativ till att kalla ministern.

– Han hade inget konkret att leverera, det är en besvikelse med tanke på att det har gått ett antal veckor då man hade kunnat fundera över vad som kan göras, säger Bäckström Johansson.

Han noterar dock att miljödepartementet har skickat ett förslag som ska ge Cementa möjlighet att fortsätta leda bort vatten från brottet i Slite efter den 31 oktober. Syftet är att skydda maskiner och anläggningar eftersom de kan förstöras av vatten som snabbt kommer in i brottet om pumparna inte kan hållas i gång. Men det är ju inte svaret på huvudproblemet, understryker han.

Regeringen har också beställt utlåtanden av flera myndigheter om konsekvenserna av Mark- och miljööverdomstolens dom.

Ökat tryck

Trycket på regeringen att lägga fram en plan har ökat, med hänvisning att regeringen är den enda som möjligen skulle kunna agera på kort sikt, för att inte cementen till byggen ska sina i höst.

Cementa har begärt prövningstillstånd för en överprövning i Högsta domstolen. Bolaget har också begärt att HD ska ta sig an målet med förtur. Det sa dock HD nej till i förra veckan, enligt uppgift från domstolen till TT.

Normal handläggningstid för en ansökan om prövningstillstånd uppges till en till två månader men kan påverkas av semesterperioden. Cementa lämnade in sin begäran den 22 juli.

Lars Larsson/TT

FAKTA

Fakta: Domen om Cementa

Den 6 juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan.

Domstolen skriver: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten till cement i Västra brottet och File hajdar-täkten nära Slite på östra Gotland löper ut den 31 oktober 2021.

Betong är cement blandad med vatten, grus, sand och sten. Cementas lager av råvaror räcker någon månad.

Den 22 juli begärde Cementa prövningstillstånd i Högsta domstolen för att överklaga domen. Bolaget begär att domen ska undanröjas och den tidigare instansens ja till brytning ska gälla.

HD har sagt nej till att hantera målet med förtur.

Cementa hävdar att det finns allvarliga brister i hur Mark- och miljööverdomstolen har handlagt målet, till exempel vilken kompetens domstolen haft tillgång till samt att domen kom så långt efter huvudförhandlingen i oktober 2020.

Cementa begär att HD genom en deldom ska ge tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i enlighet med det nuvarande tillståndet.

Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa

Ekonomi

GM vände till vinst och höjer prognosen

General Motors huvudkontor i Detroit, USA. Arkivbild.
Foto: Paul Sancya/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

Den amerikanska biltillverkaren General Motors redovisar en nettovinst för andra kvartalet på 2,8 miljarder dollar, eller cirka 24 miljarder kronor. Det kan jämföras med förlusten under motsvarande period i fjol, under coronapandemins inledning, på 806 miljoner dollar.

GM höjer nu sin prognos för helåret 2021 och räknar med en vinst inom intervallet 7,7–9,2 miljarder dollar.

Intäkterna mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2020.

Ekonomi

Kraftig vinstökning för The New York Times

Det går bra för The New York Times. Arkivbild.
Foto: Julio Cortez/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

The New York Times redovisar en kraftig vinstökning under andra kvartalet, men antalet nya digitala prenumeranter är lägre än på länge.

Tidningens nettovinst uppgick till 54,3 miljoner dollar, omkring 470 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 23,7 miljoner dollar motsvarande period i fjol.

Orsaken till lyftet är en ökning av intäkterna som mer än väl uppvägde de stigande rörelsekostnaderna. Totalt ökade intäkterna med 23,5 procent till 498,5 miljoner dollar. Annonsintäkterna steg med hela 66,4 procent.

Under kvartalet ökade antalet digitala prenumeranter med 142 000. Det är, enligt nyhetsbyrån Reuters, den lägsta tillväxttakten sedan tredje kvartalet 2019. Vd och chefredaktör Meredith Kopit Levien påpekar dock att jämförelsen görs med de "historiska resultaten" under andra kvartalet 2020, då coronakrisen precis hade slagit till.

Ekonomi

Regeringen överväger speciallag efter Cementadom

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) krävs på en plan för att möta hot om brist på cement. Arkivbild.
Foto: Nils-Petter Nilsson / TT
Ekonomi
Ekonomi Regeringen har beställt en oberoende analys av samhällseffekterna om Cementa tvingas upphöra med kalkbrytning och cementproduktion på Gotland i höst, erfar TT.
Och lagstiftning övervägs för att i ett krisläge kunna ge ett kort tillfälligt tillstånd.

Men vägen fram beskrivs, från en insatt källa i regeringskansliet, som oerhört juridiskt komplicerad. Analysen av vad som är möjligt pågår ännu.

Och regeringens vägval avgörs även av vad den oberoende konsultrapporten kommer att säga om vilka samhällseffekterna blir, för bostadsbyggande, stora väg- och järnvägsprojekt och gruvindustrin.

Näringslivet, byggbranschen och Cementa har varnat för att hundratusentals jobb står på spel om bolaget inte får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland, en anläggning som svarar för tre fjärdedelar av företagets produktion av cement för betong och lejonparten av den svenska förbrukningen.

Undantagslag

Om konsekvenserna, enligt de analyser som regeringen nu tar in, visar sig kunna bli allvarliga så studerar regeringskansliets jurister nu om det skulle vara möjligt att ta fram en typ av undantagslag. Tanken är att det skulle ge regeringen bemyndigande att utfärda ett kort och tillfälligt tillstånd i syfte att vinna tid för omställning, enligt uppgift till TT.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade den 6 juli bolagets ansökan om att få fortsätta och utöka brytningen i Slite efter den 31 oktober i år. Ansökan avvisades för att miljökonsekvensbeskrivningen, främst vad gäller påverkan på grundvattnet, enligt domstolen hade så stora brister att den inte ens var värd att ta upp till prövning.

Bolaget chockades av domstolens utslag, eftersom den tidigare instansen Mark- och miljödomstolen, sade ja.

Baylan möter branschen

På onsdagen har näringsminister Ibrahim Baylan (S) möten med både riksdagens näringsutskott, dit han kallats på initiativ av Sverigedemokraterna, och fack och arbetsgivare i bygg- och gruvnäringen. Alla kräver handling och en tidsplan av regeringen, med åtgärder för att hejda ett stopp.

– En besvikelse, säger Mattias Bäckström Johansson, ledamot för SD i utskottet, efter mötet med Baylan.

Han hade hoppats, säger han att Baylan skulle haft mer att komma med eftersom tiden för att hitta en lösning är så kort.

Det enda konkreta säger han, är att miljödepartementet nu har skickat ur ett förslag som ska ge Cementa möjlighet att fortsätta leda bort vatten från brottet i Slite efter den 31 oktober. Syftet är att skydda maskiner och anläggningar eftersom de kan förstöras av vatten som snabbt kommer in i brottet om pumparna inte kan hållas igång. Men det är ju inte svaret på huvudfrågan, noterar Bäckström Johansson.

Enligt regeringskällor har regeringen också beställt utlåtanden av flera myndigheter, angående konsekvenserna av att Mark- och miljööverdomstolens dom.

Ökat tryck

Trycket ökar på regeringen att lägga fram en plan har ökat, med hänvisning att regeringen är den enda som möjligen skulle kunna agera på kort sikt, för att inte cementen till byggen ska sina i höst.

– Jag förväntar mig att ministern kommer med politiska initiativ för hur vi ska komma ur det här, sade Johan Lindholm, ordförande för LO-facket Byggnads, inför mötet med Baylan.

– Får vi inget besked måste vi börja varsla, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för byggbranschens samlande organ Byggföretagen.

Cementa har begärt prövningstillstånd för en överklagan i Högsta domstolen. Bolaget har också begärt att HD ska ta sig an målet med förtur. Det sa dock HD nej till i förra veckan, enligt uppgift från domstolen till TT.

Normal handläggningstid för en ansökan om prövningstillstånd uppges till en till två månader men kan påverkas av semesterperioden. Cementa lämnade sin begäran till HD den 22 juli.

Allvarliga brister

Cementa hävdar i sin inlaga till HD att det finns en rad allvarliga brister i hur Mark- och miljööverdomstolen har handlagt målet, till exempel vilken kompetens domstolen haft tillgång till samt att domen kom så långt efter huvudförhandlingen i oktober 2020. Cementa begär i första hand att domen ska undanröja domen och fastställa den tidigare instansen Mark- och miljödomstolens ja till ansökan om tillstånd. I andra hand bör målet skickas tillbaka till Mark- och miljööverdomstolen.

Cementa vill också att HD ska ge bolaget tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i områden som omfattas av det nuvarande tillståndet.

Enligt vad TT erfar arbetar Cementa också med en tillståndsansökan som omfattar två år till.

Lars Larsson/TT

FAKTA

Fakta: Domen om Cementa

Den 6 juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan.

Domstolen skriver: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten till cement i Västra brottet och File hajdar-täkten nära Slite på östra Gotland löper ut den 31 oktober 2021.

Betong är cement blandad med vatten, grus, sand och sten. Cementas lager av råvaror räcker någon månad.

Den 22 juli begärde Cementa prövningstillstånd i Högsta domstolen för att överklaga domen. Bolaget begär att domen ska undanröjas och den tidigare instansens ja till brytning ska gälla.

Ett alternativ som Cementa presenterar är att HD förlänger det nuvarande tillståndet i ett år i en deldom.

Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa

Ekonomi

Nedåt i juli för Volvo Cars – pandemin spökar

Volvo Cars försäljning sjönk med nio procent i juli, men jämförelsen görs med en ovanligt stark månad i fjol. Arkivbild.
Foto: Anders Wiklund/TT
Ekonomi
Ekonomi Volvo Cars försäljning sjönk i juli, jämfört med förra året. Men det är inte förvånande. Pandemin spökar i siffrorna. Juli 2020 var en månad med ovanligt stor försäljning, när många länder lättade sina coronarestriktioner.

Volvo sålde 8,7 procent färre bilar världen över förra månaden än i juli 2020. Men om vi i stället jämför med det mer normala året 2019, så var försäljningen nu i juli en ökning med drygt fyra procent.

– Det har varit en väldigt speciell situation, konstaterar Maria Dagman, presstalesperson på Volvo Cars.

Under årets sju första månader som helhet har Volvo sålt nästan 32 procent fler bilar i år än samma tid förra året. Men då ska man komma ihåg att många länder var till stor del stängda under en del av första halvåret 2020, när pandemins framfart skulle begränsas med restriktioner.

Jämfört med 2019 är Volvos ökning under årets sju första månader knappt elva procent.

Brist på halvledare

Men när pandemin nu är mera under kontroll, har bilbranschen fått ett annat problem: bristen på halvledare.

– Nu börjar den märkas i försäljningssiffrorna, säger Maria Dagman.

– Halvledare ingår i många komponenter som man behöver för att bygga en bil, tillägger hon.

I praktiken är det ofta underleverantörer som inte kan få tag på halvledarmaterial, och därför inte kan leverera komponenter som önskvärt till bilfabrikerna.

Halvledare är material som leder elektricitet "halvbra", till exempel kisel. Sådana material används mycket i elektronik, inte minst i moderna bilar.

Uppåt i USA

Det stora glädjeämnet för Volvo i julisiffrorna är försäljningen i USA. Den steg med 19 procent, vilket ger en ökning med 42 procent under årets sju första månader. (27 procent jämfört med 2019.)

Suvarna XC60 och XC90 är Volvos flaggskepp i USA.

Försäljningen i Europa är inte på samma nivå som före pandemin, även om siffran för årets sju första månader är 24 procent uppåt, jämfört med 2020.

43 procent av Volvobilarna som såldes i Europa under juli var laddbara. Motsvarande siffra globalt var 25 procent.

Micke Larsson/TT

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Apoteum

Vinterdepression - och olika metoder för att bli av med den

Apoteum

Vad är vinterdepression?

Nu när det går mot mörkare tider, är det många som börjar märka av vinterdepressionen, som är en typ av årstidsbunden depression. Vissa får också något som kallas för vår-depression, men vanligast är ändå den som är bunden till vintern.

Några av symtomen för vinterdepression är en trötthet som inte ger med sig, svårigheter med att somna, nedstämdhet och oro, och ett starkt sockersug, vilket gör att många går upp i vikt under vintern - inte bara på grund av julmaten. Även om det inte finns en entydig anledning till varför vissa får den här typen av depression, så är det sannolikt att det har med brist på dagsljus att göra.

Finns det behandling?

Om man lider av vinterdepression kan man få antidepressiva läkemedel av läkare, eller få genomgå kognitiv beteendeterapi (KBT) för att lära sig att hantera det bättre. I vissa fall rekommenderas det också att man skaffar sig en ljusterapilampa, som simulerar naturligt solljus och kan lura hjärnan till att tro att det är sommar. Många tar också vitamin D tillskott för att tillgodose det behovet under vintermånaderna.

Andra metoder för att lätta på depressionen kan vara att motionera regelbundet så att hjärnan utsöndrar endorfiner, försöka sitta nära fönster och ha öppna ytor runt sig för att öka känslan av rum och ljus, och att undvika stressiga situationer så mycket som möjligt.

Depression och det endocannabinoida systemet

En nyare metod för att lätta på depressionen som allt fler forskare har börjat titta på är hur det endocannabinoida systemet i våra kroppar kan påverka vårt humör. Depression kommer sällan ensam, utan har ofta sällskap av ångest och stress. Det är sedan tidigare känt att det endocannabinoida systemet, som man kan föreställa sig är som en variant av nervsystemet eller cirkulationssystemet, spelar en roll i hur vi hanterar både stress och ångest. När det aktiveras kan det reducera aktiviteten hos neuroner i amygdalan, vilket får oss att känna oss lugnare och mer avslappnade.

Folk som lider av depression tros också lida av dopamin-och serotonin brist, två hormoner som fungerar som signalämnen i hjärnan, och har med humöret och känslan av lycka att göra. Forskare tror att när receptorerna som tar emot de här signalerna blir utmattade, så kan det leda till depression. Genom att aktivera det endocannabinoida systemet, så aktiveras även dessa receptorerna, och man kan få tillbaka känslan av mental balans och harmoni.

Och vad är det som aktiverar det endocannabinoida systemet? Jo, det är cannabinoider som CBD.

CBD från tillskott

Även om kroppen i sig själv producerar en liten mängd cannabinoider, räcker inte det alltid, och då kan man få i sig fler genom tillskott från växter. De cannabinoider som finns i till exemplet hampa, nässlor eller humle, är väldigt snarlika de som finns i däggdjur, och kan sätta igång det endocannabinoida systemet precis lika bra som de cannabinoider vi själva producerar.

Det har gjorts vetenskapliga studier under de senaste åren för att se vilka samband det finns mellan CBD och minskad stress och ångest. Resultaten har visat sig vara lovande, men det krävs fortfarande mycket mer forskning innan man kan säga något med säkerhet.

Ekonomi

Börsen på rekordnivå – Kinnevik vinnare

Stockholmsbörsen har stigit under den inledande handeln. Arkivbild.
Foto: Johan Hallnäs/TT
Ekonomi
Ekonomi Stockholmsbörsen steg under förmiddagshandeln till en ny rekordnivå – för första gången nådde börsens breda OMXS-index över 1 000.

Strax före klockan 12 låg OMXS på 1 000,46, vilket innebär en ökning med 0,7 procent jämfört med stängningen dagen före. Det smalare OMXS30, som speglar utvecklingen för de allra mest omsatta aktierna, låg på plus 0,4 procent.

Vinnare på OMXS30-listan är investmentbolaget Kinnevik, upp 2,0 procent. Evolution, leverantör till nätkasinon, har stigit 0,8 procent och därmed återhämtat en del av det tunga kursfallet i går. Detsamma gäller flera aktier inom spelutveckling som på tisdagen påverkades av ett politiskt utspel i Kina.

Storbankerna backade inledningsvis men hade vid lunch kämpat sig upp strax över nollstrecket. Mest bland tungviktarna faller it-bolaget Sinch, ner 1,5 procent, samt Boliden och Alfa Laval som båda backat 0,7 procent.

Parisbörsens CAC 40-index har hittills under dagen stigit med 0,5 procent. Londonbörsens FTSE 100-index har klättrat 0,4 procent och i Frankfurt ligger Dax-index på plus 0,7 procent.

Ekonomi

Sony höjer vinstprognos efter starkt kvartal

Sony släpper siffror för april–juni. Arkivbild.
Foto: Koji Sasahara/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi
PREMIUM

Japanska Sony höjer sin vinstprognos för helåret efter en stark utveckling under april–juni, samtidigt som pandemiboomen för tv- och dataspelssektorn börjar mattas av.

Sony, som bland mycket annat tillverkar spelkonsolen Playstation 5, redovisar en nettovinst på 211,8 miljarder yen, motsvarande närmare 17 miljarder kronor, för perioden. Resultatet är drygt nio procent bättre än motsvarande period i fjol.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Ekonomi

If och Nordeaaffär lyfter Sampos vinst

Finländska Sampo redovisar ett kraftigt vinstlyft för andra kvartalet, bland annat stöd av en rekordvinst för försäkringsbolaget If. Arkivbild.
Foto: Larsen, Håkon Mosvold
Ekonomi
Ekonomi
PREMIUM

Finländska Sampo redovisar ett kraftigt vinstlyft för andra kvartalet, med stöd av en rekordvinst för försäkringsbolaget If och försäljningen av en stor aktiepost i bankjätten Nordea.

Vinsten före skatt landade på 710 miljoner euro eller cirka 7,2 miljarder kronor. Motsvarande period 2020 var vinsten 407 miljoner euro.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL