Tar initiativ till industriområde på Hässleholm Nord

Utred möjligheterna att ta Hässleholm Nord i bruk för att attrahera företag som vill investera i en hållbar utveckling! Det vill Miljöpartiet – och diskussioner förs nu kring att satsa mångmiljonbelopp på en trafikplats.
HÄSSLEHOLM • Publicerad 2 september 2021 • Uppdaterad 15 december 2021
Foto: Carl Johan Bauler