Varför radiotystnad från regionen?

Opinion • Publicerad 4 september 2021 • Uppdaterad 24 november 2021

Moskén i Malmö erbjöd sig för ett antal månader sedan att hysa en vaccinationscentral i sina lokaler, för att komma till rätta med att relativt få utlandsfödda vaccinerat sig. Det är en mycket bra och samhällstillvänd idé. Generellt är det dags att regionen funderar på om man kan göra ytterligare framryckningar för att öka vaccinationsgraden genom uppsökande verksamhet. Att erbjuda vaccination i moskén skulle avdramatisera det för personer som inte vet om de kan lita på svensk sjukvård, eller är rädda för att de inte ska förstå vad sköterskan säger. Att erbjuda vaccination på ett tryggt ställe med en sköterska som i nödfall kan tala deras modersmål är en lösning på problemet.