Inrikes

Läkare: Besparingar hotar de svagaste

Satsa på akutvården i stället för att skära ned, skriver läkarna Akil Awad och Tobias Alfvén. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Omfattande besparingar hotar vården på landets akutsjukhus, skriver läkarna Akil Awad, initiativtagare till Stockholms sjuksvårdsupprop och Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Akutsjukhusen har länge haft brist på personal och vårdplatser. Förutsättningarna för vården var dåliga redan före coronapandemin, som gjorde att redan ansträngd personal pressades ytterligare samtidigt som en enorm vårdskuld byggdes upp, menar artikelförfattarna.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Par åtalas för 111 spritresor till Tyskland

Oscar Lindvall, biträdande kontrollchef Tullverket syd. Arkivbild tagen i samband med ett annat smugglingsärende.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes

Ett par i 50-årsåldern från Malmö misstänks för att ha åkt tur och retur till Tyskland 111 gånger för att smuggla alkohol, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Paret greps i februari 2020 och åtalas nu för grov smuggling. Totalt misstänks mannen och kvinnan ha fört in öl, vin och sprit motsvarande 7 970 liter starksprit till Sverige, mellan januari 2018 och januari 2020.

Även fyra män åtalas, för att ha köpt alkoholen. De misstänks för så kallad olovlig befattning med smuggelgods. En av köparna har köpt mer än de andra, enligt åklagaren.

Tullverket har fått hjälp av sina tyska kollegor för att säkra spår.

– Det har skett vissa kontroller vid Lernacken och därefter har vi spanat och sett att de sålt varorna vidare, säger Oscar Lindvall, biträdande enhetschef vid kontrollenhet syd på Tullverket, till SVT.

Inrikes

Dyrare sprit och tobak ska betala upprustning

Höjd skatt på alkohol och tobak ska vara med och betala upprustningen av försvaret. Arkivbild.
Foto: Isabell Höjman/TT
Inrikes
Inrikes Försvaret behöver kulor för den största upprustningen på decennier.
En liten del av det ska betalas genom skattehöjningar på alkohol och tobak, föreslår regeringen.

När riksdagen före jul förra året klubbade försvarets inriktning för de kommande åren, i första hand fram till och med 2025, stod det också klart att en del av det ska betalas genom höjda skatter.

Regeringen har tidigare aviserat att skatterna på alkohol och tobak ska höjas 2023. Nu flaggar man även för att det blir ytterligare höjningar 2024.

Dyrare dosor

Vad det betyder för ett paket cigaretter, en dosa snus, eller en vinbox i kronor ska regeringen återkomma med senare. Men det ska öka intäkterna från de båda skatterna med sammantaget en miljard per åt, enligt regeringskansliets beräkningar.

I ett pressmeddelande försvarar regeringen förslagen med att alkoholskatten inte har höjts sedan 2017 och att skatterna på tobak visserligen har räknats upp årligen men att de ändå inte hängt med den övriga prisutvecklingen i samhället.

Regeringen förvarnar också om att den så kallade kupongskatten ska ersättas 2024 med en ny källskatt på utdelningar från bolag och fonder i Sverige till utlänningar. Den skatten beräknas kunna inbringa knappt en kvarts miljard kronor per år.

Banker ska bidra

En ny bankskatt, numera omdöpt till riskskatt för kreditinstitut, ska också vara med och betala. Den 12 oktober har regeringen utlovat en proposition till riksdagen om riskskatten och regeringen bedömer att den ska öka statens intäkter med 5-6 miljarder per år. Den har regeringen flaggat för i tidigare budgetpropositioner.

Försvarsbeslutet förra året innebär att anslagen till det svenska försvaret ska öka med 29 miljarder, från 2020 till 2025, till 89 miljarder.

Lars Larsson/TT

Inrikes

Kyrkovalets viktigaste frågor

Inrikes
Inrikes Varför ska man i kyrkovalet rösta på er? Vilken är er viktigaste fråga?
Så här svarar de elva nomineringsgrupper som i dag sitter i kyrkomötet via mejl på TT:s frågor.

1. Socialdemokraterna (76 mandat efter kyrkovalet 2017):

"Frågan är om Svenska kyrkan bara ska vara en kyrka för vissa eller för alla? Vårt svar är givet: Socialdemokraterna står upp för en öppen kyrka där du ska känna dig välkommen – oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en öppen folkkyrka. En stark kraft mot förtryck och för en inkluderande människosyn".

2. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) (43 mandat):

"En röst på Posk är en röst på engagerade församlingsbor som brinner för Svenska kyrkan, som bär en bred mångfald av erfarenheter och åsikter, värdesätter mångfalden, har församlingen i centrum och som vill ta ett större ansvar för Svenska kyrkan. Den allra viktigaste frågan för Posk är att de partipolitiska grupperingarna slutar ställa upp i Svenska kyrkans interna kyrkoval".

3. Centerpartiet (34 mandat):

"Centerpartiet står för en stark röst för en nära folkkyrka i hela landet som är engagerad, öppen och tillgänglig. Som med mod står upp för värme, medmänsklighet och en grön omställning. Vi vill ha en öppen folkkyrka, tillgänglig för alla, som med kraft verkar för alla människors lika rättigheter och värde. En grön folkkyrka med målet att bli klimatneutral senast 2030".

4. Sverigedemokraterna (24 mandat):

"Rösta på Sverigedemokraterna om du vill se en kyrka som värnar våra traditioner och den kristna tron. Vi vill att kyrkan förvaltar vårt gemensamma kulturarv och utgör en sköld mot vänstervriden aktivism och politisk islam. Den största utmaningen är att bryta den vänsterliberala partipolitiska dominansen inom Svenska kyrkan och återgå till en kyrka som fokuserar på den kristna tron och att förvalta kulturarvet".

5. Borgerligt alternativ (BA) (22 mandat):

"Man ska rösta på Borgerligt alternativ om man vill minska partipolitiseringen och dess inflytande i och över Svenska kyrkan, motverka centralisering och tvångsvisa sammanslagningar av församlingar och tendensen att koncentrera makt och resurser till Svenska kyrkans nationella nivå. Vi vill stärka församlingarna genom att minska den pågående centraliseringen och byråkratiseringen. Det skulle ge församlingarna bättre förutsättningar att satsa på barn- och ungdomsverksamhet, diakoni, gudstjänster, kyrkomusik och att bevara det kyrkliga kulturarvet".

6. Öppen kyrka (11 mandat):

"Öppen kyrka är en tydlig nomineringsgrupp som allt sedan starten för 20 år sedan har stått för människors lika värde. Vi vill på sikt att alla präster skall vara skyldiga att viga par oavsett kön. Vi har drivit på i sociala frågor och vill lyfta fram diakonin och Svenska kyrkans engagemang i kyrka och samhälle, för att möta alla medlemmar. Vi vill att kyrkans sociala och diakonala arbete ska få ta mer plats och att dop, bröllop och begravning ska funka för alla medlemmar, oavsett vem man är. Kyrkan ska ta sitt ansvar för att minska det ekologiska fotavtrycket".

7. Frimodig kyrka (10 mandat):

"Vi vill se en kyrka som står fri från politiska partier, som står för en tydlig bekännelse till Jesus Kristus och som låter den gudstjänstfirande församlingen vara grunden i sin organisation. Svenska kyrkan bör bli fri från de politiska partiernas direkta och indirekta inflytande".

8. Vänstern i Svenska kyrkan (9 mandat):

"Vi hämtar inspiration från befrielseteologin där tro och politik alltid gått hand i hand. Där våra diakoner ser trasiga maskor i det sociala välfärdsnätet, måste vi på politisk väg se till att förändra lagstiftningen. Vi vill fördela budgeten så att fler resurser styrs till diakoniarbetet (kyrkans socialtjänst). På så sätt kan vi vara med och stötta utsatta och fattiggjorda människor".

9. Kristdemokraterna i Svenska kyrkan (7 mandat):

"Man ska rösta på oss för att vi vill bevara samvetsfriheten för präster i äktenskapsfrågan och för att vi vill att Svenska kyrkan ska starta fristående kristna konfessionella skolor. Svenska kyrkan har förlorat ca 1,5 miljoner medlemmar sedan år 2000 och kunskaperna om den kristna tron har sjunkit drastiskt. Därför är den viktigaste frågan hur Svenska kyrkan kan bli en missionerande och undervisande kyrka igen".

10. Fria liberaler i Svenska kyrkan (7 mandat):

"Vi arbetar för att öppenhet och tolerans ska genomsyra hela Svenska kyrkan och vi kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi och är den nomineringsgrupp som verkligen menar detta, utan att det är tomma ord. Alla medlemmar i Svenska kyrkan ska få välja vilken församling som man vill tillhöra. Det kan ha stor betydelse att du får tillhöra till exempel den församling där du arbetar, i stället för den församling där du bor".

11. Miljöpartister i Svenska kyrkan (6 mandat):

"Du ska rösta på oss om du vill att kyrkan ska bli mer tydlig och synlig mot diskriminering och rasism, att kyrkan ska förvalta jord och skog på ett för skapelsen hållbart sätt och att det kristna budskapet blir mer än fina ord och ritualer. Allra viktigaste frågan är skogen och den biologiska mångfalden, att rädda skapelsen till kommande generationer".

Inrikes

Ärkebiskopen: "Har förvånats"

Ärkebiskop Antje Jackelén har förvånats över att vissa ämnen lyfts som valfrågor i kyrkovalet. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes
Inrikes Ska man kunna bli präst om man inte vill viga samkönade par? Ska kyrkans företrädare avstå från att uttala sig i dagsaktuella politiska frågor?
Flera frågor som lyfts inför kyrkovalet står egentligen utanför kyrkopolitikens makt, enligt ärkebiskop Antje Jackelén.

Nomineringsgruppen Öppen kyrka och Socialdemokraterna har båda som mål att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par. Samtidigt skriver Vänstern i Svenska kyrkan: "Lika självklart är det att alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut".

Det som ifrågasätts är den så kallade väjningsrätten, som innebär att den enskilda prästen i dag kan säga nej till att viga ett samkönat par.

"Biskopens ansvar"

– Det är församlingens ansvar att se till att alla par som har rätt till vigsel också får en vigselförrättare, men man kan inte tvinga en enskild präst till vigsel av ett specifikt par, oavsett kön. Det är vad svensk lag säger, kommenterar ärkebiskop Antje Jackelén.

Hon hänvisar också till kyrkans läronämnd, som kommit fram till att det skulle strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära om kyrkomötet beslutade om ett sådant krav på prästerna. Det är biskopens ansvar att bedöma om en person är lämplig att bli präst.

– Det säger sig självt. Om man skulle ha en katalog över vilka åsikter eller beteenden en kandidat ska uppvisa så urholkar man själva tanken med biskopens ansvar och uppdrag. Det åligger biskopen att göra en samlad bedömning av varje prästkandidats lämplighet.

Har förvånats

TT: Men ändå lyfts det fram som valfrågor?

– Det har jag också förvånats över, säger Antje Jackelén.

Andra nomineringsgrupper, som Borgerligt alternativ och Sverigedemokraterna, propagerar för att Svenska kyrkans ledning ska avstå från att uttala sig i dagsaktuella politiska frågor, som till exempel migrationspolitik.

"Genom att göra politiska ställningstaganden skapas trösklar och splittring. Kyrkan exkluderar mer än den inkluderar och blir fylld av konflikt, i stället för att vara ett tecken för enhet", skriver Borgerligt alternativ i en debattartikel i Expressen.

"Kraftig politisk slagsida"

Och så här skriver Sverigedemokraterna i sitt valmanifest:

"Svenska kyrkans arbete och opinionsbildning i flykting- och migrationsfrågor är djupt och brett och etablerat sedan flera år och har kraftig politisk slagsida i förhållande till en stor del av medlemmarnas och svenska folkets intresse och önskemål".

Även mot detta resonemang har ärkebiskopen invändningar. I kyrkan har alla viktiga frågor en hemvist, slår hon fast. Varje döpt person har enligt ärkebiskopen ett uppdrag att utifrån sin tro bidra på bästa sätt och för dem som är prästvigda är det ansvaret särskilt stort.

– Svenska kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium i ord och handling. Det handlar både om det inre livet men också om de konsekvenser som tron får i det offentliga rummet och därför är Svenska kyrkan alltid intresserad av samhällsfrågor.

Två ansvarslinjer

I grunden finns två ansvarslinjer inom Svenska kyrkan, framhåller hon. Den ena bestäms av hur medlemmarna röstar i kyrkovalet, den andra består av den så kallade vigningstjänsten, alltså biskopar, präster och diakoner.

TT: Om du i stället var kyrkopolitiker, vilka frågor skulle du lyfta?

– En fråga som inte kommit upp så mycket är den andliga hälsan. Barns rätt till andlig utveckling är svensk lag i och med barnkonventionen. Det här är en samhällsfråga där kyrkan har en given roll.

Antje Jackelén hade också önskat en större debatt om hur trossamfunden behandlats under pandemin och hur detta går ihop med religionsfriheten.

– På gym för kroppen fick man ha en person per tio kvadratmeter, medan i ett gym för själen och anden, det vill säga en kyrka, fick man bara ha åtta personer, oavsett hur stor kyrkan var. Varför var det möjligt att behandla trossamfunden så?

Cecilia Klintö/TT

Valkuvert delas ut till röstande utanför lokalen för förtidsröstning i kyrkovalet 2021 vid S:t Johannes kyrka vid Triangeln i Malmö.
Valkuvert delas ut till röstande utanför lokalen för förtidsröstning i kyrkovalet 2021 vid S:t Johannes kyrka vid Triangeln i Malmö.
Foto: Johan Nilsson/TT
Om ärkebiskopen varit kyrkopolitiker hade hon lyft frågan om den andliga hälsan.
Om ärkebiskopen varit kyrkopolitiker hade hon lyft frågan om den andliga hälsan.
Foto: Johan Nilsson/TT

Inrikes

Åtta av tio på sofflocket i kyrkovalet

I morgon söndag den 19 september är det val i Svenska kyrkan, men förtidsröstningen har pågått en tid.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Nästan fem miljoner personer har rösträtt i årets kyrkoval, men vad ska få dem att gå och rösta? Vid det senaste kyrkovalet röstade bara 19 procent – och det var ändå det högsta valdeltagandet sedan 1934.

– Så länge det finns människor i den här världen som riskerar sina liv i kampen för att rösta i demokratiska val så är det närmast en moralisk skyldighet att vi tar vara på den rösträtt vi har, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Med det sagt så tycker hon inte att valdeltagandet inom Svenska kyrkan kan jämföras med ett riksdagsval, eftersom valbudgeten, kampanjandet och medieuppmärksamheten är så mycket mindre. Ärkebiskopen jämför hellre med andra medlemsorganisationer och då är en miljon röstande i kyrkovalet 2017 inte så lite ändå, resonerar hon.

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, ser det låga valdeltagandet som ett tecken på bristande engagemang.

– En viktig orsak är sekulariseringen. Även om många är med i Svenska kyrkan så är engagemanget ganska litet, säger han.

Samtidigt är de stora konfliktlinjerna mellan dem som ställer upp i kyrkovalet inte kända och i den mån de är kända engagerar de inte tillräckligt mycket, menar han.

Andra frågor dominerar

Bilden delas av Jan Strid, pensionerad universitetslektor, som studerat kyrkovalen under 2000-talet. Det saknas slående valfrågor, konstaterar han, och samtidigt ges inte valet mycket uppmärksamhet.

– Det är så mycket nu i det politiska livet som gör att kyrkovalet försvinner lite och det blir lite mörker över kyrkovalet. Det är andra frågor som dominerar, säger Jan Strid.

I kyrkovalet 2017 röstade 19 procent, vilket var ett stort kliv uppåt jämfört med valdeltagandet 2013, som låg på knappt 13 procent. Detta har många förklarat med att det blev ett sådant fokus på konflikten mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Det som hände förra valet var att S och SD utmanade varandra som huvudmotståndare och tog allt fokus sista veckan före valet, säger Amanda Carlshamre, riksordförande i Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk).

Posk, som blev näst största nomineringsgrupp efter S i förra valet, vill få bort partipolitiken från kyrkan. I stället förespråkar man indirekta val, det vill säga att församlingarna ska få välja representanter till stiften och att stiften ska utse dem som ska sitta i kyrkomötet.

"Skakar på huvudet"

– Man ska vara vald av kyrkan utifrån en trosgemenskap, inte av ett parti utifrån en åsiktsgemenskap, säger Amanda Carlshamre, som tycker att den förra valrörelsen var svår att göra sig hörd i utan att ha ett känt partinamn.

– Det blev ett debattklimat som handlade om att de båda (S och SD) skulle få ut varandra. Det är ju inte heller särskilt kristet, tänker vi, och skakar på huvudet åt det som händer.

Jesper Eneroth, S-gruppledare i kyrkomötet, resonerar tvärtom. Inom alla områden i kyrkans verksamhet finns det olika åsikter och då är det viktigt att medlemmar som ska gå och rösta får en tydlig varudeklaration inför valet, anser han.

– Jag hör ibland från dem som kallar sig opolitiska att det inte finns utrymme för politik och åsiktsskillnader i kyrkan. Då kan jag fråga mig varför det finns tre grupper som kallar sig opolitiska? Varför finns det inte bara en?

Han vill inte peka ut någon grupp som huvudmotståndare i valet, utan värderingar och åsikter. Kravet på indirekta val ser han som ett sätt att frånta alla medlemmar rätten att utse sina representanter.

– Jag tycker att alla medlemmar ska ha samma rättigheter, oavsett vilken relation de har till kyrkan.

SD utreder sin roll

Sverigedemokraterna vill se en förutsättningslös utredning av valsystemet inom kyrkan.

– Vi märker av en frustration hos kyrkans medlemmar och anställda och ser att man har svårt att förstå den starka partipolitiska kopplingen, säger Aron Emilsson, SD-ledamot i kyrkostyrelsen.

Efter årets kyrkoval kommer SD också att utreda partiets framtida engagemang och roll i kyrkovalet, men även detta ska ske förutsättningslöst.

Han sticker inte under stol med att kyrkopolitiken har gett SD nyttiga erfarenheter och kunskaper som sedan varit till hjälp i de allmänna valen.

– Kyrkomötet, som beslutsfattande organ inom den Svenska kyrkan, var den första politiska församlingen på nationell nivå där SD blev invalt och representerat, konstaterar Aron Emilsson.

I årets kyrkoval ställer Alternativ för Sverige upp och Emilsson ser det som ett sätt för dem att försöka vinna insteg genom att kandidera i de direktval som finns.

– Det är bara att konstatera att det är så. Det får kyrkomedlemmarna bedöma om de är företrädare man vill vara representerade av.

Cecilia Klintö/TT

Lars-Inge Olsson förtidsröstar i Malmö. 'Jag tycker att man ska utnyttja sina demokratiska rättigheter'.
Lars-Inge Olsson förtidsröstar i Malmö. "Jag tycker att man ska utnyttja sina demokratiska rättigheter".
Foto: Johan Nilsson/TT
Janette Hermansson i Malmö har förtidsröstat i kyrkovalet och valt samma parti som hon brukar göra i allmänna val. 'Jajamän, det säkra kortet'.
Janette Hermansson i Malmö har förtidsröstat i kyrkovalet och valt samma parti som hon brukar göra i allmänna val. "Jajamän, det säkra kortet".
Foto: Johan Nilsson/TT
För Timea Janson är det viktigt att rösta i kyrkovalet. 'Jag tycker att Svenska kyrkan gör väldigt mycket bra och i och med det så har jag också känt att jag behöver rösta'.
För Timea Janson är det viktigt att rösta i kyrkovalet. "Jag tycker att Svenska kyrkan gör väldigt mycket bra och i och med det så har jag också känt att jag behöver rösta".
Foto: Johan Nilsson/TT
Jim Sjöberg förtidsröstar vid Triangeln i Malmö. 'Jag röstar som jag alltid har gjort, som jag gör i de andra valen'.
Jim Sjöberg förtidsröstar vid Triangeln i Malmö. "Jag röstar som jag alltid har gjort, som jag gör i de andra valen".
Foto: Johan Nilsson/TT

FAKTA

Fakta: Kyrkovalet

Tre val i ett: I kyrkovalet avgörs vilka 251 ledamöter som ska utses till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Samtidigt sker val till stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, som styr i de 13 stiften och 1 316 församlingarna i Sverige och 31 församlingarna utomlands.

Vem får rösta? Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, har hunnit fylla 16 år och är folkbokförda i Sverige, knappt fem miljoner personer, har rösträtt.

När: Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 6 september till och med valdagen, den 19 september.

Vem ställer upp i valet? I valet till kyrkomötet ställer 15 nomineringsgrupper upp. Vissa av dessa bär partinamn, vissa har historiska kopplingar till riksdagspartierna och vissa kallar sig opolitiska. Totalt ställer 601 nomineringsgrupper upp i kyrkovalet.

Hur många brukar rösta? Majoriteten av Svenska kyrkans medlemmar brukar avstå från att rösta. I förra kyrkovalet, 2017, röstade 19 procent, vilket var det högsta valdeltagandet sedan 1934.

Vilka valdes in förra gången? Efter 2017 års kyrkoval blev mandatfördelningen i kyrkomötet enligt följande: Socialdemokraterna 76 mandat, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) 43 mandat, Centern 34 mandat, Sverigedemokraterna 24, Borgerligt alternativ 22, Öppen kyrka 11, Frimodig kyrka 10, Vänstern i Svenska kyrkan 9, Kristdemokraterna i Svenska kyrkan 7, Fria liberaler i Svenska kyrkan 7, Miljöpartister i Svenska kyrkan 6.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Betsson

Om Betsson casino online

Betsson Många känner idag till att Betsson är en av Sveriges och Nordens största portal för spel i olika former bland annat casinospel, betting och odds, lotter och bingo, och är man i Finland så känner de flesta till pikakasino (casinon utan registrering, på finska) som samlar de mest populära på en och samma sajt och som inte kräver registrering. Betsson är ett svenskt bolag och huvudkontoret ligger på det varma Malta.

Betsson erbjuder en hel del intressanta spel och är en stor och välkänd aktör bland många spelare i Sverige. Denna artikel kommer att handla om själva företaget Betsson men också Betssons casinospel och lyfta några av dem mest populära på sidan.

Betsson, Sveriges kanske mest populära casinoplattform

Betsson grundades redan 2001 och man drog då igång den tekniska plattformen, en teknik som var ganska ny och komplicerad då. 2002 får Betsson sin första spellicens och då i London och samma år så skapas den första hemsidan på både engelska och svenska. En viktig punkt i Betssons historia är att Betsson var en av världens första hemsidor som kunde erbjuda sina kunder livebetting, något som var väldigt nytt och blev väldigt populärt snabbt då man i realtid kunde spela på odds. Betsson blev snabbt ett av landets ledande spelbolag och sakta men säkert så introducerade man allt fler spel och även en avdelning för casino. Rätt snart öppnade man upp Betsson i flera länder och 2005 hade man redan ca 100 000 aktiva spelare på sidan till att bara ett år senare, alltså 2006 uppnå ca 400 000 aktiva spelare som just då var den mest aktiva sidan för casino och annat spel i Sverige.

Med åren så flyttar man kontoret och större delen av verksamheten från London till Malta och Betsson öppnar upp för spel i allt fler länder. Betsson är idag en väldigt populär sida för spel av alla dess slag. Casinodelen är en av dem mest populära och innehåller alla dem klassiska spelen som Texas Hold´em, Blackjack och naturligtvis Roulett. Betssons kanske populäraste spel är Poker Online om anordnar olika turneringar och liknande där man förutom pengar, kan vinna fina priser. På Casinospelens sida hittar man klassiska favoriter och nya och alla är unika på sitt sätt med olika bonusar och vinster. Dem kanske mest populära är ”The Good, The Bad And The Ugly” som naturligtvis är ett spel i klassisk westernkänsla och hela spelet känns väldigt Clint Eastwood. Money Train 2 är ett annat väldigt populärt spel liksom Rage of the Seas.

På många av spelen så finns det olika bonusar som är kopplade till olika saker, vissa av spelen har en daglig bonus medan andra har andra typer men dem allra flesta erbjuder bonusar vilket gör det extra lockande att spela. Dock finns det lite olika regler kring bonusar och vissa har ett slutdatum varför det kan vara bra att läsa på om det lite närmare. Betsson har sedan starten varit väldigt noga med att ha en tekniskt bra hemsida och spel som lockar vilket också gör att det är en av marknadens absolut största och bästa aktörer. Betsson har en fantastisk support som finns där oavsett när och som hjälper en med precis allt vad gäller sitt spelande så det känns väldigt säkert och tryggt.

Många av Betssons casinospel kan man också hitta på andra sidor men Betsson har flera av sina mest klassiska och egentillverkade spel som är otroligt populära som exempelvis ”Fury of Gods”, ”Book of Legends” eller många andra. På Betssons casinospel finns det verkligen ett spel för alla smaker och tycken, det finns otroliga 1401 bara casinospel och då ska man inte glömma alla de andra spelen vilket gör det till en variation av nöje. Betsson är en väldigt mångfacetterad sida för all slags spel och man hittar verkligen det mesta. Casinodelen är en av sidans höjdpunkter med alla dess spel som faller dem allra flesta i smaken.

Inrikes

M stramar åt sin migrationspolitik mer

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard. Arkivbild
Foto: Anders Wiklund/TT
Inrikes
Inrikes Moderaterna vill strama åt sin migrationspolitik ytterligare – fler uppehållstillstånd bör återkallas.
Förslaget tas upp på partiets arbetsstämma i oktober.

I Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio säger Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för partiet, att personer som har fått skydd i Sverige men sedan besöker sitt hemland ska kunna bli av med uppehållstillståndet.

– Jag tycker att det väcker frågan om vi verkligen ger uppehållstillstånd till rätt personer, säger hon.

– Om man väljer att åka tillbaka och semestrar i det land som man har sökt skydd ifrån, då kanske man inte har haft de skyddsskäl som man en gång hävdade, fortsätter Malmer Stenergard.

I paket

Förslaget finns med i ett bredare politikförslag om migration och integration som ska upp på Moderaternas arbetsstämma i slutet av oktober, uppger Moderaterna för TT.

Det aktuella förslaget om uppehållstillstånd går längre än vad partiet drev så sent som när migrationspolitiken behandlades i riksdagen i våras och den nya, permanenta migrationslagstiftningen klubbades.

Sverigedemokraterna har sedan tidigare krävt att fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas, till exempel på grund av att förhållandena i hemlandet ändrats eller att personer fått uppehållstillstånd på felaktiga grunder. Enskilda moderata riksdagsledamöter har också lagt motioner om det, men inte Moderaterna som parti.

Återkalla enklare

Både tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd bör kunna återkallas. Och regeln om att det ska krävas synnerliga skäl, det vill säga extra starka för att kunna göra det om en person har haft uppehållstillstånd i mer än fyra år, vill Moderaterna ta bort.

– Det borde vara enklare, den här fyraårsregeln borde inte gälla. Har man kommit hit för att få skydd från förföljelse och förtryck ska man inte heller åka tillbaka till det landet man hävdar att man har varit förtryckt i, säger Malmer Stenergard i intervjun.

Hon framhåller att det inte gäller personer som har fått svenskt medborgarskap.

Partiet återkommer med kravet att Migrationsverket bör få ett uppdrag att starta och driva fler ärenden som handlar om att återkalla uppehållstillstånd. Särskilt om det finns misstanke om att asyl beviljats utifrån falska uppgifter.

Inrikes

Mamma körde rattfull till barnens förskola

Kvinnan hade över tre promille alkohol i blodet. Arkivbild.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

En kvinna i Jönköping åtalas för grovt rattfylleri efter en vinglig färd i staden i augusti.

En annan bilist lyckades stoppa kvinnans framfart efter att ha sett hur bilen kvinnan körde bland annat varit uppe på trottoaren och varit nära att köra in i andra fordon, rapporterar lokala medier.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Viktig gräns är nådd – smittan kan tryckas tillbaka

Andel i befolkningen, 16 år eller äldre, som vaccinerats den 16 september.
Foto: Johan Hallnäs/TT
Inrikes
Inrikes Drygt 73 procent av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, har nu fått dubbla doser covidvaccin. Men så många som 80 procent av samma åldersgrupp kan vara immuna och det borde enligt professor Joakim Dillner räcka för att smittspridningen och antalet personer som blir allvarligt sjuka ska fortsätta att minska.
PREMIUM

På veckans presskonferens sade Folkhälsomyndigheten att smittspridningen i Sverige planar ut. Även antalet covidsmittade som intensivvårdas minskar, efter en liten uppgång efter semestrarna.

Joakim Dillner, som är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, säger att den utvecklingen vi ser nu inte är förvånande.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL