Ekonomi

Naturskyddsföreningen avser överklaga Cementa

Cementas fabrik i Slite på Gotland har varit omdiskuterad senaste tiden. Arkivbild.
Foto: Karl Melander/TT
Ekonomi
Ekonomi Riksdagen väntas ge grönt ljus för undantagslagen som ska ge möjlighet för Cementa att undvika ett stopp i produktionen den 1 november.
Men Naturskyddsföreningen uppger redan nu för TT att man tänker överklaga det tillstånd regeringen antas bevilja bolaget för fortsatt drift.
PREMIUM

Föreningen kritiserar att lagstiftningen innebär avsteg från miljöbalken och medger undantag från att ha en miljökonsekvensutredning.

Mot grundlagen

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Ekonomi

Riktat stöd till elprisets offer i Sydnorge

Norges regering föreslår omkring 3 000 kronor i riktat stöd till hushåll drabbade av de rekordhöga elpriserna i Sydnorge. Arkivbild
Foto: Exponera/TT
Ekonomi
Ekonomi Norges regering föreslår en extra utbetalning på omkring 3 000 kronor till omkring 66 000 hushåll i Sydnorge. Stödet syftar till att hjälpa de som drabbats värst av de rekordhöga elpriserna.

Förslaget är på väg till stortinget för beslut.

– Vi har jobbat så fort vi kan med denna fråga och upplever det som att stortinget är redo att behandla den snabbt, säger Norges kommunminister Bjørn Arild Gram från Senterpartiet (SP).

Regeringen har enligt förslaget satt av 202 miljoner norska kronor till utbetalningarna.

Det är i första hand Sydnorge som drabbats av de rekordhöga elpriserna, i fylkena söder om Sognefjorden och Dovre fjäll och stödet. I måndags steg elpriset i det sydligaste elområdet i Norge till rekordhöga 146:26 euro per megawattimme.

Det förslag om stöd som nu läggs fram innebär konkret att varje hushåll som bor i området får 2 950 norska kronor direkt från staten, med ett tillägg på 120 kronor för varje extra person i hushållet.

För hushåll som behöver ännu mer stöd för att klara de rekordhöga elräkningarna säger Gram att det är en fråga som kommunerna måste hantera med försörjningsstöd.

– Kommunerna ska ta hänsyn till höga elavgifter när de betalar ut socialbidrag, det är ett ansvar de har, säger han.

Han vill dock inte svara på om det kan bli aktuellt med nya utbetalningar av statligt elräkningsbidrag direkt till drabbade hushåll efter utbetalningarna i november.

Ett liknande förslag lades fram i Frankrike i torsdags, då med en utbetalning på 100 euro per hushåll.

Rättat: I en tidigare version fanns en felaktig sifferuppgift.

Ekonomi

Autoliv sänker helårsprognosen

Autoliv, ett ledande företag inom bilsäkerhet, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild
Foto: Mark Earthy/TT
Ekonomi
Ekonomi Halvledarbrist och ökade råvarupriser får nu bilsäkerhetsjätten Autoliv att dra i handbromsen. Helårsprognosen för 2021 sänks radikalt.
– Det är en direkt konsekvens av hur den globala bilproduktionen utvecklas, säger vd:n Mikael Bratt till TT.

I rena siffror betyder det att prognosen för den organiska försäljningstillväxten som tidigare låg på 16–18 procent, nu beräknas uppgå till åtta procent för helåret 2021.

Även prognosen för den justerade rörelsemarginalen kapas.

– Vi ser lägre volymer hos våra kunder och därmed också mindre behov av våra produkter. Kvartal tre är ett tydligt exempel på den snabba inbromsningen på grund av utmaningarna kring halvledarbristen, konstaterar Bratt.

Extremt drabbad

Just bilsektorn har varit extremt drabbat av just leveransproblematiken av halvledare vilket gjort att flertal fordonstillverkare tvingats till ofrivilliga stopp. Ett tydligt bevis var månadsstatistiken för september enligt europeiska branschorganisationen Acea. Antalet nyregistreringar rasade 25 procent till den lägsta septembersiffran sedan 1995.

Det är dock inte bara halvledarbrist som är ett problem. Autoliv som bland tillverkar krockkuddar blir också lidande när råvarupriser stigit markant när efterfrågan ökat och produktionen inte kunnat ställa om efter pandemin.

– Initialt handlade det om stål men nu är det fler och fler kategorier som påverkas, senast magnesium och zinken men även olika typer av plaster så det är på bred front, säger Bratt.

Gjort besparingar

Allt detta har gjort att bolaget med drygt 68 000 anställda fått minska personalstyrkan med omkring 2 500 medarbetare. Om ytterligare nedskärningar väntar vill inte Mikael Bratt spekulera i:

– Det beror på hur utvecklingen ser ut framöver. Tittar vi på närtid har vi gjort mycket för att anpassa oss till rådande förhållande men det är något som bedöms vecka för vecka. Vi har ingen prognos gällande personalneddragningar utan anpassning görs när det behövs.

På Stockholmsbörsen togs dock rapporten emot positivt, under eftermiddagen stiger aktien 2,6 procent.

Tobias Österberg/TT

Ekonomi

Geely stämplar om alla A-aktier i Volvo Cars

Eric Li stämplar om alla röststarka A-aktier till B-aktier inför den planerade börsnoteringen av Volvo Cars. Arkivbild
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Ekonomi
Ekonomi

Biltillverkaren Volvo Cars ägare Geely Sweden har begärt konvertering av alla sina A-aktier till B-aktier i samband med Volvo Cars börsnotering, planerad till torsdag nästa vecka.

Det framgår av ett pressmeddelande från Volvo Cars.

"Konverteringen sker i enlighet med omvandlingsförbehållet i Volvo Cars bolagsordning", skriver bolaget.

Efter konverteringen, som villkoras av att det blir en börsnotering av bolaget på torsdag, kommer det bara att finnas B-aktier utestående i bolaget.

Geely Sweden är Volvo Cars huvudägare och ägs i sin tur av kinesiska Zhejiang Geely Holding, med Eric Li som huvudägare.

Ekonomi

Regeringen vill ändra reseavdragen

Nu vill regeringen stöpa om subventionerna av arbetsresor. Samåkning och kollektivtrafik ska löna sig mer. Arkivbild.
Foto: Christine Olsson/TT
Ekonomi
Ekonomi Reseavdragen gynnar mest höginkomsttagare i storstäder, men det vill regeringen ändra på.
– Det är hög tid att även låg- och medelinkomsttagare ska få del av systemet, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP).

Dagens reseavdrag innebär att kostnaden för resorna får dras av från inkomsten. De med högre kostnader och högre inkomster gynnas mest av avdraget, men det vill nu regeringen ändra på.

– Det är hög tid att även låg- och medelinkomsttagare ska få del av systemet. Det är orättvist att exempelvis en undersköterska som bor i Nynäshamn och jobbar på Södersjukhuset inte fått del av det, säger Åsa Lindhagen.

Skattereduktion

I det nya förslaget till subvention av arbetsresor slopas reseavdraget och ersätts med en skattereduktion som enbart bygger på avståndet till jobbet. Tidsvinster på minst två timmar för resor med bil, som det gamla systemet förutsätter, slopas nu.

– Det här blir enklare och mer rättvist, säger Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister (S).

Han förklarar att dagens system är krångligt och svårt, och att så mycket som var tredje krona som går till subvention av arbetsresor därför är felaktig.

Förslaget ska gynna glesbygdsbor, förklarar de. Skattereduktionen som nu föreslås innebär en omfördelning av resurser från storstadsområden till glesbygden, avståndsgränsen mellan hemmet och jobbet föreslås vara olika för olika delar av landet – i storstäder ska skattesubventionen ges för resor över tre mil enkel väg, medan bara halva den sträckan gäller i övriga landet.

– Det är generösare i glesbygd, säger Anders Ygeman.

Fler berörs

Med de nya reglerna ska också ett större antal få del av subventionerna.

– 260 000 fler får del av det här systemet, säger Anders Ygeman.

– Vi ser i dagens system att glesbygdsbor inte tar del av det i samma utsträckning som storstadsbor, säger Åsa Lindhagen.

De som gynnas mest är den som reser relativt billigt, exempelvis kollektivt eller genom samåkning.

Regeringen tror att detta kommer att leda till att trafik flyttar från biltrafik till kollektivtrafik, och att utsläppen då också minskar.

– Det här gynnar resor med låga utsläpp, säger Åsa Lindhagen.

Förslaget innebär också att skattelättnaden blir oberoende av inkomst och marginalskatt.

Nivån på subventionen är dock utformad för att vara kostnadsneutral i förhållande till dagens system, förklarar Anders Ygeman.

– Frågan om nivån får behandlas i framtida budgetpropositioner, säger Åsa Lindhagen.

Problem för glesbygden

Konsumentorganisationen M Sverige ser dock problem med förslaget. Framför allt för dem som bor i glesbygd, och inte har tillgång till kollektivtrafik.

– Det som vi ser som problem är att kostnaderna blir högre för dem som i dag har högst kostnader, och som också har sämst möjligheter att utnyttja kollektivtrafik. De som är beroende av bilen. De får det sämre, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig och teknisk rådgivare på M.

Beloppen som kan bli aktuella genom förslaget räcker inte till, konstaterar han, och förklarar att M vill att den skattefria delen av reseavdragen som gäller i dag ska höjas rejält från 18,50 kronor milen.

Carl-Erik Stjernvall tycker att politiker har en övertro på att folk kan välja färdsätt, eftersom kollektivtrafik helt enkelt inte finns på många ställen.

– Ett förslag som det här skapar inte fler möjligheter att resa på andra sätt, säger Carl-Erik Stjernvall.

Johanna Cederblad/TT

Fler kan komma att resa kollektivt, enligt förslaget. Arkivbild.
Fler kan komma att resa kollektivt, enligt förslaget. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

FAKTA

Fakta: Förslag om ny skattereduktion för arbetsresor

Förslaget innebär att skatteavdragen för arbetsresor försvinner och ersätts med en skattereduktion.

Skattreduktionen med en viss summa innebär att skatten minskas med så mycket, medan skatteavdragen görs tidigare i skatteuträkningen och kan få olika effekter beroende på inkomst och marginalskatt.

Skattereduktionen föreslås bli 5 kronor per mil utanför storstäderna för den del av resan som överstiger 1,5 mil, enkel väg. För dem som bor i ett antal storstadskommuner är det i stället resor över 3 mil enkel väg som gäller. Syftet är enligt regeringen att spegla till tillgången till kollektivtrafik i olika delar av landet.

Den övre gränsen för skattereduktion är 8 mil enkel väg. I underlaget ska även väg-, bro- och färjeavgifter ingå, däremot inte trängselskatter.

För att ha rätt till skattereduktionen krävs minst 30 resdagar per år, och högst 210 dagar per år.

Förslaget går nu ut på remiss, och regeringens plan är att det ska träda ikraft 1 januari 2023.

Förslaget rör inte tjänstebilar eller förmånsbilar, de följer andra regler.

Källa: Regeringen

Ekonomi

Honeywell sänker helårsprognosen

Industrikonglomeratet Honeywell sänker helårsprognosen. Arkivbild
Foto: Matt York/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

Det amerikanska industrikonglomeratet Honeywell sänker sin helårsprognos och räknar med en smäll från leveransstörningar.

Helårsförsäljningen beräknas nu till mellan 34,2 miljarder och 34,6 miljarder dollar. Det kan jämföras med en tidigare prognos på 34,6 miljarder till 35,2 miljarder dollar.

Vinstprognosen justeras samtidigt från 8:00-8:10 dollar per aktie till 7:95-8:10 dollar per aktie.

Samtidigt redovisar Honeywell en nettovinst på 1,26 miljarder dollar, 1:80 dollar per aktie, för tredje kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 758 miljoner dollar, 1:07 dollar per aktie, ett år tidigare.

Nettoförsäljningen lyfte till 8,47 miljarder dollar, upp från 7,80 miljarder ett år tidigare.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Awise

Aktiviteten på svenska spelsajter har ökat under 2020

Awise Den 2 juli i år så infördes några nya spelrestriktioner för svenskar (läs mer om vad det innebär här) när det kommer till att spela casino online. Förändringarna begränsar alla konsumenters spelande och förslaget kom från Spelinspektionen i våras när man upptäckte en ökad konsumtion av spel på casino online. Under perioden då spelen ökade som mest var också då det fanns som minst utbud av odds, så en teori till den starka höjningen av aktivitet kan bero på att fler sportspelare testade på att spela på casino istället.

De svenska casinon som innehar den svenska licensen kan med andra ord inte marknadsföra sig unikt, utan de nya restriktionerna omfattar alla svenska spelbolag. Det har varit blandade reaktioner på de nya restriktionerna, men det lugnande beskedet är att det enbart kommer att gälla under 2020 och sedan förväntas spelmarknaden för svenskar vara som innan. Det vill säga en bonus för första insättning och valfria spelbegränsningar. Som det ser ut nu så får de svenska spelbolagen enbart erbjuda 100 kr i insättningsbonus och alla konton har en obligatorisk spelgräns på 5000 kr/vecka.

De landbaserade casinona har det däremot inte lika lätt. Sveriges första casino Cosmopol i Sundsvall meddelade nyligen att de hotas av nedläggning. Detta är dock inte spikat ännu, så vi får hoppas att vi får bevara alla våra landbaserade casinon öppna, så att det enkelt går att variera spel mellan spel online och att besöka Cosmopol i någon av de större städerna.

Spelmönstret bland svenskar har förändrats stort

Tidigare innan den svenska licensen infördes så var det vanligt att spelare valde att spela på ett och samma spelbolag för att kunna ta del av lojalitetsbonusar och kampanjer. Idag ser spelmarknaden helt annorlunda ut. Idag väljer många av spelarna att sätta in på nya spelsajter (hitta nya casinon att spela på via Bennycasino) varje gång de sätter in pengar för att kunna ta del av välkomstbonusen på spelsajten i fråga och få mer att spela för. Ruljansen på den olika svenska casinona har därför varit varierande med få återkommande spelare.

Bara sedan den 1 januari 2019 så ser spelmönstret helt annorlunda ut och många frågar sig om det kommer att vara lika populärt att spela online casino som det är nu, om några år? Generellt sett så verkar svenskarna föredra att spela med bonusar, hellre än utan. Även tidigare innan bonusspel begränsades så kunde man se ett tydligt mönster i deltagandet av kampanjer och erbjudanden som erbjöd spelarna mer att spela för.

När det kommer till smidigheten på de olika casinona så har det däremot blivit otroligt mycket bättre. Idag kan du spela casino online och verifiera dig med bankID, vilket har lättat på trycket gällande tiden det tar att få sina uttag in på kontot efter en vinst. Branschen utvecklas ständigt och förhoppningsvis så får vi mer passande spelregler under 2021 som många svenskar efterfrågar.

Ekonomi

Rysk styrränta höjs för sjätte gången i år

Ryssland centralbank höjer både styrräntan och inflationsprognosen. Arkivbild
Foto: Alexander Zemlianichenko AP/TT
Ekonomi
Ekonomi
PREMIUM

Rysslands centralbank stramar åt penningpolitiken med att höja sin viktigaste styrränta till 7,5 procent. Det innebär att centralbanken bara i år har höjt räntan sex gånger.

Räntehöjningen sker mot bakgrund av ett inflationslyft till den högsta nivån på fem år och centralbanken flaggar för fler räntehöjningar.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Ekonomi

Oväntat litet vinstlyft för Holmen

Dags för kvartalssiffror från skogsindustribolaget Holmen. Arkivbild
Foto: Janerik Henriksson/TT
Ekonomi
Ekonomi
PREMIUM

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en vinst före skatt på 969 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 705 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Trots vinstlyftet hamnade resultatet under marknadens förväntningar. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst före skatt på 1 166 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Refinitiv.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Ekonomi

Börsen vänder upp på plus

Små kursrörelser på Stockholmsbörsen. Arkivbild
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ekonomi
Ekonomi Stockholmsbörsen inledde nedåt, men vände upp på plus under förmiddagshandeln med storbanker som draglok.
OMXS-index ligger vid klockan 10.45 på en uppgång på 0,3 procent.
PREMIUM

Börsuppgången ligger i linje med utvecklingen på ledande Europabörser.

Storbankerna går starkt, med kurslyft för Handelsbanken på 1,8 procent. Även Swedbank och SEB lyfter med uppgångar på 1,5 respektive 1,2 procent.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
 • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
 • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL