Vill ha ny gång- och cykelväg

Osby • Publicerad 5 oktober 2021 • Uppdaterad 30 november 2021

En kommuninvånare har skrivit till Osby kommun med synpunkter på trafiksituationen längs Tosthultsvägen vid Örkenedskolan i Lönsboda. Kommuninvånaren skriver att det vore bra med en gång- och cykelväg förbi skolan mot den nya förskolan eftersom fotgängare och cyklister i nuläget får ta sig fram på vägen eller vid gräset i kanten. Det förfarandet menar personen medför en ökad olycksrisk.