Vill du bli publicerad på Norra Skånes debattsida?

Texter till Norra Skånes debattsida skickas till debatt@nsk.se

Texterna bör vara 2 400 tecken för långa insändare, och 500 för korta. Ange namn, adress och telefonnummer även om du skriver under signatur.

Texten bör skickas som word, open office eller inklippt i epostmeddelandet, ej pdf-format.

För att publiceras bör debattartikeln bestå av löptext, inte listor eller andra sammanfattningar, ha en tydlig ståndpunkt och diskutera med eller mot någon annan part.

Texten får gärna ha lokal förankring eller på annat sätt vara relevant för Norra Skåne.

Publicering sker i mån av innehållets värde för läsarna och i mån av plats.