Äldreomsorgen måste få ta mer plats

På särskilda boenden och i hemsjukvården finner vi de mest sjuka och sköra människorna i vårt samhälle. Det är ofta multisjuka äldre som utöver ett stort omsorgsbehov kräver medicinsk expertis.
Vård • Publicerad 2 februari 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofia Nilsson, Centerpartiet Östra Göinge.
Sofia Nilsson, Centerpartiet Östra Göinge.Foto: Mikael Persson

Det har länge varit känt att kvaliteten i omhändertagandet brister och i en färsk granskning konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att ingen kommun lever upp till kraven. IVO pekar framförallt på långvarig kompetens- och personalbrist. IVO är knivskarp i sin kritik och talar om direkt vanvård. Kritiken riktar sig både till kommuner och regioner.

Många kommuner har tagit kritiken på allvar och påbörjat ett förbättringsarbete. Det har påbörjats förbättringsarbeten där hygienrutiner har uppdaterats och cheferna har blivit mer närvarande. Möjlighet för utbildning på betald arbetstid har gjort att vårdbiträden har börjat läsa till undersköterska, undersköterskor har påbörjat vidareutbildning, och sjuksköterskor specialiserar sig. Dessa åtgärder är alla ett steg i rätt riktning.

”Det leder i sin tur till ”onödiga” inläggningar på sjukhus.”

Kritiken som riktas mot regionerna handlar främst om läkarmedverkan och medicinsk bedömning ute på särskilda boenden. Här har det dessvärre inte hänt mycket. Bristen på läkare gör att rondtiden som tilldelas de särskilda boendena och hemsjukvården är mycket knapphändig, läkarkontinuiteten är låg och sjuksköterskorna som arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården står ofta själva i sin bedömning av patienten. Det leder i sin tur till ”onödiga” inläggningar på sjukhus. Ska vi klara av att ge en bra och patientsäker vård till våra äldre i kommunerna så måste sjuksköterskorna ha tillgång till läkare.

Med ett tillgängligt läkarstöd kan vi spara mycket lidande för den äldre. Sjuksköterskorna i den kommunala hälso- och sjukvården hade kunnat ge mer avancerad vård i hemmet. Vi hade till med kunnat spara pengar för regionen om vi hade sluppit skicka patienter fram och tillbaka mellan hem/särskilt boende och sjukhus.

Ytte Hjert, Centerpartiet Östra Göinge.
Ytte Hjert, Centerpartiet Östra Göinge.Foto: Tommy Svensson

Det har framförts olika förslag på lösningar på problemet, allt från att låta kommunerna anställa läkare till att överföra ansvaret för äldreomsorgen till regionerna. Förslagen har utretts i utredningen ”äldreomsorgslag” och båda förslagen har förkastats. Den kommunala hemsjukvården måste i stället uppvärderas och få samma status som annan vård. Ett lagstadgat krav på samordning och samarbete måste också införas mellan kommun och region. Samarbetet mellan region och kommun omkring vården av våra äldre måste förbättras och ansvaret tas gemensamt. Nyligen har Region Skåne startat ett pilotprojekt med närsjukvårdsteam i Landskrona. Det unika med detta pilotprojekt är att primärvården (offentlig och privat) i nära samverkan med kommunen och övriga vårdgivare samlas kring patienten. Det ska bli spännande att följa detta projekt, som, om det faller väl ut, förhoppningsvis kan implementeras i fler kommuner.

IVO:s kritik är svidande. Något måste hända. Vi kan inte fortsätta bjuda våra äldre en undermålig vård och omsorg!

Sofia Nilsson & Ytte Hjert, Centerpartiet Östra Göinge

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.