Annons

Alla har rätt till utbildning – så här tufft har det inte varit förut

Det är många med funktionsnedsättningar som vill studera på en folkhögskola, men nu minskar stödet från staten, vilket gör att flera kurser kan tvingas lägga ner.
Hela 3 000 utbildningsplatser försvinner på folkhögskolor i år på grund av att folkhögskolorna fått 500 miljoner kronor mindre i anslag för 2023 än för 2022.
Funktionsnedsättning • Publicerad 1 mars 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jenny Anderberg, rektor och verksamhetschef på Furuboda folkhögskola.
Jenny Anderberg, rektor och verksamhetschef på Furuboda folkhögskola.Foto: Lasse Ottosson

Kurser för personer med funktionsnedsättningar kostar mer, vilket inte täcks av de bidrag som finns att söka. Samtidigt kämpar även folkhögskolor med höga energikostnader och hög inflation i samhället. Att som lök på laxen ta bort 500 miljoner kronor gör utmaningarna för folkhögskolor i allmänhet och folkhögskolor som erbjuder kurser för personer med särskilda behov i synnerhet, till en omöjlig ekvation.

Andelen folkhögskolor som erbjuder kurser för personer med funktionsnedsättning minskar. Skolorna tittar på vilka kurser de kan ta bort eller minska ner på för att få ihop ekonomin. Det blir färre och färre platser som erbjuds denna målgrupp. Skolorna har helt enkelt inte råd.

Annons

En skola med kurser för personer med funktionsnedsättningar är Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg. Sundsgården kommer troligen att lägga ner eller pausa en Teaterkurs för personer med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), av resursskäl. Detta är extra tråkigt när kursen en gång kom till efter önskemål från just denna målgrupp. En annan resurskrävande kurs som de tvingas pausa är Afasilinjen.

På Furuboda folkhögskola har man flera kurser för personer med olika funktionsnedsättningar, båda medfödda och förvärvade. Mindre pengar kommer att påverka vilka kurser som blir kvar. Neddragningarna är ca 1,5-2,0 miljoner kronor mindre i ersättning, vilket blir cirka 35 deltagare färre för 2023 än för 2022. Skolan kommer inte att kasta ut folk mitt i ett läsår, men färre personer kommer att få möjlighet att studera på folkhögskolan i höst.

”Har man gruppen med funktionsnedsättningar och många med omfattande funktionsnedsättningar, där det redan är dålig finansiering, blir det lätt att man tar bort just de kurserna.”

Det pågår diskussioner vilka förändringar folkhögskolan behöver göra inför hösten och skolstarten. Har man gruppen med funktionsnedsättningar och många med omfattande funktionsnedsättningar, där det redan är dålig finansiering, blir det lätt att man tar bort just de kurserna. Samtidigt behövs utbildningar, även för personer med funktionsnedsättningar.

En annan skola som påverkas hårt är Valjevikens folkhögskola i Sölvesborg. För Valjevikens del handlar det om 2,5 miljoner kronor totalt skolan har mindre att röra sig med 2023 istället för 2022. Folkhögskolan har redan lagt ner en yrkeskurs och kommer troligen att få lägga ner fler yrkeskurser, och säga upp personal. Det påverkar också möjligheterna att ha kurser för de med allra störst behov. Personer som kommer från gymnasiesärskolan skall ha samma chans och möjligheter att utvecklas som oss alla andra i samhället. Få en chans att växa och bli självständiga.

I FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna står det i del av Artikel 26: Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga. I det Globala målet nummer 4 i Agenda 2030 säger; God utbildning till alla.

Allas rätt till utbildning, utifrån sina förutsättningar, är en viktig pusselbit i ett demokratiskt samhälle. Med en kraftigt minskad tilldelning i budgeten, drabbas folkhögskolor hårt, det är en uppenbar risk att de funktionsnedsatta drabbas hårdast. Hjälp oss att protestera, att påverka regeringen att de ändrar beslutet, så även de med funktionsnedsättningar kan växa och utvecklas, och bli sitt bästa jag. Allas rätt till utbildning!

Vi kräver att:

  • Regeringen måste snarast öka anslaget till folkhögskolorna genom Folkbildningsrådet, med 500 miljoner kronor så att anslaget kommer tillbaka till 2022 års nivå.
  • En större långsiktighet för att folkhögskolor ska fortsätta kunna vara en viktig aktör inom utbildning.
  • Personer med funktionsnedsättningar fortsatt ska ha samma möjligheter att studera vidare utifrån sina förutsättningar, i enlighet med FN-konventionen och de Globala målen.

Anneli Appelskog, rektor Sundsgårdens folkhögskola

Jenny Anderberg, rektor och verksamhetschef Furuboda folkhögskola

Daniel Unnerbäck, rektor och stiftelsechef Valjevikens folkhögskola

Annons
Annons
Annons
Annons